featured là gì

/'fi:tʃə/

Thông dụng

Danh từ

Nét quan trọng, điểm quánh trưng
( số nhiều) đường nét mặt
Bài quan trọng, tranh giành biếm hoạ quan trọng (trong một tờ báo)
(sân khấu) tiết mục mái ấm chốt

Ngoại động từ

Là đường nét quan trọng của
Mô mô tả những đường nét nổi trội của (cái gì); vẽ những đường nét nổi trội của (cái gì)
Đề cao
Chiếu (phim)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đem (ai) vào vai chính)
a film featuring a new star
phim mang 1 ngôi sao sáng mùng hình ảnh mới nhất đóng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tưởng tượng

Cấu trúc từ

feature picture
phim truyện

Hình thái từ

  • V-ing: featuring
  • Ved: featured

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

đặc điểm, đặc điểm, đường nét quánh trưng

Toán & tin tưởng

chức năng

Giải quí VN: Một kĩ năng của công tác. Có nhiều tình huống, công tác đem chứa chấp cả những tác dụng không tồn tại nhập tư liệu. Liên quan lại cho tới yếu tố này là Xu thế bổ sung cập nhật thiệt nhiều tác dụng với dự định đối đầu, nên những khi những mái ấm sản xuất hấp thụ những công tác được thêm tác dụng này, tiếp tục thực hiện chậm rì rì vận tốc sinh hoạt của công tác và làm cho lộn xộn mang lại hình mẫu.

Bạn đang xem: featured là gì

ICF (intersystemcommunication feature)
chức năng truyền thông contact thống
new feature
chức năng mới
power saver (feature)
chức năng tiết kiệm chi phí năng lượng

Xây dựng

tiêu chí

Kỹ thuật cộng đồng

nét
nét quánh trưng
đặc điểm
additional feature
đặc điểm phụ thêm
attachment feature
đặc điểm gắn
attachment feature
đặc điểm kết nối
cable through feature
đặc điểm thông trong cả cáp
cable through feature
đặc điểm xuyên cáp
cluster feature
đặc điểm nhóm
communications feature type
loại Đặc điểm truyền thông
compatibility feature
đặc điểm tương thích
correcting feature
đặc điểm hiệu chỉnh
design feature
đặc điểm thiết kế
Dual Cluster feature
đặc điểm dual Cluster
dual cluster feature
đặc điểm liên cung kép
essential feature
đặc điểm thiết yếu
feature adapter
bộ điều phù hợp quánh điểm
feature code
mã quánh điểm
feature expansion card
cạc không ngừng mở rộng quánh điểm
feature extraction
sự trích quánh điểm
feature key
phím quánh điểm
first loop feature (loop1)
đặc điểm vòng lập loại nhất (vòng 1)
floating-point feature
đặc điểm vết chẩm động
generation feature
đặc điểm trừng trị sinh
generation feature
đặc điểm sinh
geologic feature
đặc điểm địa chất
hydraulic feature
đặc điểm thủy lực
hydrographic feature
đặc điểm thủy văn
hydrologic feature
đặc điểm thủy văn
ICF (interactivecommunication feature)
đặc điểm truyền thông đem tương tác
Interactive Communication Feature (ICF)
đặc điểm truyền thông tương tác
keylock feature
đặc điểm khóa phím
land feature
đặc điểm địa hình
language translation feature
đặc điểm dịch ngôn ngữ
loop feature
đặc điểm vòng lặp
map feature
đặc điểm bạn dạng đồ
materials quality feature
đặc điểm unique vật liệu
multispeed clock feature
đặc điểm nhiều xung nhịp
PGF (presentationgraphics feature)
đặc điểm hình đồ họa trình bày
presentation graphics feature
đặc điểm hình đồ họa trình bày
relief feature
đặc điểm địa hình
salief feature
đặc điểm chính
security feature
đặc điểm an toàn
selective identification feature
đặc điểm nhận dạng lựa chọn lọc
single cluster feature
đặc điểm group đơn
structural feature
đặc điểm cấu tạo
structural feature
đặc điểm cấu trúc
tectonic feature
đặc điểm con kiến tạo
topographic feature
đặc điểm địa hình
virtual machine assist feature
đặc điểm trợ gom máy ảo
water feature
đặc điểm thủy văn
đặc tính
decimal feature
đặc tính thập phân
design feature
đặc tính sinh thái
desirable feature
đặc tính hy vọng muốn
distinguishing feature
đặc tính phân biệt
ecologic feature
đặc tính sinh thái
economic feature
đặc tính kinh tế
erosional feature
đặc tính xói mòn
Extended Distance Feature (XDF)
đặc tính không ngừng mở rộng khoảng tầm cách
feature code
mã quánh tính
flood feature
đặc tính lũ
geometrical feature of a switch
đặc tính hình học tập của ghi
key feature
đặc tính của khóa
operating feature
đặc tính thực hiện việc
đặc trưng

Giải quí VN: Một kĩ năng của công tác. Có nhiều tình huống, công tác đem chứa chấp cả những tác dụng không tồn tại nhập tư liệu. Liên quan lại cho tới yếu tố này là Xu thế bổ sung cập nhật thiệt nhiều tác dụng với dự định đối đầu, nên những khi những mái ấm sản xuất hấp thụ những công tác được thêm tác dụng này, tiếp tục thực hiện chậm rì rì vận tốc sinh hoạt của công tác và làm cho lộn xộn mang lại hình mẫu.

decimal feature
đặc trưng thập phân
depositional feature
đặc trưng thiết kế
distinguishing feature
đặc trưng phân biệt
feature code
mã quánh trưng
feature key
phím quánh trưng
flow feature
đặc trưng loại chảy
morphologic feature
đặc trưng hình thái
physical feature
đặc trưng cơ vật lý (của lưu vực)
power feature
đặc trưng năng lượng
project feature
các đặc thù của dự án công trình (kinh tế, nghệ thuật...)
dấu hiệu
mốc
phương tiện riêng
tính năng

Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

Giải quí VN: Một kĩ năng của công tác. Có nhiều tình huống, công tác đem chứa chấp cả những tác dụng không tồn tại nhập tư liệu. Liên quan lại cho tới yếu tố này là Xu thế bổ sung cập nhật thiệt nhiều tác dụng với dự định đối đầu, nên những khi những mái ấm sản xuất hấp thụ những công tác được thêm tác dụng này, tiếp tục thực hiện chậm rì rì vận tốc sinh hoạt của công tác và làm cho lộn xộn mang lại hình mẫu.

Xem thêm: landscape là gì

deleted feature
tính năng bị xóa
feature group
nhóm tính năng
Feature Group (A, B, C, D) (FG)
Nhóm tác dụng (A, B, C, D)
feature test macro
macrô kiểm test tính năng
keylock feature
tính năng khóa phím
markup minimization feature
tính năng thuyên giảm tấn công dấu
new feature
tính năng mới
Presentation Graphics Feature (PGF)
tính năng hình đồ họa trình diễn

Kinh tế

bài (báo) quánh tả
đặc tính, quánh điểm
đặc trưng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affection , angle , article , aspect , attribute , character , component , constituent , detail , differential , earmark * , element , facet , factor , gag * , gimmick , hallmark , idiosyncrasy , individuality , ingredient , integrant , item , mark , notability , particularity , peculiarity , point , property , quality , savor , slant * , speciality , specialty , trait , twist * , unit , virtue , big show , crowd puller , draw , drawing thẻ , headliner , innovation , main item , prominent part , column , comment , piece , report , story , countenance , muzzle , visage , characteristic , lead , appearance , eccentricity , facies , habitus , landmark , lineament , oddity , physiognomy , physique , redeeming feature , singularity , topography
verb
accentuate , advertise , blaze * , gọi attention to tướng , emphasize , headline * , italicize , make conspicuous , mark , play up * , point up * , present , promote , phối off * , spotlight * , star , stress , underline , underscore , accent , highlight , play up , point up , conceive , envisage , envision , fancy , fantasize , image , picture , see , think , vision , visualize , angle , aspect , attribute , character , characteristic , column , component , countenance , detail , element , facet , factor , hallmark , headline , idiosyncrasy , lineament , outline , story , trait

Từ ngược nghĩa