energy là gì

/ˈɛnərdʒi/

Bạn đang xem: energy là gì

Thông dụng

Danh từ

Nghị lực, sinh lực
Sự sinh hoạt tích cực
Khả năng tiềm ẩn, năng lượng tiềm tàng
( số nhiều) mức độ lực
(vật lý) năng lượng
solar energy
năng lượng mặt mày trời
kinetic energy
động năng
energy crisis
sự khủng hoảng rủi ro năng lượng

Chuyên ngành

Xây dựng

năng lượng

Cơ - Điện tử

Năng lượng, công

Kỹ thuật công cộng

công
active energy
năng lượng hữu công
active energy counter
công tơ năng lượng điện năng hữu công
active energy counter
công tơ năng lượng điện năng tác dụng
active energy meter
công tơ hữu công (tác dụng)
active energy meter
công tơ tích điện tác dụng
active energy meter
máy đo tích điện hữu công
binding energy curve
đường cong tích điện liên kết
electric-energy meter
công tơ điện
energy component
thành phần hữu công
Energy Data Geographical Explorer (Petro-consultants, Inc) (EDGE)
Nhà thăm hỏi dò la số liệu tích điện theo đuổi địa lý (Công ty Petroconsultants)
energy distribution curve
đường cong phân bổ năng lượng
energy efficiency
công suất năng lượng
energy meter
công tơ điện
energy of deformation
công đổi mới dạng
energy of rapture
công huỷ hỏng
energy of rapture
công riêng biệt huỷ hỏng
energy service company
công ty công ty năng lượng
energy technology
công nghệ năng lượng
energy transfer
sự truyền công suất
energy transmission
sự truyền công suất
formation energy
cống hiến dạng
free energy
công thoát
nuclear energy structures
công trình tích điện nguyên vẹn tử
published energy tariff (publishedtariff)
biểu giá bán tích điện vẫn công bố
publlshed (energy) tariff
biểu giá bán (năng lượng) công bố
reactive energy
năng lượng vô công
reactive energy
điện năng phản kháng (vô công)
reactive energy counter
công tơ tích điện phản kháng
reactive energy meter
công tơ tích điện phản kháng
reactive energy meter
công tơ phản kháng (vô công)
resonance absorption energy
năng lượng hít vào nằm trong hưởng
resonant energy transfer
mạch nằm trong hưởng
strain energy
công đổi mới dạng
work-kinetic energy theorem
định lý công-động năng
working energy
năng lượng hữu công
năng lượng

Giải quí EN: The use of this capacity for work to tướng perform useful functions for humans, such as heating or cooling buildings and enclosures, powering vehicles and machinery, cooking foods, and so sánh on.

Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

Giải quí VN: Dùng nhằm sinh công, triển khai những việc tiện ích cho tới quả đât, như thực hiện rét hoặc non tòa ngôi nhà, mặt hàng rào, chạy xe pháo, công cụ, nấu bếp, v.v...

Xem thêm: life expectancy là gì

absobed energy
năng lượng hấp thụ
accumulated energy
năng lượng tích lũy
acoustic energy
năng lượng âm thanh
activation energy
năng lượng hoạt hóa
activation energy
năng lượng kích hoạt
active energy
năng lượng hữu công
active energy
năng lượng tác dụng
active energy meter
công tơ tích điện tác dụng
active energy meter
máy đo tích điện hữu công
actual energy
năng lượng thực
allowed energy band
vùng tích điện được phép
alternative energy
năng lượng không giống ko nên là truyền thống
anisotropy energy
năng lượng dị hướng
apparent energy
năng lượng biểu kiến
atomic energy
năng lượng nguyên vẹn tử
average beta energy
năng lượng phân tử beta trung bình
band gap energy
năng lượng khe vùng
base energy
năng lượng nền
battery energy storage
sự tích tích điện ăcqui
beta disintegration energy
năng lượng phân tung beta
binding energy
năng lượng liên kết
binding energy curve
đường cong tích điện liên kết
bond energy
năng lượng liên kết
bound energy
năng lượng kết dính
breaking energy
năng lượng vỡ
capillary energy
năng lượng mao dẫn
chemical energy
năng lượng hóa học
clastic energy
năng lượng đàn hồi
clastic strain energy in bending
năng lượng biến dị uốn
clastic strain energy in bending
năng lượng biến dị uốn nắn đàn hồi
clean energy
năng lượng sạch
cogeneration (ofenergy)
đồng đột biến (năng lượng)
coherent electromagnetic energy
năng lượng năng lượng điện kể từ nhất quán
cohesive energy
năng lượng bám kết
collision energy
năng lượng đụng chạm chạm
combustion energy
năng lượng (đốt) cháy
compaction energy
năng lượng đầm
compaction energy
năng lượng nén
compaction energy
năng lượng nén chặt
complementary energy
năng lượng bù
condition of minimum energy
điều khiếu nại tích điện tối thiểu
conservation of energy
bảo toàn năng lượng
conservation of energy
sự bảo toàn năng lượng
conservation of energy law
định luật bảo toàn năng lượng
conservation of mass-energy
bảo toàn khối-năng (khối lượng-năng lượng)
constriction energy
năng lượng nén ép
convection of energy
sự đối lưu vày năng lượng
conversion of energy
biến thay đổi năng lượng
conversion of energy
sự gửi hóa năng lượng
Coulomb energy
năng lượng Coulomb
cross-polarized energy
năng lượng đối cực
deformation energy
năng lượng đổi mới dạng
delivery of energy
sự cung ứng năng lượng
Department of Energy (DOE)
bộ năng lượng
derived energy
năng lượng dẫn suất
Differential Absorption of Scattered Energy (LidarMeasurement) (DASE)
Năng lượng hít vào và nghiền xạ vi sai (Phép đo Lidar)
diffracted energy
năng lượng nhiễu xạ
disintegration energy
năng lượng phân rã
dispersion of energy
tiêu nghiền năng lượng
dissipated energy
năng lượng phân tán
dissipation (ofenergy)
sự tan biến năng lượng
dissipation of energy
sự hao nghiền năng lượng
dissipation of energy
sự tản non năng lượng
dissipation of energy
sự triệt năng lượng
dissipation of energy
tiêu nghiền năng lượng
dissipation of kinetic energy
sự hạn chế tích điện nước rơi
dissociation energy
năng lượng phân ly
distortion energy
năng lượng đổi mới dạng
drop energy
năng lượng rơi
dry-steam energy system
hệ thống tích điện khá nước
dynamic energy
năng lượng động
eddy energy
năng lượng dòng
elastic energy
năng lượng đàn hồi
elastic energy of body
năng lượng đàn hồi của vật thể
elastic strain energy
năng lượng biến dị đàn hồi
electric energy
năng lượng điện
electric field energy
năng lượng năng lượng điện trường
electrical energy
năng lượng điện
electrochemical energy
năng lượng năng lượng điện hóa
electrokinetic energy
năng lượng năng lượng điện động
electromagnetic energy
năng lượng năng lượng điện từ
Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS)
quang phổ học tập suy hao tích điện năng lượng điện tử
electrostatic energy
năng lượng tĩnh điện
electrothermal energy conversion
biến thay đổi tích điện năng lượng điện nhiệt
electrothermal energy conversion
đảo tích điện nhiêt điện
electroweak unification energy
năng lượng thống nhất năng lượng điện yếu
embodied energy
năng lượng biểu hiện
end point energy
năng lượng giới hạn
endogenic energy
năng lượng nội sinh
energy absorbed in compression
năng lượng biến dị nén
energy absorbed in extension
năng lượng biến dị kéo
energy absorbed in fracture
năng lượng đụng chạm chạm
energy absorbing
hấp thụ năng lượng
energy absorption
sự hít vào năng lượng
energy absorption capability
khả năng hít vào năng lượng
energy audit
kiểm toán năng lượng
