Dell XPS 9360 vs 9370: Đâu mới là "The Best" ???XPS 9360 vs 9370: Ultrabook nào tốt nhất của Dell?

Link sản phẩm :
– XPS 9360:
– XPS 0370:
____________________________________
THEO DÕI:
Youtube:
Page:
Web:
Group:

ĐỘI NGŨ:
Quốc Hưng:
Tuấn Anh:
Trần Long:

LIÊN HỆ:
Mobile: 0986 469 681 (Tuấn Anh)
Email: hi@thinkview.vn

Nguồn:https://zaia.vn/