entry là gì

/ˈɛntri/

Thông dụng

Danh từ

sự cút vào
(sân khấu) sự rời khỏi (của một biểu diễn viên)
Lối cút vô, cổng cút vào
(pháp lý) sự tiếp nhận
Sự ghi vô (sổ sách); mục (ghi vô sổ)
Mục kể từ (trong kể từ điển)
Danh sách người ganh đua đấu; sự ghi thương hiệu người ganh đua đấu

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Lối vô, cửa ngõ vô, sự cút vô, sự nhập, đề mục,khoản

Hóa học tập & vật liệu

lò sẵn sàng (kỹ thuật mỏ)
lò dọc (kỹ thuật mỏ)
vào sổ

Toán & tin

(lý thuyết trò nghịch ngợm ) sự rời khỏi nhập; (máy tính ) trả số (vào máy); lối vô (bảng);bảng ghi(định tuyến)
latest entry
(máy tính ) độ quý hiếm tính cuối cùng

Xây dựng

lối cút vào

Giải mến EN: An entrance, especially an open vestibule or entrance hall..

Bạn đang xem: entry là gì

Giải mến VN: Lối vô, nhất là chi phí sảnh lộ thiên hoặc lối vô đại sảnh.

Xem thêm: landscape là gì

Kỹ thuật công cộng

cửa vào
đầu vào
nhập mục
lối vào
lối vô (bảng)
hầm lò
mục nhập
accounting entry
mục nhập kế tiếp toán
address book entry
mục nhập buột địa chỉ
batch entry
mục nhập theo dõi bó
between-the-lines entry
mục nhập trong những dòng
buffer list entry
mục nhập list cỗ đệm
cascade entry
mục nhập theo dõi tầng
choice entry field
đường mục nhập chọn
clear entry function
chức năng xóa mục nhập
cluster entry
mục nhập nhóm
comment entry
mục nhập dẫn giải
communication mô tả tìm kiếm entry
mục nhập tế bào miêu tả truyền thông
component entry
mục nhập trở nên phần
conversation remote batch entry (CRBE)
mục nhập mùa cơ hội khoảng chừng hội thoại
data entry
mục nhập dữ liệu
distribution entry
mục nhập phân phối
dump table entry
mục nhập bảng kết xuất
entry index
chỉ số mục nhập
entry name
tên mục nhập
entry reference
sự tham lam chiếu mục nhập
entry sorting
sự phân loại mục nhập
entry sorting
sự bố trí mục nhập
extended entry table
bảng mục nhập hé rộng
FD entry (filedescription entry)
mục nhập tế bào miêu tả luyện tin
file mô tả tìm kiếm entry (FDentry)
mục nhập tế bào miêu tả luyện tin
frame table entry (PTE)
mục nhập bảng khung
ideogram entry
mục nhập chữ tượng hình
index entry
mục nhập chỉ số
line entry
mục nhập dòng
mode name entry
mục nhập thương hiệu kiểu
password entry
mục nhập mật khẩu
primary entry
mục nhập ban đầu
primary entry
mục nhập chính
process entry
mục nhập vượt lên trên trình
program identification entry
mục nhập nhận dạng chương trình
RDTE (resourcedefinition table entry)
mục nhập bảng theo dõi ấn định nghĩa
single entry
mục nhập đơn
special names entry
mục nhập những thương hiệu quánh biệt
transition formula entry
mục nhập gửi tiếp công thức
work entry
mục nhập công việc
sự trả vào
sự nhập
cascade entry
sự nhập theo dõi cấp
conversational remote job entry (CRJE)
sự nhập việc làm đối thoại kể từ xa
CRBE (conversationalremote batch entry)
sự nhập bó đối thoại kể từ xa
CRJE (conversationalremote job entry)
sự nhập việc làm đối thoại kể từ xa
data entry
sự nhập dữ liệu
DDE (directdata entry)
sự nhập tài liệu trực tiếp
direct data entry (DDE)
sự nhập tài liệu trực tiếp
group entry
sự nhập nhóm
index entry
sự nhập chỉ số
invalid entry
sự nhập sai
key entry
sự nhập vị phím
keyboard entry
sự nhập vị bàn phím
keyboard entry
sự nhập ở bàn phím
manual entry
sự nhập thủ công
negative entry
sự nhập vệt âm
network job entry
sự nhập việc làm mạng
null entry
sự nhập số không
order entry
sự nhập lệnh
process entry
sự nhập vượt lên trên trình
program name entry
sự nhập thương hiệu chương trình
record mô tả tìm kiếm entry
sự nhập tế bào miêu tả phiên bản ghi
remote batch entry
sự nhập bó (dữ liệu) kể từ xa
remote batch entry
sự nhập lô kể từ xa
remote data entry
sự nhập tài liệu kể từ xa
remote job entry
sự nhập việc làm kể từ xa
remote job entry
sự nhập việc làm kể từ xa cách (RJE)
report mô tả tìm kiếm entry
sự nhập tế bào miêu tả báo cáo
report group mô tả tìm kiếm entry
sự nhập tế bào miêu tả group báo cáo
resource definition table entry (RDTE)
sự nhập dạng khái niệm nguồn
RJE (RemetoJob Entry)
sự nhập việc làm kể từ xa
source data entry
sự nhập tài liệu nguồn
SRTE (symbolresolution table entry)
sự nhập bảng phân giải ký hiệu
storage entry
sự nhập vô cỗ nhớ
symbol resolution table entry (SRTE)
sự nhập bảng phân giải ký hiệu
VDE (voicedata entry)
sự nhập tài liệu giờ đồng hồ nói
voice data entry
sự nhập tài liệu giờ đồng hồ nói
voice data entry (VDE)
sự nhập liệu thoại
sự vào
tiếp nhận
vận chuyển

