Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án, Và Ma Trận


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=JzpMDCoNxUM[/embed]

Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 là đề kiểm tra có thời gian 45 phút, mục đích kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của học sinh sau khi học xong chương 1.

Bạn đang xem: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án, Và Ma Trận

Các bạn đang xem: Ôn tập 1 tiết toán 7 chương 1 đại số có đáp án

Tài liệu gồm 11 đề kiểm tra có đáp án sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến ​​thức nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời, qua đó giúp giáo viên đánh giá được năng lực của học sinh qua các bài kiểm tra để ra câu hỏi phù hợp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn xem và tải tài liệu tại đây.


liều lượng

Cái đầu

Tìm ra

hiểu biết

Lái nó

thêm nó

Cấp thấp

Cấp độ cao

Cái đầu Đầu tiên

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Tìm cách cộng hai số hữu tỉ cùng một số

Nắm được cách cộng, trừ, nhân hai số hữu tỉ

Sử dụng nhiều thuộc tính để tính toán nhanh hơn Thực hiện các tác vụ lớn hơn.

Sử dụng toán học để tìm x,y,z

Số câu: 6

Điểm: 4,75

Giá 42%

Số câu: 1

(Mục 1a)

Điểm trung bình: 0,75

Số câu: 1

(Điều 1b)

Điểm trung bình: 0,75

Số câu: 3

(Điều 4b,5a,b)

Điểm: 2,25

Số câu: 1

(Điều 8)

Kết quả: 1.0

Số câu: 6

Điểm: 4,75

Giá 47,5%

Cái đầu 2

Giá của nó

Nêu tính chất của một đại lượng và tính chất của dãy tỉ số đồng dạng

Sử dụng danh sách các phần bằng nhau để tìm các số.

Số câu: 2

Kết quả: 2,5

Giá 21,1%

Số câu: 1

(Điều 6)

Kết quả: 1

Số câu: 1

(Phần 7)

Kết quả: 1,5

Số câu: 2

Kết quả: 2,5

Tỷ lệ: 25%

Cái đầu 3

Số thập phân cuối cùng, số thập phân lặp lại, làm tròn

Cộng trừ số thập phân, hiểu cách làm tròn số

Sử dụng nhiều thuộc tính để tính toán nhanh hơn Thực hiện các tác vụ lớn hơn.

Xem thêm: Công Thức Mark 2 - Tuyển Tập Công Thức Triết Học 2

Số câu: 3

Xem thêm: 5 mẫu giày Adidas nữ màu hồng chính hãng đẹp mê ly

Điểm: 1,75

Giá 21,1%

Số câu: 2

(Mục 3a,b)

Kết quả: 1.0

Số câu: 1

(Mục 4a)

Điểm trung bình: 0,75

Số câu: 3

Điểm: 1,75

Tỷ lệ 17,5%

Cái đầu 4

Bộ số thực GIÁ RẺ

Tìm bình phương của một số hữu tỉ

Số câu: 2

Kết quả: 1

Giá 15,8%

Số câu: 2

(Câu 2a,b)

Kết quả: 1

Số câu: 2

Kết quả: 1

Giá 10%

Tổng số câu :13

Tổng cộng: 10đ

Đánh giá: 100%

Số câu: 3

Điểm: 1,75

Tỷ lệ: 17,5%

Số câu: 3

Điểm: 1,75

Tỷ lệ: 17,5%

Số câu: 7

Kết quả: 6,5

Tỷ lệ: 65%

Số câu: 13

Kết quả: 10

Giá trị: 100%


Đề kiểm tra 45 phút Đại số 7 chương 1

Câu 1 (1,5 điểm: Tính:

*
*

Câu 2 (1 điểm): Đếm:

*
*

Câu 3 (1 điểm): Làm phép tính rồi làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân:

a) 8,452+12,322

b) 7.128-4.183

Câu 4 (1.5 điểm) Tính nhanh:

a) (4,25.20).5

b)

*

Câu 5 (1,5 điểm): Tìm nghĩa của những từ này:

Một)

*

b)

*

Câu 6 (1,0 đ): Tìm hai số x và y, biết:

*

Câu 7 (1,5 điểm): Tổng của ba bạn Minh, Hùng, Khang lần lượt bằng 2; 3; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn chơi, biết rằng số viên bi của ba bạn là 60 viên.

Câu 8(1,0 đ): Tìm x,y,z tìm:

*

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 7 chương 1

Câu hỏi 1 Đọc:

Một)

*
*

Câu 2 (1 điểm): Tính:

Xem thêm: rug là gì

Một)

*

b)

*

Câu 3 (1 điểm): Làm phép tính rồi làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân: