get through là gì

Get through tức thị liên hệ được, gọi điện thoại cảm ứng thông minh cho tới ai bại liệt hoặc là hoàn thành xong, vượt lên một yếu tố. Tùy theo dõi văn cảnh của câu tuy nhiên get through sở hữu nghĩa không giống nhau. Một số kể từ và câu kiểu tương quan cho tới get through.

Get through tức thị gọi điện thoại cảm ứng thông minh, được dùng khi ham muốn biểu diễn mô tả đang được gọi cho tới ai bại liệt thành công xuất sắc hoặc ko thể gọi điện thoại cảm ứng thông minh. Ngoài ra còn được dùng để làm biểu diễn mô tả khi vượt lên một chiếc gì bại liệt, ví dụ như một kỳ đua, một thách thức, một trường hợp trở ngại.

Bạn đang xem: get through là gì

Một số kể từ vựng giờ Anh tương quan cho tới get through.

Call /kɔːl/: Gọi năng lượng điện, kêu.

sgv, get through là gìDepartment /dɪˈpɑːt.mənt/: Phòng, ban, sở, Trụ sở.

Exam /ɪɡˈzæm/: Bài đánh giá.

Trouble /ˈtrʌb.əl/: Rắc rối, trở ngại.

Paperwork /ˈpeɪ.pə.wɜːk/: Thủ tục sách vở và giấy tờ.

Refugee /ˌref.juˈdʒiː/: Người ghen tị nàn.

Speech /spiːtʃ/: Bài tuyên bố.

Một số câu tương quan cho tới get through.

Xem thêm: norms là gì

I tried vĩ đại đường dây nóng him but couldn't get through.

Tôi đang được cố gọi cho tới anh tớ tuy nhiên ko được.

I got through vĩ đại the wrong department.

Tôi đang được gọi thiếu sót Trụ sở không giống.

She got through her exams without too much trouble.

Cô tớ đang được vượt lên bài xích đánh giá tuy nhiên ko bắt gặp trở ngại gì nhiều.

I've got a stack of paperwork vĩ đại get through before I can go out.

Tôi nên giải quyết và xử lý một lô sách vở và giấy tờ hành chủ yếu trước lúc tôi rất có thể ra bên ngoài.

Xem thêm: good morning là gì

He got through all half fo the test in about fifteen minutes.

Anh tớ hoàn thành xong 1/2 bài xích đánh giá trong vòng 15 phút.

Bài viết get through là gì được tổ hợp vị giáo viên trung tâm giờ Anh SGV.