elaborated là gì

/i'læbərit/

Thông dụng

Tính từ

Phức tạp
an elaborate machine-tool
một máy khí cụ phức tạp
Tỉ mỉ, kỹ lưỡng, công phu; gọt giũa, tinh nghịch vi
an elaborate investigation
một cuộc khảo sát tỉ mỉ
elaborate style
văn trau chuốt
an elaborate work of art
một kiệt tác thẩm mỹ tinh nghịch vi

Ngoại động từ

Thảo chi tiết, thảo kỹ lưỡng, sửa biên soạn công phu; làm mướn phu, gọt giũa (văn); dựng lên
to elaborate a theory
dựng lên một lý thuyết
(sinh vật học) sản xuất rời khỏi, trừng trị sinh

Nội động từ

Nói tăng, cho thêm nữa chi tiết
to elaborate on a problem
nói tăng về một yếu tố, cho thêm nữa cụ thể về một vấn đề
Trở trở nên tỉ mỉ; phát triển thành tinh nghịch vi

hình thái từ

  • Ved: elaborated
  • Ving:elaborating

Chuyên ngành

Xây dựng

chi tiết hóa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
busy , careful , complex , complicated , decorated , detailed , elegant , embellished , exact , extensive , extravagant , fancy , fussy , garnished , highly wrought , high tech , imposing , knotty , labored , labyrinthine , luxurious , many-faceted , minute , ornamented , ornate , ostentatious , overdone , overworked , painstaking , perfected , plush , posh , precise , prodigious , refined , showy , skillful , sophisticated , studied , thorough , with all the extras , with all the options , with bells and whistles , intricate , byzantine , convoluted , daedal , daedalian , involute , involved , tangled , diligent , garish , highfalutin , large , rococo , stupendous
verb
amplify , bedeck , clarify , comment , complicate , deck , decorate , develop , devise , discuss , embellish , enhance , enlarge , evolve , expatiate , explain , expound , flesh out , garnish , improve , interpret , ornament , particularize , polish , produce , refine , specify , unfold , work out , dilate , expand , labor , adorn , complicated , detailed , elegant , fancy , flashy , intricate , involved , ornate , painstaking , plush

Từ ngược nghĩa