energy auditor
kiểm toán viên năng lượng
energy balance
cán cân nặng năng lượng
energy balance
sự cân đối năng lượng
energy band
dải năng lượng
energy band
vùng năng lượng
energy band calculation
tính toán vùng năng lượng
energy band gap
khe vùng năng lượng
energy band structure
cấu trúc dải năng lượng
energy barrier
hàng rào năng lượng
energy barrier
rào năng lượng
energy budget
bảng tổng kết năng lượng
energy budget
qũy năng lượng
energy capacity
năng lượng xung kích
energy cascade
thác năng lượng
energy chain
mạch năng lượng
energy channel
đường kênh đo năng lượng
energy conservation
bảo toàn năng lượng
energy conservation
sự bảo toàn năng lượng
energy conservation program
chương trình bảo toàn năng lượng
energy consideration
khảo sát về năng lượng
energy consumption
độ tích điện chi phí thụ
energy consumption
nhu cầu năng lượng
energy consumption
mức tích điện chi phí thụ
energy consumption
mức dung nạp năng lượng
energy consumption
sự tiêu tốn năng lượng
energy consumption
sự dung nạp năng lượng
energy consumption
tiêu hao năng lượng
energy consumption
tiêu thụ năng lượng
energy consumption index
chỉ tiêu tốn phí năng lượng
energy content
độ hội tụ năng lượng
energy content
hàm lượng năng lượng
energy content
mức hội tụ năng lượng
energy conversion
sự biến hóa năng lượng
energy conversion
sự gửi hóa năng lượng
Energy Conversion Devices (ECD)
các khí giới quy đổi năng lượng
energy conversion system
hệ thống quy đổi năng lượng
energy converter
bộ biến hóa năng lượng
energy crisis
khủng hoảng năng lượng
energy dam
đập năng lượng
Energy Data Geographical Explorer (Petro-consultants, Inc) (EDGE)
Nhà thăm hỏi dò la số liệu tích điện theo đuổi địa lý (Công ty Petroconsultants)
energy demand
nhu cầu năng lượng
energy mật độ trùng lặp từ khóa of radiation
mật phỏng tích điện của bức xạ
energy mật độ trùng lặp từ khóa peak
đỉnh tỷ lệ năng lượng
energy design
tính toán năng lượng
Energy Dispersal (ED)
tán xạ năng lượng
energy dispersal system
hệ thống phân nghiền năng lượng
energy dispersal system
hệ thống chi phí nghiền năng lượng
energy dispersal waveform
dạng sóng phân nghiền năng lượng
energy dispersal waveform
dạng sóng chi phí nghiền năng lượng
energy dispersal waveform
tín hiệu phân nghiền năng lượng
energy dispersal waveform
tín hiệu chi phí nghiền năng lượng
energy disperser
bộ phân nghiền năng lượng
energy dissipater
bộ chi phí năng lượng
energy dissipater
bộ triệt năng lượng
energy dissipation
tiêu nghiền năng lượng
energy distribution
phân phụ vương năng lượng
energy distribution
phân phối năng lượng
energy distribution
phổ năng lượng
energy distribution
sự phân bổ năng lượng
energy distribution curve
đường cong phân bổ năng lượng
energy efficiency
công suất năng lượng
energy efficiency
hiệu suất năng lượng
Energy efficiency (solar)
Hiệu suất tích điện (Mặt Trời)
energy efficiency ratio
hệ số hiệu suất năng lượng
energy efficiency ratio
tỷ số hiệu suất năng lượng
energy efficiency ratio (airconditioning)
hệ số hiệu suất năng lượng
energy efficient
hiệu xuất năng lượng
energy efficient
hiệu trái ngược năng lượng
energy eigenfunction
hàm riêng biệt năng lượng
energy equation
phương trình năng lượng
energy equivalent
đương lượng năng lượng
energy exchange
trao thay đổi năng lượng
energy exchange reaction
phản ứng trao thay đổi năng lượng
energy expenditure
mức tiêu hao năng lượng
energy exposure
sự phơi bầy sáng sủa năng lượng
energy extraction
sự khai quật năng lượng
energy factor
hệ số năng lượng
energy flow
dòng năng lượng
energy flow chart
sơ loại dòng sản phẩm năng lượng
energy fluence
luồng năng lượng
energy fluence
dòng năng lượng
energy fluence rate
tốc phỏng dòng sản phẩm năng lượng
energy fluency
trôi năng lượng
energy flux
dòng năng lượng
energy flux
thông lượng năng lượng
energy flux density
mật phỏng dòng sản phẩm năng lượng
energy function
hàm năng lượng
energy function
hạn năng lượng
energy gap
khe năng lượng
energy gradient
gradien năng lượng
energy gradient
građien năng lượng
energy input
đầu nhập năng lượng
energy integral
tích phân năng lượng
energy intercepted by a receiver
năng lượng bắt được vày máy thu
energy level
mức năng lượng
energy level splitting
tách nút năng lượng
energy level. diagram
giản loại năng lượng
energy lượt thích function
hàm loại năng lượng
energy line
đường năng lượng
energy line
đường tích điện sở hữu áp
energy loss
độ hao năng lượng
energy loss
độ chi phí nghiền năng lượng
energy loss
hao thất lạc năng lượng
energy loss
sự hao năng lượng
energy loss
sự thất lạc năng lượng
energy loss
sự chi phí nghiền năng lượng
energy loss
sự tổn hao năng lượng
energy loss
tổn thất năng lượng
energy management
quản lý năng lượng
energy management program
chương trình vận hành năng lượng
energy metabolism
chuyển hóa năng lượng
energy method
phương pháp năng lượng
energy of a charge
năng lượng của năng lượng điện tích
energy of current
năng lượng dòng
energy of deformation
năng lượng đổi mới dạng
energy of distortion
năng lượng biến hóa hình dạng
energy of flood
năng lượng lũ
energy of motion
năng lượng của gửi động
energy of oscillation
năng lượng dao động
energy of tide
năng lượng triều
energy of volumetric change
năng lượng biến hóa thể tích
energy of wind
năng lượng gió
energy particle
hạt tích điện cao
energy pattern factor
hệ số khuôn năng lượng
energy pattern factor
hệ số quy mô năng lượng
energy per bit value
số lượng tích điện bên trên từng t
energy per information bit
năng lượng bên trên từng bit thông tin
energy producing
độ sinh ra năng lượng
energy producing
sự sinh ra năng lượng
energy quantum
lượng tử năng lượng
energy radiated by receiving apparatus
năng lượng sự phản xạ vày máy thu
energy range
khoảng năng lượng
energy receptor
bộ thu năng lượng
energy recovery
sự tái ngắt sinh năng lượng
energy recovery
sự tịch thu năng lượng
energy recovery factor
hệ số tịch thu năng lượng
energy recuperation
sự tịch thu năng lượng
energy reducing
sự hạn chế năng lượng
energy reducing acting
tác dụng hạn chế năng lượng
energy regeneration
sự tái ngắt sinh năng lượng
energy regeneration
sự tịch thu năng lượng
energy regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh năng lượng
energy release
giải phóng năng lượng
energy requirement
nhu cầu năng lượng
energy resources
nguồn năng lượng
energy save mode
chế phỏng tiết kiệm chi phí năng lượng
energy saver
tiết kiệm năng lượng
energy saving
sự tiết kiệm chi phí năng lượng
energy saving
việc tiết kiệm chi phí năng lượng
Energy Sciences Network (ESNET)
mạng khoa học tập năng lượng
energy service centre, center
trung tâm công ty năng lượng
energy service company
công ty công ty năng lượng
energy shortage
sự thiếu thốn năng lượng
energy source
nguồn năng lượng
energy spectral density
mật phỏng phổ năng lượng
energy spectrum
phổ năng lượng
energy spread entropy
entropy phân nghiền năng lượng
energy state
trạng thái năng lượng
energy storage
dự trữ năng lượng
energy storage
sự thu thập năng lượng
energy storage
sự tích trữ năng lượng
energy storage
tích trữ năng lượng
energy storage capacitor
tụ năng lượng điện trữ năng lượng
energy supply
sự cung ứng năng lượng
energy system
hệ vận hành năng lượng
energy target (buildingenergy target)
mục chi phí năng lượng
energy tariff
biểu giá bán năng lượng
energy technology
công nghệ năng lượng
Energy Telecommunications and Electrical association (ENTELEC)
Hiệp hội Điện và Viễn thông Năng lượng
energy threshold
ngưỡng năng lượng
energy transfer
chuyển năng lượng
energy transfer
sự biến hóa năng lượng
energy transfer
sự dịch chuyển năng lượng
energy transfer
sự truyền năng lượng
energy transfer
truyền năng lượng
energy transfer coefficient
hệ số gửi năng lượng
energy transformation
biến thay đổi năng lượng
energy transformation
chuyển hóa năng lượng
energy transformation
sự biến hóa năng lượng
energy transmission
sự truyền năng lượng
energy transmission system
hệ thống truyền dẫn năng lượng
energy unit
đơn vị năng lượng
energy valley
điểm trũng năng lượng
energy valley
giếng năng lượng
energy yield
hiệu suất năng lượng
energy-dissipation function
hàm tiêu tốn năng lượng
energy-intensive
tốn năng lượng
energy-momentum tension
tenxơ tích điện xung
energy-momentum tensor
tenxơ năng lượng-xung
epithermal energy
năng lượng bên trên nhiệt
equalizing of energy
cân vày năng lượng
equipartition of energy
phân phụ vương đều năng lượng
equipartition of energy
sự phân bổ đều năng lượng
equivalent energy method
phương pháp tích điện tương đương
excess energy
năng lượng đôi
excess energy meter
máy đo tích điện dôi
exchange energy
năng lượng trao đổi
excitation energy
năng lượng kích thích
exhaustible energy source
nguồn tích điện hết sạch dần
exhaustible energy source
nguồn tích điện sở hữu hạn
exiton-binding energy
năng lượng link exiton
external energy
năng lượng mặt mày ngoài
fermi energy
năng lượng Fermi
fictitious binding energy
năng lượng link tưởng tượng
field energy
năng lượng trường
firm energy
năng lượng đảm bảo
first order sideband energy
năng lượng của dải mặt mày bậc nhất
fission energy
năng lượng phân hạch
flow energy
năng lượng dòng
fluid-energy mill
máy nghiền dùng tích điện động
flux of energy
dòng năng lượng
forbidden energy band
vùng tích điện cấm
formation energy
năng lượng hình thành
formation energy
năng lượng trở nên tạo
fracture energy
năng lượng đụng chạm chạm
free energy
năng lượng tự động do
free energy
năng lượng tự tại Gibs
free energy
năng lượng tự tại Helmholtz
free energy function
hàm tích điện tự động do
fuel and energy balance
cân vày tích điện nhiên liệu
fusion energy
năng lượng nhiệt độ hạch
fusion energy
năng lượng tổng hợp
gain in energy
sự tăng năng lượng
geomagnetic cut-off energy
năng lượng hạn chế địa từ
geomagnetic cut-off energy
năng lượng ngưỡng địa từ
geothermal energy
năng lượng trong trái tim đất
Gibbs không lấy phí energy
năng lượng tự tại Gibbs
grand unification energy
năng lượng đại thống nhất
gravitational energy
năng lượng hấp dẫn
heat energy
năng lượng nhiệt
Helmholtz không lấy phí energy
năng lượng tự tại Helmholtz
high energy accelerator
máy vận tốc tích điện cao
high energy coil
bôbin tích điện cao
high energy electron beam
chùm tia electron sở hữu tích điện cao
high energy electron diffraction (HEED)
nhiễu xạ electron tích điện cao
high energy ignition system (HEI)
hệ thống tiến công lửa tích điện cao
high energy laser
tia laze sở hữu tích điện cao
High Energy Radio Frequency (FERF)
tần số vô tuyến tích điện cao
high-energy beam
chùm tích điện cao
high-energy electron
điện tử tích điện cao
high-energy electron
electron tích điện cao
high-energy fission
phân bắt bẻ tích điện cao
high-energy ion
iôn tích điện ca
high-energy laser
laze tích điện cao
high-energy particle
hạt tích điện cao
high-energy physics
vật lý tích điện cao
High-Energy Physics NETwork (HEPNET)
mạng cơ vật lý tích điện cao
high-energy proton
proton tích điện cao
high-energy radiation
bức xạ tích điện cao
high-energy tape
băng tích điện cao
hydraulic energy
năng lượng nước
hydraulic energy
năng lượng thủy lực
impact energy
năng lượng (của) đụng chạm chạm
impact energy
năng lượng đụng chạm đập
inexhaustible energy source
nguồn tích điện ko cạn kiệt
inexhaustible energy source
nguồn tích điện vô tận
initial energy
năng lượng (ban) đầu
input energy
năng lượng vào
instantaneous acoustic energy
năng lượng tiếng động tức thời
institute of energy
viện năng lượng
inter-band energy gap
khoảng hổng tích điện liên băng
interaction energy
năng lượng tương tác
interchange of energy
sự trao thay đổi năng lượng
interface energy
năng lượng mặt mày phân giới
interfacial energy
năng lượng (mặt) phân giới
intermediate energy np scattering
tán xạ np tích điện trung gian
internal energy
năng lượng mặt mày trong
internal energy
năng lượng nội tại
International Atomic Energy Agency (IAEA)
cơ quang quẻ tích điện nguyên vẹn tử quốc tế
intrinsic energy
năng lượng mặt mày trong
intrinsic energy
năng lượng sở hữu sẵn
intrinsic energy
năng lượng thực
intrinsic energy
năng lượng tự động tại
ionization energy
năng lượng ion hóa
ionization energy
năng lượng iôn hóa
ionizing energy
năng lượng ion hóa
Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI)
Viện phân tích Năng lượng Nguyên tử của Nhật Bản
jump energy
năng lượng nước nhảy
kinetic energy
năng lượng học
laser beam energy
năng lượng chùm laze
laser energy
năng lượng laze
latent energy
năng lượng ẩn
lateral energy fraction
phần tích điện ngang
lattice energy
năng lượng mạng lưới
law of composition of energy
định luật bảo toàn năng lượng
law of conservation of energy
định luật bảo toàn năng lượng
law of conservation of energy
quy luật bảo toàn năng lượng
light energy
năng lượng ánh sáng
Light Energy Converter (LEC)
bộ biến hóa tích điện ánh sáng
linear energy transfer
độ gửi tích điện tuyến tính
Linear Energy Transfer (LET)
truyền tích điện tuyến tính
load factor (energy)
hệ số trọng lực (năng lượng)
logarithmic energy loss
giảm lượng loga của năng lượng
low energy
năng lượng thấp
low energy electron
electron tích điện thấp
Low Energy Electron Diffraction (LEED)
Nhiễu xạ Điện tử tích điện thấp
low energy electron diffraction (LEED)
nhiễu xạ electron tích điện thấp
low energy particle
hạt tích điện thấp
Low-Energy Antiproton Ring (LEAR)
