go into là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: go into là gì


Cụm động kể từ Go into sở hữu 5 nghĩa:

Nghĩa kể từ Go into

Ý nghĩa của Go into là:

 • Thảo luận cụ thể

Ví dụ cụm động kể từ Go into

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go into:

 
-  They refused đồ sộ GO INTO exactly what was wrong.
Họ kể từ chối thảo luận cụ thể đúng chuẩn loại đang được sai.

Nghĩa kể từ Go into

Ý nghĩa của Go into là:

 • Vào thực hiện ở khám đa khoa, khu chợ,...

Ví dụ cụm động kể từ Go into

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go into:

 
-  She WENT INTO banking after she'd finished university.
Cô ấy vô ngân hàng thực hiện sau thời điểm kết đốc ĐH.

Nghĩa kể từ Go into

Ý nghĩa của Go into là:

 • Bắt đầu một bài bác trình bày hoặc

Ví dụ cụm động kể từ Go into

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go into:

 
-  He WENT INTO a long attack on the issue.
Anh ấy chính thức một cuộc tiến công lâu năm về yếu tố này.

Nghĩa kể từ Go into

Ý nghĩa của Go into là:

 • Được góp sức

Ví dụ cụm động kể từ Go into

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go into:

 
-  A lot of time and effort WENT INTO this book.
Rất nhiều thời hạn và sức lực lao động được góp sức cho tới cuốn sách này.

Nghĩa kể từ Go into

Ý nghĩa của Go into là:

 • Được chứa chấp vô một vài to hơn

Ví dụ cụm động kể từ Go into

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go into:

 
- Five GOES INTO sixty 12 times
Sáu mươi vì thế 12 thứ tự năm.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Go into bên trên, động kể từ Go còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Go about

 • Cụm động từ Go across

 • Cụm động từ Go after

 • Cụm động từ Go against

 • Cụm động từ Go ahead

 • Cụm động từ Go ahead with

 • Cụm động từ Go along with

 • Cụm động kể từ Go Go around

 • Cụm động từ Go at

 • Cụm động từ Go away

 • Cụm động từ Go back

 • Cụm động từ Go back on

 • Cụm động từ Go before

 • Cụm động từ Go below

 • Cụm động từ Go by

 • Cụm động từ Go down

 • Cụm động từ Go down on

 • Cụm động từ Go down to

 • Cụm động từ Go down with

 • Cụm động từ Go for

 • Cụm động từ Go for it

 • Cụm động từ Go forth

 • Cụm động từ Go forward

 • Cụm động từ Go in

 • Cụm động từ Go in for

  Xem thêm: Tips buộc dây giày AF1 “chất lừ” nhất cho tín đồ yêu giày

 • Cụm động từ Go in with

 • Cụm động từ Go into

 • Cụm động từ Go it

 • Cụm động từ Go it alone

 • Cụm động từ Go off

 • Cụm động từ Go off with

 • Cụm động từ Go on

 • Cụm động từ Go on about

 • Cụm động từ Go on at

 • Cụm động từ Go on to

 • Cụm động từ Go on with

 • Cụm động từ Go one

 • Cụm động từ Go out

 • Cụm động từ Go out for

 • Cụm động từ Go out to

 • Cụm động từ Go out with

 • Cụm động từ Go over

 • Cụm động từ Go over to

 • Cụm động từ Go past

 • Cụm động từ Go round

 • Cụm động từ Go through

 • Cụm động từ Go through with

 • Cụm động từ Go to

 • Cụm động từ Go together

 • Cụm động từ Go towards

 • Cụm động từ Go under

 • Cụm động từ Go up

 • Cụm động từ Go up to

 • Cụm động từ Go with

 • Cụm động từ Go without


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: basket là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất