give out là gìCụm động kể từ Give out đem 9 nghĩa:

Bạn đang xem: give out là gì

Nghĩa kể từ Give out

Ý nghĩa của Give out là:

 • Phân trừng trị

Ví dụ cụm động kể từ Give out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give out:

- Somebody was GIVING leaflets OUT in front of the underground station. Ai cơ đang được phân trừng trị tờ rơi trước ga tàu năng lượng điện ngầm.

Nghĩa kể từ Give out

Ý nghĩa của Give out là:

 • Ngừng thao tác vì thế tuổi hạc già nua hoặc quá hạn

Ví dụ cụm động kể từ Give out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give out:

- I'd been having trouble with my máy tính xách tay and it finally GAVE OUT at the weekend. Tôi đem vài ba yếu tố với PC cầm tay và sau cuối nó sẽ bị ngừng hoạt động và sinh hoạt vô vào ngày cuối tuần.

Nghĩa kể từ Give out

Ý nghĩa của Give out là:

 • Không mang trong mình một mối cung cấp hỗ trợ nào là nữa

Ví dụ cụm động kể từ Give out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give out:

- The water GAVE OUT after a week in the desert. Không đem mối cung cấp cũng cấp cho nước nữa sau đó 1 tuần ở rơi mạc.

Nghĩa kể từ Give out

Ý nghĩa của Give out là:

 • Công phụ vương, công khai minh bạch

Ví dụ cụm động kể từ Give out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give out:

- They GAVE the names of the winners OUT last night. Họ tiếp tục công phụ vương thương hiệu của những người dân thắng cuộc tối qua loa.

Nghĩa kể từ Give out

Ý nghĩa của Give out là:

 • Phát rời khỏi

Ví dụ cụm động kể từ Give out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give out:

- The factory GIVES OUT a lot of fumes. Nhà máy trừng trị rời khỏi thật nhiều sương độc.

Nghĩa kể từ Give out

Ý nghĩa của Give out là:

 • Kết cổ động ở điểm nào là cơ

Ví dụ cụm động kể từ Give out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give out:

- The path GIVES OUT halfway around the lake. Con lối này kết cổ động ở nửa chừng xung quanh hồ nước.

Nghĩa kể từ Give out

Ý nghĩa của Give out là:

 • Tạo tiếng động hoặc giờ đồng hồ ồn

Ví dụ cụm động kể từ Give out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give out:

- She GAVE OUT a moan. Cô tớ đưa đến giờ đồng hồ rên rỉ.

Nghĩa kể từ Give out

Ý nghĩa của Give out là:

 • Đọc những bài bác thánh ca hoặc bài bác thánh vịnh mang đến hát thánh ca

Ví dụ cụm động kể từ Give out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give out:

Xem thêm: make off là gì

- He GAVE OUT the psalm. Anh ấy phát âm thánh ca.

Nghĩa kể từ Give out

Ý nghĩa của Give out là:

 • Than phiền, rên rỉ

Ví dụ cụm động kể từ Give out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give out:

- My students are always GIVING OUT about the rain. Học sinh của tôi luôn luôn kêu ca phiền về trời mưa.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Give out bên trên, động kể từ Give còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Give away

 • Cụm động từ Give back

 • Cụm động từ Give in

 • Cụm động từ Give in to

 • Cụm động từ Give it to

 • Cụm động từ Give it up for

 • Cụm động từ Give it up to

 • Cụm động từ Give of

 • Cụm động từ Give off

 • Cụm động từ Give onto

 • Cụm động từ Give out

 • Cụm động từ Give out to

 • Cụm động từ Give over

 • Cụm động từ Give over to

 • Cụm động từ Give up

 • Cụm động từ Give up on

 • Cụm động từ Give up to

 • Cụm động từ Give way

 • Cụm động từ Give way to

 • Cụm động từ Give yourself up

 • Cụm động từ Give yourself up to


g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp

Xem thêm: threshold là gì