Giải Phương Trình Sau:X4 - Giải Bằng Cách Phân Tích Nhân Tử X^4


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=amQ8Q9CjyZA[/embed]

Bạn đang xem: Giải Phương Trình Sau:X4 - Giải Bằng Cách Phân Tích Nhân Tử X^4

Chọn tất cả các môn ToánLýHóaSinh họcTiếng AnhĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânMỹ thuậtThí điểmTiếng AnhLịch sử và Địa lýKhoa học tự nhiên và xã hộiGiáo dục Đạo đứcQuốc phòng Tổ quốcTiếng ViệtKhoa học tự nhiên

*

Chọn tất cả các khóa học Toán Vật lýHóa học Sinh học Văn họcTiếng AnhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệ Giáo dục công dânÂm nhạcNghệ thuậtTiếng Anh phi côngLịch sử và Địa lýKhoa học tự nhiên và xã hộiĐạo đứcQuốc phòngAn ninhKhoa học tự nhiênTiếng Việt
Tất cảToán Vật lýHóa sinhTiếng AnhVăn họcLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuật Tiếng Anh thí điểmLịch sử và Địa lýKhoa học tự nhiên và Văn hóa họcNghệ thuật bảo tồn Việt NamKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

Chúng ta có:

x4-8x2-9=0

x4+9x2-x2-9=0x4-x2+9x2-9=0x2(x2-1)+9(x2-10=0(x2-1)(x2+9)=0

=>x2-1=0=>x=1

=>x2+9=0=>x=-3


Dưới đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến những câu hỏi bạn đã viết. Có lẽ có một câu trả lời bạn đang tìm kiếm!

Cho mỗi phương trình sau, biểu diễn x1, x2 là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào chỗ trống (...):

8x2– x + 1 = 0;

Δ = ...; x1+x2= …; x1.x2= …;

8x2–x +1 = 0

Là = 8; b = -1; c = 1

= b2– 4ac = (-1)2– 4.8.1 = -31

Phương trình vô nghiệm nên không tồn tại x1; x2.

Bạn xem: Giải các phương trình sau:x4

1. Giải các phương trình sau:

a) 2x2+16 -6 = 4\(\sqrt{x\left(x+8\right)}\)

b) x4-8x2+ x-2\(\sqrt{x-1}\)+ 16=0

2. Cho x1;x2 là nghiệm của phương trình x2-3x -7 =0. Giải phương trình để tìm giá trị của các số hạng sau:

A =\(\dfrac{1}{x_1-1}+\dfrac{1}{x_2-1}\)

B=\(x^2_1+x_2^2\)

C= |x1-x2|

D=\(x_1^4+x_2^4\)

E= (3x1+ x2) (3x2+ x1)

Cho phương trình −8x2+100x+40m=0. Tìm m để phương trình có duy nhất một nghiệm.

MỘT.m=16125

Gỡ bỏ nó.m=−16125

CỔ TÍCH.m=0

Dễ.Không có giá trị đã được tìm thấy

Câu trả lời là không

Ta có =−8;b=100;c=40m ⇒b"=50

Δ"=b"2−ac=502−−8,40m=2500+320m

Để phương trình có nghiệm thì Δ"=0

2500+320m=0

m=−16125

Cho mỗi phương trình sau, biểu diễn x1, x2 là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào chỗ trống (...):

a)2x2–17x+1=0;Δ=…;x1+x2=…;x1.x2=…;b)5x2–x–35=0;Δ=…;x1+x2=…;x1.x2= …;c)8x2–x+1=0;Δ=…;x1+x2=…;x1.x2=…;d)25x2+10x+1=0;Δ=…;x1+x2=…;x1. x2=…;

a) 2x2–17x+1=0

Có a = 2; b = -17; c = 1

Δ=b2–4ac=(-17)2–4.2.1=281>0.

Xem thêm: #100 Đề Thi Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh 9 Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

Theo hệ thức Vi-et: phương trình có hai nghiệm x1; x2 để đạt được:

x1+x2=−b/a=17/2x1x2=c/a=1/2

b) 5x2–x–35=0

Có = 5; b = -1; c = -35;

Xem thêm: get out là gì

=b2–4ac=(-1)2–4.5.(-35)=701>0

Theo hệ thức Vi-et thì phương trình có hai nghiệm x1; x2 để đạt được:

x1+x2=−b/a=1/5x1⋅x2=c/a=−35/5=−7

c) 8x2–x+1=0

Là = 8; b = -1; c = 1

Δ=b2–4ac=(-1)2–4.8.1=-31 Phương trình vô nghiệm nên x1 không tồn tại; x2.

d) 25x2+10x+1=0

Có = 25; b = 10; c = 1

=b2–4ac=102–4.25.1=0

Vậy theo phương trình của Việt có:

x1+x2=−b/a=−10/25=−2/5x1x2=c/a=1/25


Đúng (0)
04.Draw+đồ thị+đồ thị+hàm+số+(P):y=X..." class="glaskragujevca.net-text-link">

giúp vs

1. xác định các hệ số a,b,ca của phương trình bậc hai 4x2+ 5x-2019=0

2. tính chu vi hình tròn có độ dài 5cm

3. Cho hàm số y=(5m+10)x2 tìm m để hàm số đồng biến khi x>0

4. Vẽ đồ thị hàm số (P):y=X2

5 Giải phương trình bậc hai x4- 8x2-9 =0

6 tổng và tích của PT 2x3-3x-2=0


toán số 9
0

Dựa trên phương trình 4x^2-2√(10)x+1=0 có 2 số x1 và x2 . không giải pt, hãy tính giá trị của biểu thức √(x1^4+8x2^2) +√(x2^4 +8x1^2)

\(\sqrt{_{}}\)


toán số 9
Đầu tiên
Trần Phúc Khang

Chỉ vào đây, xin vui lòng

https://glaskragujevca.net/hoi-dap/detail/221533389558.html


Đúng (0)

Bài tập 1:a) Chứng minh không tồn tại cặp số x,y thỏa mãn:

8x2+26xy+29y2=10001

b) Giải phương trình số 2xy-2y+x^2-4x+2=0

c) Giải phương trình 4+2\(\sqrt{2-2x^2}\)=3\(\sqrt{x}+3\sqrt{2-x}\)


toán số 9
0

Xin hãy giúp tôi với những điều sau đây:

Bài tập 1:a) Chứng minh không tồn tại cặp số x,y thỏa mãn:

8x2+26xy+29y2=10001

b) Giải phương trình số 2xy-2y+x^2-4x+2=0

c) Giải phương trình 4+2√2−2x22−2x2=3√x+3√2−x


toán số 9
0

Hệ phương trình x+y+2xy=-8x2+y2=10 có bao nhiêu nghiệm?

MỘT.0

b.1

C. 2

mất 4


toán số 9
Đầu tiên
Cao Minh Tâm

*
*
*

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Xem thêm: landmark là gì


Đúng (0)
Tiêu chuẩn
Tất cảToánLýHóaSinhSinh họcNgữ vănTiếng AnhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệCông dânÂm nhạcNghệ thuậtTiếng Anh thí điểmLịch sử và Địa lýKhoa học tự nhiên và xã hộiĐạo đứcAn ninh quốc phòngTiếng ViệtKhoa học tự nhiên
thứ bảy tháng năm tháng năm

Các khóa học trực tuyến


glaskragujevca.net
glaskragujevca.net)