give away là gìCụm động kể từ Give away sở hữu 8 nghĩa:

Bạn đang xem: give away là gì

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Trao đàn bà cho tới cho chú rể vô lễ cưới

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- He GAVE his daughter AWAY and told the groom to tướng look after her. Ông ấy trao đàn bà cho tới chú rể là trình bày với chú rể rằng hãy chở che con cái ông.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Nói rời khỏi một kín, thông thường là vô ý

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- She didn't GIVE anything AWAY about the buổi tiệc ngọt ví it came as a complete surprise to tướng bủ. Cô ấy chẳng tiết hộ cho tới tôi một tí gì về buổi tiệc nên nó trọn vẹn bất thần so với tôi.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Phân vạc cái gì cơ không lấy phí

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- In this issue of the magazine, they are GIVING AWAY a miễn phí DVD. Ở số báo này, chúng ta vạc đĩa DVD không lấy phí.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Cho chuồn tuy nhiên ko mong chờ được báo đáp lại

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- He decided to tướng GIVE his new album AWAY in a magazine. Anh ấy đưa ra quyết định tặng anbum mới nhất của tớ vô tạp trí số này.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Nhường thời cơ cho tới phe đối lập vô trận đấu bằng phương pháp thực hiện sai hoặc phạm lỗi

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- They GAVE AWAY two goals in the first half. Họ nhượng bộ phe đối lập 2 bàn ở nửa trận đầu.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Đưa người con ngoài ý mong muốn cho tới ai cơ nuôi

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- She had to tướng GIVE her baby AWAY as she couldn't afford to tướng bring it up. Cô ấy nên fake con cái cho tất cả những người không giống nuôi vì như thế cô ấy ko thể tìm hiểu đầy đủ chi phí nhằm nuôi nó.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Phản bội, báo cho tới phòng ban chức vụ

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- The gang GAVE him AWAY to tướng the police. Băng đảng ấy vẫn cáo giác anh ấy cho tới công an.

Nghĩa kể từ Give away

Ý nghĩa của Give away là:

 • Xem thêm: norms là gì

  Cung cung cấp ưu thế trọng lượng cho 1 phe đối lập quyền anh

Ví dụ cụm động kể từ Give away

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give away:

- He is GIVING AWAY thirty pounds to tướng the challenger. Anh ấy cung ứng 30 pao cho tất cả những người thách đấu.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Give away bên trên, động kể từ Give còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Give away

 • Cụm động từ Give back

 • Cụm động từ Give in

 • Cụm động từ Give in to

 • Cụm động từ Give it to

 • Cụm động từ Give it up for

 • Cụm động từ Give it up to

 • Cụm động từ Give of

 • Cụm động từ Give off

 • Cụm động từ Give onto

 • Cụm động từ Give out

 • Cụm động từ Give out to

 • Cụm động từ Give over

 • Cụm động từ Give over to

 • Cụm động từ Give up

 • Cụm động từ Give up on

 • Cụm động từ Give up to

 • Cụm động từ Give way

 • Cụm động từ Give way to

 • Cụm động từ Give yourself up

 • Cụm động từ Give yourself up to


g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp

Xem thêm: charisma là gì