vành phản proton tích điện thấp
low-energy beam
chùm tích điện thấp
low-energy laser
laze tích điện thấp
low-energy np scattering
tán xạ np tích điện thấp
low-energy pp scattering
tán xạ pp tích điện thấp
low-frequency energy
năng lượng tần số thấp
luminous energy
năng lượng ánh sáng
magnetic energy
năng lượng của kể từ trường
magnetic energy
năng lượng kể từ tính
magnetic field energy
năng lượng kể từ trường
magneto crystalline anisotropy energy
năng lượng dị phía kể từ tinh ma thể
margin of energy
dự trữ năng lượng
mass energy equivalence
sự tương tự năng lượng-khối lượng
materialization of energy
vật hóa học hóa năng lượng
mean bond energy
năng lượng link trung bình
mechanical energy
năng lượng cơ học
mechanical energy
năng lượng học
method of minimum strain energy
phương pháp tích điện biến dị bé nhỏ nhất
ministry of Energy
bộ năng lượng
molecular energy
năng lượng phân tử
molecule energy
năng lượng phân tử
non-depletable energy source
nguồn tích điện ko cạn kiệt
non-conservation of energy
không bảo toàn năng lượng
nonthermal energy
năng lượng phi nhiệt
normal energy level
mức năng lưọng bình thường
nuclear binding energy
năng lượng link phân tử nhân
nuclear energy
năng lượng phân tử nhân
nuclear energy
năng lượng nguyên vẹn tử
nuclear energy
năng lượng nhiệt độ hạch
nuclear energy centre, center
trung tâm tích điện phân tử nhân
nuclear energy structures
công trình tích điện nguyên vẹn tử
nuclear symmetry energy
năng lượng đối xứng phân tử nhân
oscillation energy
năng lượng dao động
partition of energy
phân phụ vương năng lượng
peak energy density
mật phỏng đỉnh năng lượng
perturbed energy
năng lượng nhiễu loạn
physiological energy
năng lượng tâm sinh lý học
plastic deformation energy
năng lượng biến dị dẻo
positive definite energy function
hàm tích điện xác lập dương
pressure energy
năng lượng của áp lực
primary energy
năng lượng gốc
primary energy
năng lượng sơ cấp
principle of conservation of energy
nguyên lý bảo toàn năng lượng
principle of conservation of energy
nguyên tắc bảo toàn năng lượng
principle of conversation of energy
nguyên lý bảo toàn năng lượng
principle of energy conservation
nguyên lý bảo toàn năng lượng
principle of equipartition of energy
nguyên lý phân chia đều năng lượng
principle of equivalence of mass and energy
nguyên lý tương tự của lượng và năng lượng
principle of minimum energy
nguyên lý tích điện rất rất tiểu
principle of momentum and energy
nguyên lý động lượng và năng lượng
proper energy
năng lượng riêng
published energy tariff (publishedtariff)
biểu giá bán tích điện vẫn công bố
publlshed (energy) tariff
biểu giá bán (năng lượng) công bố
quantity of radiant energy
lượng tích điện bức xạ
quantum energy
năng lượng lượng tử
quantum energy level
mức tích điện lượng tử
quick energy saver
tiết kiệm tích điện nhanh
radian energy
năng lượng bức xạ
radiant energy
năng lượng bức xạ
radiant energy density
mật phỏng tích điện bức xạ
radiant energy mật độ trùng lặp từ khóa rate
suất tỷ lệ tích điện bức xạ
radiant energy volume density
mật phỏng khối tích điện bức xạ
radiated energy
năng lượng sự phản xạ (tiếp nhận)
radiated energy per bit of information
năng lượng sự phản xạ vày đơn vị chức năng vấn đề (bit)
radiation energy
năng lượng (của) bức xạ
radio energy
năng lượng vô tuyến
radio energy
năng lượng vô tuyến điện
randiant energy
năng lượng bức xạ
random (kinetic) energy
năng lượng lếu láo độn
random (kinetic) energy
năng lượng nhiệt
ray-energy
năng lượng kể từ xa
reaction energy
năng lượng phản ứng
reactive energy
năng lượng phản kháng
reactive energy
năng lượng vô công
reactive energy counter
công tơ tích điện phản kháng
reactive energy meter
công tơ tích điện phản kháng
reclaimed energy
năng lượng thu hồi
recoil energy
năng lượng rung rinh lùi
recovered energy
năng lượng tái ngắt sinh
recovered energy
năng lượng thu hồi
reference energy
năng lượng chuẩn
Reflection High Energy Electron Diffraction (RHEED)
nhiễu xạ năng lượng điện tử tích điện cao của phản xạ
reflection high energy electron diffraction (RHEED)
nhiễu xạ electron hành động tự nhiên tích điện cao
release energy
năng lượng lan ra
released energy
năng lượng giải phóng
released energy
năng lượng khử
released energy
năng lượng lan ra
removed energy
năng lượng lấy đi
renewable energy
năng lượng tái ngắt tạo
renewable energy
năng lượng khởi tạo được
renewable energy source
nguồn tích điện tái ngắt sinh
renewable energy source
