detail là gì

/n. dɪˈteɪl , ˈditeɪl ; v. dɪˈteɪl/

Thông dụng

Danh từ

Chi tiết, đái tiết; điều cẩn thận, điều vụn vặt
the details of a story
chi tiết của một câu chuyện
to go (enter) into details
đi nhập chi tiết
in detail
tường tận, cẩn thận, kể từ chân tơ kẽ tóc
(kỹ thuật) cụ thể của thiết bị
(quân sự) phân group, chi group (được cử đi làm việc trọng trách riêng rẽ lẻ)
(quân sự) sự trao nhật lệnh

Ngoại động từ

Kể cụ thể, trình diễn tỉ mỉ
to detail a story
kể cẩn thận một câu chuyện
(quân sự) tách cử
to detail someone for some duty
cắt cử ai thực hiện một trọng trách gì

hình thái từ

  • Ved: detailed
  • Ving: detailing

Chuyên ngành

Toán & tin

chi tiết

Xây dựng

địa vật

Cơ - Điện tử

Chi tiết, cụ thể hóa, phiên bản vẽ chi tiết

Kỹ thuật cộng đồng

bộ phận
địa vật

Kinh tế

chi tiết
sự tách vết cháy ở kẹo
tách vết cháy ở kẹo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abcs , accessory , article , brass tacks * , chapter and verse * , circumstantiality , component , count , cue , design , dope * , element , fact , factor , fine point , fraction , item , meat and potatoes * , minor point , minutia , nicety , nitty-gritty * , nuts and bolts * , part , particular , peculiarity , plan , point , portion , respect , schedule , singularity , specialty , specification , structure , technicality , thing , trait , trivia , triviality , army , assignment , toàn thân , detachment , duty , fatigue , force , kitchen police , kp , organization , buổi tiệc nhỏ , special force , squad , unit , fine print , circumstance , details , dissection , meticulosity , minutiae , niggle , particularity , pedantry , punctilio , quibble , specificality , specifications , specs
verb
analyze , catalog , circumstantiate , communicate , delineate , depict , describe , designate , elaborate , embellish , enumerate , epitomize , exhibit , fly speck , get down vĩ đại brass tacks , individualize , itemize , lắc out , narrate , particularize , portray , produce , quote chapter and verse , recapitulate , recite , recount , rehearse , relate , report , reveal , mix forth , show , specialize , spell out , spread , stipulate , summarize , sweat details , tell , uncover , allocate , appoint , charge , commission , delegate , detach , send , specify , tài khoản , article , aspect , assign , detachment , dilate , element , embroider , enlarge , expatiate , expound , fact , feature , item , minutia , nicety , particular , point , squad , stipulation , unit

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: detail là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: 5 mẫu giày Adidas nữ màu hồng chính hãng đẹp mê ly

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: pessimistic là gì