Dev CC||HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN C++, HỌC LẬP TRÌNH C++ để làm gì?, TẠI SAO PHẢI HỌC C++ ?Dev CC||Tổng quan khóa học C++, Học C++ để làm gì?, Tại sao phải học C++ ?
Giúp Dev CC đạt 100 Subscribers:

Khóa học này bao gồm 5 khóa học nhỏ
C++ Cơ bản dành cho người mới học lập trình dạy các khái niệm cơ bản của C++, cách sử dụng thư viện để xây dựng chương trình
C++ Hướng đối tượng tập trung về hướng đối tượng, giới thiệu về lập trình giao diện, đồ họa
C++ Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật tập trung về thư viện chuẩn STL như cách sử dụng vector, list, map và một số thuật toán như sort, find, …
C++ Lập trình giao diện với Qt hướng dẫn cách lập trình giao diện với Qt
C++ Viết chương trình Hack Game với Qt hướng dẫn cách đọc vùng nhớ / ghi vùng nhớ lên một game, sử dụng Qt để thiết kế giao diện hoàn chỉnh
Tổng quan khóa học

Khóa học này sẽ dẫn dắt bạn đi từ cơ bản đến tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh viết bằng C++.
Sẽ giúp người học hiểu được cách xây dựng một phần mềm từ đầu đến cuối.
Nội dung giảng dạy sẽ bao gồm kiến thức về ngôn ngữ, trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức, bài tập thực hành nộp cho TA(Teaching assistant) để họ chấm.
Khi thắc mắc về nội dung bài học thì người học có thể hỏi trực tiếp Đạt hoặc các bạn TA.
Khi học xong sẽ được cấp chứng nhận đã học xong khóa học.
Kiến thức học được qua toàn khóa học

Cách lập trình C++ đúng, đầy đủ, sử dụng thư viện STL thành thạo
Kiến thức lập trình để tạo ra một phần mềm xài được
Cách xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm
Lập trình giao diện với C++ sử dụng Qt
Khả năng tự học thêm C++ hoặc học một ngôn ngữ khác khi đã có được căn bản vững từ khóa học này
Có thể tự tin đi phỏng vấn và tìm việc làm với kiến thức học được trong khóa học
Yêu cầu cơ bản để học khóa học này

Một máy tính, có thể sử dụng Windows/Linux hay MacBook
Đường truyền internet tương đối tốt
Có kế hoạch học tập nghiêm túc
#DevCC #C++ #hacker #TạisaophảihọcC++

Nguồn: https://zaia.vn

Xem thêm bài viết khác: https://zaia.vn/mobile/