Data khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ #databaohiemData khách hàng mua bảo hiểm bao gồm danh sách các khách hàng mua bảo hiểm lần lới gồm: bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam), Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ), Manulife (Việt Nam) (Manulife Việt Nam), bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam), Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam), Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam), Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam), bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir Việt Nam), Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam, Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life Việt Nam), bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam (Generali Việt Nam), bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva (VietinbankAviva), bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI), bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay life), bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam (Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam), bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng life), bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife (BIDV Metlife), Bảo hiểm Nhân thọ của ngân hàng Quân đội hợp tác với Bỉ và Thái Lan.
#datamuabaohiem #datakhachhangmuabaohiem #databaohiem
– Dùng thử và mua data khách hàng:

Nguồn: https://zaia.vn

Xem thêm bài viết khác: https://zaia.vn/tai-chinh-chung-khoan/