Kinh tế

journal entry: cây viết toán
accounting entry
bút toán kế tiếp toán
adjusting entry
bút toán điều chỉnh
adjusting journal entry
điều chỉnh cây viết toán
closing entry (closingentries)
bút toán khóa sổ
compound entry
bút toán kép
contra entry
bút toán đối
contra entry
bút toán đối chi (để triệt chi một khoản đang được ghi trước đó)
contra entry
bút toán đối ứng
correcting entry
bút toán điều chỉnh
correcting entry
bút toán sửa sai
cross entry (cross-entry)
bút toán đối tiêu
debit entry
bút toán nợ
double entry
bút toán kép
eliminating entry
bút toán triệt tiêu
entry values
những độ quý hiếm được cây viết toán
final entry
bút toán (vào sổ) cuối cùng
final entry
bút toán cuối cùng
memorandum entry
bút toán (để) ghi nhớ
memorandum entry
bút toán nhằm ghi nhớ
original entry
bút toán ban đầu
original entry
bút toán vẹn toàn giá
particulars of an entry (the...)
diễn giải (một khoản) cây viết toán
rectify an entry
chữa lại một khoản cây viết toán (cho đúng)
rectify an entry (to...)
chữa lại một khoản cây viết toán (cho đúng)
red ink entry
bút toán đỏ
reverse an entry
hủy quăng quật một khoản ghi buột, một khoản cây viết toán
reversing entry
bút toán hòn đảo ngược
single-entry
bút toán đơn
supplementary entry
bút toán vấp ngã sung
cửa vào
ghi
giấy khai hải quan
sự cút vào
sự ghi vô buột kế tiếp toán
sự khai hải quan
sight entry
sự khai (hải quan) tạm
thâm nhập
market entry
thâm nhập thị trường
potential entry
sự xâm nhập tiềm ẩn
thâm nhập (thị trường)
tiến nhập

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
access , adit , approach , avenue , door , doorway , entrance , foyer , gate , hall , ingress , ingression , inlet , lobby , opening , passage , passageway , portal , threshold , vestibule , admission , admittance , appearance , coming in , entering , entr