Dell Vostro 5471: mạnh mẽ, mỏng gọn thời thượng cho doanh nhân