Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 7 Chương 2 Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)


glaskragujevca.net xin giới thiệu đến quý vị và các em bộ đề thi đồng thời Chương 2 Nhóm Hình Học 7 có bảng ma trận và đáp án chi tiết.

Bạn đang xem: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 7 Chương 2 Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

Bạn đang xem: Hình học 7 Chương 2 Đề kiểm tra 1 tiết

Đây là tài liệu rất hữu ích, gồm 14 đề kiểm tra 45 phút chủ đề Hình tam giác lớp 7. Tài liệu này giúp các em củng cố kiến ​​thức môn Toán chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kì 2 sắp tới.

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II Nhóm Hình học 7

Đề kiểm tra học kì 1 Hình học 7 số 1

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu hỏi 1: Tổng các góc của tam giác bằng nhau

A. 900 B. 1800 C. 450 D. 800

Phần 2: ABC nằm bên phải A, số đo góc C bằng 520. Số đo góc B là:

A.148B. 380 C. 1420 D. 1280

Câu 3: MNP dương tại P. Cho góc N có số đo bằng 500. Số đo của góc P là:

A. 800 B. 1000 C. 500 D. 1300

Câu 4: HIK vuông tại H có các cạnh bên bằng 3cm; trên 4 cm. Độ dài cạnh huyền IK là

A. 8cm B. 16cm C. 5cm D. 12cm

Câu 5: Những tam giác nào là tam giác vuông?

A. 11cm; 12cm; 13cm B. 5cm; trên 7 cm; 9cm mỗi 12cm; trên 9cm; 15cm D. 7cm; trên 7 cm; 5 cm trên

Câu 6: ABC và DEF có AB = ED, BC = EF. Thêm phần sau cho ABC = DEF?

ABC AB = AC D. AC = DF

II/ MỤC TIÊU: (7 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

1/ Chứng minh: ABD = EBD.

2/ Chứng minh: ABE là tam giác đều.

3/ Tính độ dài cạnh BC.

Câu hỏi luyện tập tiết 1 Hình học 7 số 2

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Bài 1: (Điểm 1,5) Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu mỗi câu:

Câu hỏi 1: Tổng các góc của tam giác bằng nhau

A. 900 B. 1800 C. 450 D. 800

Xem thêm: hooker là gì

Phần 2: ABC nằm bên phải A, số đo góc C bằng 520. Số đo góc B là:

A. 1480 B. 380 C. 1420 D. 1280

Câu 3: MNP dương tại P. Cho góc N có số đo bằng 500. Số đo của góc P là:

A. 800 B. 1000 C. 500 D. 1300

Câu 4: HIK vuông tại H có các cạnh bên bằng 3cm; trên 4 cm. Độ dài cạnh huyền IK là

A. 8cm B. 16cm C. 5cm D. 12cm

Câu 5: Những tam giác nào là tam giác vuông?

A. 11cm; 12cm; 13cm B. 5cm; trên 7 cm; 9cm mỗi 12cm; trên 9cm; 15cm D. 7cm; trên 7 cm; 5 cm trên

Câu 6: ABC và DEF có AB = ED, BC = EF. Thêm phần sau cho ABC = DEF?

A. B = ĐB. C = FC. AB = AC D. AC = DF

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng hay sai?

TTnội dungChính xácSai
Đầu tiênNếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.
2Nếu ABC và DEF có AB = DE, BC = EF thì ABC = DEF
3Trong một tam giác có ít nhất hai góc nhọn.
4Nếu góc A là đáy của tam giác cân thì >900.
5Nếu một tam giác có ba cạnh bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau
6Nếu một tam giác vuông có một góc bằng 450 thì tam giác đó là tam giác vuông cân

II/ TIN TỨC: (7 điểm)

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

1/ Chứng minh: ABD = EBD.

2/ Chứng minh: ABE là tam giác đều.

3/ Tính độ dài cạnh BC.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 số 3

Câu hỏi 1: (2 điểm): Cho ABC song song với B và ∠A= 700. Đo ∠B?

Phần 2: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = 8 cm, AC = 6 cm, BC = 10 cm.

Một. Tam giác ABC là gì? Tại sao?

b. Vẽ AH vuông góc với BC. Tìm BH = 6,4 cm. Đọc AH.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 SGK Mới (Có Đáp Án), Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 SGK Mới

Câu 3: (5,0 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A . Trên cạnh BC lấy điểm M, trên cạnh CB lấy điểm N sao cho BM = CN.

Xem thêm: syllabus là gì