get in là gì


Trang trước

Bạn đang xem: get in là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Get in với 13 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Sắp xếp mang đến ai tê liệt thao tác vô nhà của bạn

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- The air conditioning has broken down; we'll have to tát GET a technician IN to tát fix it. Điều hòa bị hư đốn, Shop chúng tôi vẫn bố trí cho 1 công nhân máy cho tới nhằm sửa.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Đến

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- Her plane GETS IN at 2am. Máy cất cánh của cô ý ấy đến thời điểm nhì giờ sáng sủa.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Về ngôi nhà

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- She didn't GET IN till well after twelve o'clock because she'd been out for a few drinks with her mates. Cô ấy ko về ngôi nhà sau 12 giờ vì như thế cố ấy vẫn nốc thêm thắt vài ba chén nữa với các bạn.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Lên xe pháo xe hơi hoặc xe taxi

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- The xe taxi pulled up and we GOT IN. Xe xe taxi tấp vô lề và Shop chúng tôi lên xe pháo.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Mua vật dụng tiếp tế

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- We need to tát GET some coffee IN; we're completely out. Chúng tớ cần thiết mua sắm thêm thắt cafe, tất cả chúng ta vẫn sử dụng không còn mất mặt rồi.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Đến ngôi trường, phòng ban, ngôi nhà

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- I GOT IN late today because the train broke down. Tôi cho tới ngôi trường muộn thời điểm ngày hôm nay vì như thế tàu năng lượng điện bị hư đốn.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Vào một tòa ngôi nhà

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- I borrowed her pass to tát GET IN. Tôi mượn password của cô ý ấy nhằm vô tòa ngôi nhà.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Được bầu cử

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- The government GOT IN with a very small majority. Chính phủ được bầu cử với 1 lượng đặc biệt nhỏ.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Thành công thưa hoặc làm những gì tê liệt

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- I couldn't GET a word IN throughout the meeting. Tôi ko thể thưa được một kể từ nào là vô xuyên suốt cuộc họp.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Được nhận vô 1 ngôi trường, câu lạc cỗ,...

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- He did badly in the entrance exam and didn't GET IN. Anh ấy thực hiện bài xích đua nguồn vào đặc biệt xoàng nên ko được trao vô thực hiện.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Đem gì vô phía bên trong một chống

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- It's raining; I'd better GET the washing IN. Trời đang được mưa, tôi nên đem ăn mặc quần áo giặt vô vô.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Đề trình, nộp đơn

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- We have to tát GET the forms IN by the over of this week. Chúng tôi cần nộp đơn này trước vào ngày cuối tuần.

Nghĩa kể từ Get in

Ý nghĩa của Get in là:

 • Trả chi phí thức uống

Ví dụ cụm động kể từ Get in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get in:

- He GOT the drinks IN. Ấy trả chi phí thức uống của tớ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get in bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

  Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất

  Xem thêm: Tips buộc dây giày AF1 “chất lừ” nhất cho tín đồ yêu giày