nguồn tích điện tái ngắt tạo
renewable energy source
nguồn tích điện khởi tạo được
repulsive energy
năng lượng đẩy
reservoir energy
năng lượng của tầng chứa chấp (dầu, khí)
residual energy
năng lượng (còn) dư
residue derived energy
năng lượng còn thừa
resonance absorption energy
năng lượng hít vào nằm trong hưởng
rest energy
năng lượng nghỉ
rest mass energy
năng lượng của lượng nghỉ
restored energy
năng lượng được phục hồi
restored energy
năng lượng tái ngắt sinh
restored energy
năng lượng tận dụng
restored energy
năng lượng thu hồi
rotational energy
năng lượng quay
Rydberg energy
năng lượng Rydberg
scattered energy
năng lượng nghiền xạ
scattering of energy
sự nghiền xạ năng lượng
secondary energy
năng lượng tăng thêm
secondary energy
năng lượng loại cấp
self-energy
năng lượng riêng
separation energy
năng lượng tách
shock energy
năng lượng đụng chạm chạm
solar energy
năng lượng mặt mày trời
solar energy absorbing glass
kính hít vào tích điện mặt mày trời
solar energy unit
bộ tích điện mặt mày trời
solar radiation energy
năng lượng sự phản xạ mặt mày trời
sound energy
năng lượng âm
sound energy
năng lượng âm thanh
sound energy density
mật phỏng tích điện âm (thanh)
sound energy flux
dòng tích điện âm thanh
sound energy loss
mất non tích điện âm
source of energy
nguồn năng lượng
space energy converter
bộ thay đổi tích điện ko gian
space energy converter
bộ thay đổi tích điện vũ trụ
specific energy
năng lượng riêng
specific energy
năng lượng riêng biệt (theo khối lượng)
spectral mật độ trùng lặp từ khóa (ofenergy)
mật phỏng phổ (của năng lượng)
spectral energy density
mật phỏng tích điện phổ
spectral energy distribution
phân phụ vương tích điện phổ
spectral energy distribution
sự phân phối phổ năng lượng
spin-orbit coupling energy
năng lượng link spin-quỹ đạo
spin-orbit coupling energy
năng lượng tương tác spin-quỹ đạo
storage of energy
tích trữ năng lượng
stored energy
năng lượng dự trữ
stored energy function
hàm trữ năng (lượng)
strain energy
năng lượng đổi mới dạng
strain energy equation
phương trình tích điện đổi mới dạng
strain energy method
phương pháp tích điện đổi mới dạng
strain energy method
phương pháp ứng suất năng lượng
strain-energy function
hàm biến dị năng lượng
sublimation energy
năng lượng thăng hoa
subthermal energy
năng lượng bên dưới nhiệt
summer energy
năng lượng mùa
summer energy
năng lượng mùa hè
sun energy
năng lượng mặt mày trời
supplementary energy
năng lượng té sung
supplementary energy principle
nguyên lý tích điện té sung
surface energy
năng lượng bề mặt
surface energy
năng lượng bề ngoài
surface energy
năng lượng mặt
surface energy
năng lượng mặt mày ngoài
system energy saver level
mức tiết kiệm chi phí tích điện hệ thống
theory of constant energy of deformation
lý thuyết cố kết năng bổng ko đổi
thermal energy
năng lượng nhiệt
thermoelectric energy
năng lượng nhiệt độ điện
threshold energy
năng lượng ngưỡng
tidal energy
năng lượng thủy triều
tidal energy
năng lượng triều
total energy
năng lượng toàn phần
total energy
tổng năng lượng
total energy
tổng năng lượng)
total energy per unit volume
tổng tích điện bên trên thể tích đơn vị
total strain energy
năng lượng biến dị toàn phần
transfer of energy
sự biến hóa năng lượng
transition energy
năng lượng gửi tiếp
transition energy
năng lượng vượt lên trước độ
transmission of energy
sự truyền đạt năng lượng
transverse energy distribution
sự phân bổ tích điện ngang
turbulent energy
năng lượng chảy rối
unavailable energy
năng lượng ko khả dụng
unavailanle energy
năng lượng vô ích
unit of energy
đơn vị năng lượng
useful energy
năng lượng sở hữu ích
vessel collision energy
năng lượng đụng chạm tàu
vibrational energy
năng lượng dao động
volumetric strain energy
năng lượng biến dị thể tích
waste energy
năng lượng thải
waste of energy
phế thải năng lượng
wasted energy
năng lượng bị hao phí
wave energy
năng lượng sóng
wind energy
năng lượng của gió
wind energy
năng lượng gió
winter energy
năng lượng mùa đông
working energy
năng lượng hữu công
World Energy Council (WEC)
ủy ban tích điện thế giới
zero point energy
năng lượng bên trên phỏng 0
zero-energy level
mức tích điện vày không
zero-point (vibrational) energy
năng lượng (dao động) điểm không
zero-point energy
năng lượng điểm không
Zonal Available Potential Energy (ZAPE)
năng lượng tiềm ẩn khả dụng nhập khu vực vực
sản lượng điện
peak energy
sản lượng năng lượng điện đỉnh

