FBNC – Từ 15 giờ chiều ngày 3/12: Giảm giá xăng 260 đồng/lít