Gắn biển Công trình Thanh niên tại VietinBank Đông Hà NộiNgày 30/5/2019 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên (ĐTN) VietinBank phối hợp cùng VietinBank Đông Hà Nội (CN) tổ chức Lễ Công nhận và gắn biển Công trình Thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) cho Phòng Kế toán giao dịch CN là Phòng Giao dịch (PGD) Thanh niên kiểu mẫu.

Xem thêm tại:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank
Website: www.vietinbank.vn

Nguồn:https://zaia.vn/