feature là gì

/'fi:tʃə/

Thông dụng

Danh từ

Nét đặc biệt quan trọng, điểm quánh trưng
( số nhiều) đường nét mặt
Bài đặc biệt quan trọng, giành giật biếm hoạ đặc biệt quan trọng (trong một tờ báo)
(sân khấu) tiết mục ngôi nhà chốt

Ngoại động từ

Là đường nét đặc biệt quan trọng của
Mô mô tả những đường nét nổi trội của (cái gì); vẽ những đường nét nổi trội của (cái gì)
Đề cao
Chiếu (phim)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) với (ai) vào vai chính)
a film featuring a new star
phim với 1 ngôi sao sáng mùng hình họa mới mẻ đóng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tưởng tượng

Cấu trúc từ

feature picture
phim truyện

Hình thái từ

  • V-ing: featuring
  • Ved: featured

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

đặc điểm, đặc điểm, đường nét quánh trưng

Toán & tin cậy

chức năng

Giải quí VN: Một năng lực của công tác. Có nhiều tình huống, công tác với chứa chấp cả những công dụng không tồn tại nhập tư liệu. Liên quan lại cho tới yếu tố này là Xu thế bổ sung cập nhật thiệt nhiều công dụng với ý muốn tuyên chiến đối đầu, nên những lúc những ngôi nhà sản xuất hấp thụ những công tác được thêm công dụng này, tiếp tục thực hiện đủng đỉnh vận tốc hoạt động và sinh hoạt của công tác và tạo ra lộn xộn mang đến skin.

Bạn đang xem: feature là gì

ICF (intersystemcommunication feature)
chức năng truyền thông tương tác thống
new feature
chức năng mới
power saver (feature)
chức năng tiết kiệm ngân sách năng lượng

Xây dựng

tiêu chí

Kỹ thuật cộng đồng

nét
nét quánh trưng
đặc điểm
additional feature
đặc điểm phụ thêm
attachment feature
đặc điểm gắn
attachment feature
đặc điểm kết nối
cable through feature
đặc điểm thông trong cả cáp
cable through feature
đặc điểm xuyên cáp
cluster feature
đặc điểm nhóm
communications feature type
loại Điểm lưu ý truyền thông
compatibility feature
đặc điểm tương thích
correcting feature
đặc điểm hiệu chỉnh
design feature
đặc điểm thiết kế
Dual Cluster feature
đặc điểm dual Cluster
dual cluster feature
đặc điểm liên cung kép
essential feature
đặc điểm thiết yếu
feature adapter
bộ điều thích hợp quánh điểm
feature code
mã quánh điểm
feature expansion card
cạc không ngừng mở rộng quánh điểm
feature extraction
sự trích quánh điểm
feature key
phím quánh điểm
first loop feature (loop1)
đặc điểm vòng lập loại nhất (vòng 1)
floating-point feature
đặc điểm vết chẩm động
generation feature
đặc điểm vạc sinh
generation feature
đặc điểm sinh
geologic feature
đặc điểm địa chất
hydraulic feature
đặc điểm thủy lực
hydrographic feature
đặc điểm thủy văn
hydrologic feature
đặc điểm thủy văn
ICF (interactivecommunication feature)
đặc điểm truyền thông với tương tác
Interactive Communication Feature (ICF)
đặc điểm truyền thông tương tác
keylock feature
đặc điểm khóa phím
land feature
đặc điểm địa hình
language translation feature
đặc điểm dịch ngôn ngữ
loop feature
đặc điểm vòng lặp
map feature
đặc điểm bạn dạng đồ
materials quality feature
đặc điểm unique vật liệu
multispeed clock feature
đặc điểm nhiều xung nhịp
PGF (presentationgraphics feature)
đặc điểm hình đồ họa trình bày
presentation graphics feature
đặc điểm hình đồ họa trình bày
relief feature
đặc điểm địa hình
salief feature
đặc điểm chính
security feature
đặc điểm an toàn
selective identification feature
đặc điểm nhận dạng lựa chọn lọc
single cluster feature
đặc điểm group đơn
structural feature
đặc điểm cấu tạo
structural feature
đặc điểm cấu trúc
tectonic feature
đặc điểm loài kiến tạo
topographic feature
đặc điểm địa hình
virtual machine assist feature
đặc điểm trợ chung máy ảo
water feature
đặc điểm thủy văn
đặc tính
decimal feature
đặc tính thập phân
design feature
đặc tính sinh thái
desirable feature
đặc tính ao ước muốn
distinguishing feature
đặc tính phân biệt
ecologic feature
đặc tính sinh thái
economic feature
đặc tính kinh tế
erosional feature
đặc tính xói mòn
Extended Distance Feature (XDF)
đặc tính không ngừng mở rộng khoảng chừng cách
feature code
mã quánh tính
flood feature
đặc tính lũ
geometrical feature of a switch
đặc tính hình học tập của ghi
key feature
đặc tính của khóa
operating feature
đặc tính thực hiện việc
đặc trưng

