Dưới 10 triệu đồng, nên mua Laptop nào? | VTCVới số tiền từ 8 đến 9 triệu đồng bạn không biết nên mua loại laptop nào? Hãy nghe chuyên gia tư vấn để mua được một chiếc laptop phù hợp.

* Nguồn: VTC2
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://zaia.vn/