De Thi Giữa Kì 2 Lớp 6 Môn Toán Có Đáp An, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 6 Năm 2021


Đề kiểm tra trung cấp lớp 2 sách Toán 6 Nối liền tri thức - Chương 1

1. Đề kiểm tra giữa học kì 2 SGK Toán 6 Nối tri thức vào đời 2. Đáp án đề kiểm tra trung cấp 2 Toán lớp 6 Nối tri thức và cuộc sống

Đề thi trung ương lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức vào cuộc sống - Chương 1 là tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức về môn Thể dục hay chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 tốt nhất. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo và tải về để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 với kết quả cao.

Bạn đang xem: De Thi Giữa Kì 2 Lớp 6 Môn Toán Có Đáp An, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 6 Năm 2021

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 có đáp án

Nếu bạn đang tìm đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 sách Nối thông, mời tham khảo bài viết sau:

CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Đề kiểm tra giữa học kì 2 SGK Toán 6 Kết nối tri thức vào cuộc sống

SỞ GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC......

TRƯỜNG CẤP HAI……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Năm học 2021 - 2022 - Chương 1

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi này và viết nó vào giấy của bạn.

Câu hỏi 1: Câu nào sau đây cho ta một phân số?

CỔ TÍCHChâu Âu 2: Hai phần

*
*
(trong đó a, b, c, d là bội số của 0) được gọi là bằng nhau nếu:

A. ac = bd

B. doanh số = bc

C. ab = cd

D. a:d = b:c

CỔ TÍCHChâu Âu 3: Phân số nào sau đây bằng?

*
?

CỔ TÍCHChâu Âu 4: Cho hai điểm A, B thuộc tia Ot và OA = 4cm, OB = 8cm thì:

A. A là trung điểm của đoạn thẳng OB.

B. O là trung điểm của đoạn thẳng AB

C. B là trung điểm của đoạn thẳng OA

D. Đoạn thẳng không có điểm đầu

Câu 5: Trình tự các bước đi lên là:

Câu 6: chia số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. -0,8

B.-0,08

C. -0,008

Đ.

CỔ TÍCHChâu Âu 7: Chọn các số 7,32; -15, 7; -0,9; 6,29 theo thứ tự giảm dần.

Xem thêm: youth là gì

A. 7,32; 6,29; -0,9; -15, 7

B. 7,32; 6,29 -15, 7; -0,9

C. -15, 7; 7,32; 6,29; -0,9

D. -0,9; -15, 7; 6,29; 7,32

Mục 8: Cho hai điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AB = 4cm. Độ dài đoạn thẳng AC gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AI. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

A. BC = 2cm

B. BC = 4cm

C. BC = 10cm

D. BC = 8cm

B. Phần Tự luận (6 điểm)

Câu hỏi 1: Làm toán:

Phần 2: Tìm x biết:

Câu 3:

1) Trong 40kg nước biển có 2kg muối. Tính lượng muối trong nước biển?

2) Bốn công ruộng thu được một tấn thóc. Số thóc thu được ở 3 thửa ruộng thứ nhất là như nhau

*
; 0,4; 15% tổng số lúa thu hoạch ở cả bốn vùng. Làm thế nào để tính số thóc thu được ở thửa ruộng thứ tư?

Câu 4: Cho tia X lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm này? Tại sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Gọi H là trung điểm của OA. Tính độ dài đoạn thẳng HB.

Xem thêm: Nước biển có hàm lượng muối cao gấp 4 lần

Câu 5: xác nhận rằng

*

b)

*

c)

*

đ)

*
*

(Còn tiếp)

Mời quý thầy cô và các em tải về tham khảo!

3. Sách liên thông kiến ​​thức trung cấp 2

4. Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo

5. Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 6 Sách Cánh diều

6. Đề thi cuối kì 2 lớp 6

--------------------------------------------

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức và cuộc sống - Chương 1 Mời các bạn tham khảo một số đề đọc hay, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho học sinh giỏi toán lớp 6 để khẳng định, tích hợp và hiểu thêm.

Xem thêm: basket là gì