Giải quí VN: Một năng lực của công tác. Có nhiều tình huống, công tác với chứa chấp cả những công dụng không tồn tại nhập tư liệu. Liên quan lại cho tới yếu tố này là Xu thế bổ sung cập nhật thiệt nhiều công dụng với ý muốn tuyên chiến đối đầu, nên những lúc những ngôi nhà sản xuất hấp thụ những công tác được thêm công dụng này, tiếp tục thực hiện đủng đỉnh vận tốc hoạt động và sinh hoạt của công tác và tạo ra lộn xộn mang đến skin.

decimal feature
đặc trưng thập phân
depositional feature
đặc trưng thiết kế
distinguishing feature
đặc trưng phân biệt
feature code
mã quánh trưng
feature key
phím quánh trưng
flow feature
đặc trưng dòng sản phẩm chảy
morphologic feature
đặc trưng hình thái
physical feature
đặc trưng vật lý cơ (của lưu vực)
power feature
đặc trưng năng lượng
project feature
các đặc thù của dự án công trình (kinh tế, nghệ thuật...)
dấu hiệu
mốc
phương tiện riêng
tính năng

Xem thêm: 5 mẫu giày Adidas nữ màu hồng chính hãng đẹp mê ly

Giải quí VN: Một năng lực của công tác. Có nhiều tình huống, công tác với chứa chấp cả những công dụng không tồn tại nhập tư liệu. Liên quan lại cho tới yếu tố này là Xu thế bổ sung cập nhật thiệt nhiều công dụng với ý muốn tuyên chiến đối đầu, nên những lúc những ngôi nhà sản xuất hấp thụ những công tác được thêm công dụng này, tiếp tục thực hiện đủng đỉnh vận tốc hoạt động và sinh hoạt của công tác và tạo ra lộn xộn mang đến skin.

Xem thêm: get out là gì

deleted feature
tính năng bị xóa
feature group
nhóm tính năng
Feature Group (A, B, C, D) (FG)
Nhóm công dụng (A, B, C, D)
feature test macro
macrô kiểm demo tính năng
keylock feature
tính năng khóa phím
markup minimization feature
tính năng cắt giảm tấn công dấu
new feature
tính năng mới
Presentation Graphics Feature (PGF)
tính năng hình đồ họa trình diễn

Kinh tế

bài (báo) quánh tả
đặc tính, quánh điểm
đặc trưng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affection , angle , article , aspect , attribute , character , component , constituent , detail , differential , earmark * , element , facet , factor , gag * , gimmick , hallmark , idiosyncrasy , individuality , ingredient , integrant , item , mark , notability , particularity , peculiarity , point , property , quality , savor , slant * , speciality , specialty , trait , twist * , unit , virtue , big show , crowd puller , draw , drawing thẻ , headliner , innovation , main item , prominent part , column , comment , piece , report , story , countenance , muzzle , visage , characteristic , lead , appearance , eccentricity , facies , habitus , landmark , lineament , oddity , physiognomy , physique , redeeming feature , singularity , topography
verb
accentuate , advertise , blaze * , điện thoại tư vấn attention to tướng , emphasize , headline * , italicize , make conspicuous , mark , play up * , point up * , present , promote , phối off * , spotlight * , star , stress , underline , underscore , accent , highlight , play up , point up , conceive , envisage , envision , fancy , fantasize , image , picture , see , think , vision , visualize , angle , aspect , attribute , character , characteristic , column , component , countenance , detail , element , facet , factor , hallmark , headline , idiosyncrasy , lineament , outline , story , trait

Từ trái khoáy nghĩa