drop off là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: drop off là gì


Cụm động kể từ Drop off sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Drop off

Ý nghĩa của Drop off là:

 • Đưa ai, vật gì cho tới một điểm nào là cơ và nhằm chúng ta hoặc nó ở đó

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Drop off:

 
- I DROPPED the kids OFF at school on my way to tướng work.
Tôi đã mang con trẻ cho tới ngôi trường học tập bên trên lối cho tới điểm thao tác làm việc.

Nghĩa kể từ Drop off

Ý nghĩa của Drop off là:

 • Ngủ, thiu thiu ngủ

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Drop off:

 
- I DROPPED OFF during the play and woke up when it ended.
Tôi vẫn thiu thiu ngủ nhập trong cả vở kịch và tỉnh dậy Lúc nó kết đốc.

Nghĩa kể từ Drop off

Ý nghĩa của Drop off là:

 • Giảm (về con số, số đếm)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Drop off:

 
- Sales have DROPPED OFF in the last few months.
Số lượng sản phẩm đẩy ra vẫn hạn chế nhập vài ba mon thời gian gần đây.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Drop off bên trên, động kể từ Drop còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Drop around

 • Cụm động kể từ Drop away

 • Cụm động kể từ Drop back

 • Cụm động kể từ Drop behind

 • Cụm động kể từ Drop by

 • Cụm động kể từ Drop in

  Xem thêm: hedge là gì

 • Cụm động kể từ Drop off

 • Cụm động kể từ Drop out

 • Cụm động kể từ Drop over

 • Cụm động kể từ Drop round

 • Cụm động kể từ Drop someone in it

 • Cụm động kể từ Drop through


Trang trước

Trang sau  

d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: run out of là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất