dress up là gì

Bản dịch của "dress up" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: dress up là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "dress up" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "dress up" nhập một câu

Users can dress up dolls using a range of tools and can participate in interactive activities depending on the type of trương mục they used.

Spirit week is the week before a dance where students in the highschool may dress up vĩ đại a certain theme.

Riders often dress up in costume or decorate their bicycles.

Xem thêm: postpone là gì

Some dancers dress up in red, green, or other colorful costumes, and typically use a red silk ribbon around the waist.

She is also obsessed with fashion and beauty and loves vĩ đại dress up in fancy dresses and attend royal parties.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "dress up":

dress up

English

 • attire
 • bard
 • barde
 • caparison
 • costume
 • deck out
 • deck up
 • dress
 • fancy up
 • fig out
 • fig up
 • get up
 • gussy up
 • overdress
 • prink

Xem thêm: threshold là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "dress up" nhập giờ Việt