get out là gì


Trang trước

Bạn đang xem: get out là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Get out với 8 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Rời ngoài mái ấm nhằm cho tới thăm hỏi điểm này cơ

Ví dụ cụm động kể từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out:

- She doesn't GET OUT much now she has her baby. Cô ấy ko ra phía bên ngoài đi dạo nhiều vì thế giờ đây cô ấy với con cái rồi.

Nghĩa kể từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Bị Viral đi ra Khi nhưng mà xứng đáng lẽ nó cần được kín

Ví dụ cụm động kể từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out:

- The truth GOT OUT despite the injunction on reporting the case. Sự thiệt bị Viral đi ra tuy vậy mệnh lệnh cấm đang được ban.

Nghĩa kể từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Rời ngoài một vị trí, bay ngoài

Ví dụ cụm động kể từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out:

- The dog GOT OUT because I left the door open. Con chó loại bỏ đi vì thế tôi tiếp tục nhằm cửa ngõ hé.

Nghĩa kể từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Lấy cái gì cơ thoát ra khỏi điểm tàng trữ nhằm dùng nó

Ví dụ cụm động kể từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out:

- I GOT the siêu xe OUT ví that we could load up the suitcases. Tôi lấy xe pháo xe hơi đi ra ddeerc húng tôi rất có thể trở được cái vali.

Nghĩa kể từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Bỏ cái gì cơ nhơ hoặc không thích chuồn

Ví dụ cụm động kể từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out:

- I spilled some red wine on my carpet and can't GET the stains OUT. Tôi tiếp tục sập một không nhiều rượu chát đỏ hỏn lên thảm nhưng mà vẫn ko thể vô hiệu những vết dơ chuồn.

Nghĩa kể từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Sản xuất

Ví dụ cụm động kể từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out:

- We have vĩ đại GET the report OUT by the kết thúc of the month. Chúng tôi tiếp tục phát hành bài xích báo này trước vào cuối tháng.

Nghĩa kể từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Cảm thấy thiệt khó khăn nhằm thổ lộ những gì mình thích rằng

Ví dụ cụm động kể từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out:

- He was ví upset he couldn't GET the words OUT. Anh ấy vượt lên buồn, anh ấy ko thể rằng được một câu nói. nào

Nghĩa kể từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Biểu hiện nay của sự việc nghi ngại.

Ví dụ cụm động kể từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out:

- 'I got 100% on the test.' 'Get out!' Tôi triển khai xong 100% bài xích test đấy. Không thể này.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get out bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

  Xem thêm: run out of là gì

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất

  Xem thêm: make off là gì