Kinh tế

năng lượng
alternative energy resources
nguồn tích điện thay cho thế
alternative energy system
hệ thống tích điện thay cho thế
atomic energy
năng lượng phân tử nhân
atomic energy
năng lượng nguyên vẹn tử
atomic energy insurance
bảo hiểm tích điện phân tử nhân
commercial energy resource
nguồn tích điện sở hữu tính thương mại
energy consumption bill
hóa đơn (tiêu dùng) năng lượng
energy cost
phí tổn năng lượng
energy demand
nhu cầu năng lượng
energy distribution
phân phụ vương năng lượng
energy elasticity
tính co dãn và đàn hồi của mối cung cấp năng lượng
energy industry
công nghiệp năng lượng
energy mutual fund
quỹ tương tế chuyên nghiệp doanh năng lượng
energy resources
nguồn năng lượng
energy tax
thuế năng lượng
fermentation energy
năng lượng lên men
germination energy
năng lượng nảy mầm
home-grown energy
năng lượng phát triển nhập nước
International Energy Agency
cơ quan liêu tích điện quốc tế
International Energy Agency Program
Tổ chức Năng lượng Quốc tế
nuclear energy
năng lượng phân tử nhân
power generation with solar energy
sự vạc năng lượng điện vày tích điện mặt mày trời

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
activity , animation , application , ardor , birr , dash , drive , effectiveness , efficacy , efficiency ,