filmmaker là gì

VIETNAMESE

Bạn đang xem: filmmaker là gì

đoàn thực hiện phim

đội ngũ thực hiện phim

Một đoàn thực hiện phim hoặc lực lượng thực hiện phim là 1 group người được mướn bởi vì một doanh nghiệp phát triển mang đến mục tiêu phát triển một bộ phim truyền hình.

1.

Một đoàn thực hiện phim khu vực đang được tiến hành một bộ phim truyền hình tư liệu về núi lửa.

A local film crew is making a documentary about volcanoes.

2.

Xem thêm: Những cách nhận biết giày Sneaker Nike thật giả

Một đoàn thực hiện phim được tạo thành những thành phần không giống nhau, từng thành phần thường xuyên về một hướng nhìn rõ ràng của quy trình phát triển.

A film crew is divided into different departments, each of which specializes in a specific aspect of the production.

Một số những việc làm nhập đoàn thực hiện phim:

- film producer (nhà phát triển phim): A film producer is a person who oversees film production.

(Nhà phát triển phim là kẻ giám sát việc phát triển phim.)

- filmmaker (nhà thực hiện phim): He's the kind of filmmaker who doesn't hesitate nude scenes.

(Anh ấy là loại căn nhà thực hiện phim ko ngần quan ngại những cảnh khỏa thân thiện.)

- director (đạo diễn): The director expresses his sorrow in his film.

(Đạo trình diễn giãi bày nỗi niềm nhập phim của tớ.)

Xem thêm: landmark là gì