dispatch là gì

/dis'pætʃ/

Thông dụng

Cách ghi chép không giống despatch

Bạn đang xem: dispatch là gì

Danh từ

Sự gửi lên đường (thư, thông điệp...); sự sai phái đi
Sự tấn công bị tiêu diệt tươi tỉnh, sự thịt lên đường, sự khử, sự kết liễu cuộc đời
happy dispatch
sự phẫu thuật bụng tự động sát theo phong cách Nhật-bản
Sự giải quyết và xử lý thời gian nhanh gọn gàng, sự thực hiện cấp (một việc gì); sự khẩn trương, sự thời gian nhanh gọn
to bởi something with dispatch
khẩn trương thao tác làm việc gì
the matter requires dispatch
vấn đề cần thiết giải quyết và xử lý khẩn trương
(ngoại giao) bạn dạng thông điệp, bạn dạng thông báo
Hãng vận tải đường bộ mặt hàng hoá

Ngoại động từ

Gửi lên đường (thư, thông điệp...); sai phái đi
Đánh bị tiêu diệt tươi tỉnh, thịt lên đường, khử, kết liễu cuộc sống (ai)
Giải quyết thời gian nhanh gọn gàng, thực hiện cấp (việc gì)
Ăn khẩn trương, ăn cấp (bữa cơm trắng...)

Nội động từ

(từ cổ,nghĩa cổ) thực hiện thời gian nhanh gọn gàng, thực hiện gấp

hình thái từ

  • V-ing: dispatching
  • V-ed: dispatched

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

phái đi

Toán & tin

gửi lên đường, truyền đi

Xây dựng

khẩn phái

Kỹ thuật công cộng

chuyển đi
điều độ
dispatch center
trung tâm điều độ
dispatch office
phòng điều độ
room of dispatch
phòng điều độ
điều phối
dispatch list
danh mục điều phối
dispatch list
danh sách điều phối
dispatch office
cơ quan lại điều phối
dispatch table
bảng điều phối
Integrated Dispatch Radio System (IDRA)
hệ thống vô tuyến điều phối tổng hợp
load dispatch department
phòng điều phối
trunked dispatch systems
hệ share loại điều phối
gửi đi
phát đi

Kinh tế

công hàm
công văn
gửi mặt hàng (không nằm trong đàng biển)
nhanh chóng
customary (quick) dispatch
sự nhanh gọn thông thường lệ
sự gửi
sự khẩn trương

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
alacrity , celerity , expedition , expeditiousness , haste , hurry , hustle , precipitateness , promptitude , promptness , quickness , rapidity , rustle , speediness , swiftness , trương mục , bulletin , communiqu

Xem thêm: hooker là gì