financial là gì

Công cụ cá nhân
 • /fai'næn∫l/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tài chủ yếu, (về) tài chính
  a financial institute
  trường tài chính
  financial world
  giới tài chính
  financial year
  năm tài chủ yếu, niên khoá tài chính
  to be in financial difficulties
  gặp trở ngại về tài chính

  Chuyên ngành

  Toán & tin cẩn

  tài chính
  financial file
  tập tin cẩn tài chính
  financial management
  sự vận hành tài chính
  financial planning system
  hệ thống plan tài chính
  financial transaction
  sự thanh toán giao dịch tài chính
  SWIFT (Societyof Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
  hội viễn thông tài chủ yếu liên ngân hàng thế giới

  Xây dựng

  thuộc tài chính

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  banking , budgeting , business , commercial , economic , fiscal , monetary , numbers , numeric , pecuniary , pocket

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: stand in for là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: revolution là gì