Đáp Án Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Hay Nhất


Câu 1, 2, 3 trang 91 Sách bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Trả lời câu 1, 2, 3 trang 91 bài 158 Sách bài tập (VBT) Toán 4 tập 2.

1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây và khoanh tròn chữ cái dẫn đến câu trả lời đúng:

*

a) cắt được cả 4 tổ:

Bạn đang xem: Đáp Án Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Hay Nhất

A. 3 bức B. 14 bức C. 10 bức

b) Tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2:

A. 1 hình B. 2 hình tam giác C. 2 hình vuông

c) Nhóm 2 cắt được:

A. Nhiều hình tam giác

B. Góc nhiều inch

2. Một cửa hàng dệt bán được 3250m2 vào tháng 10, 2500m2 vào tháng 11 và 3500m2 vào tháng 12. Viết số đúng vào dấu chấm bên dưới.

Bạn đang xem: Đáp án toán lớp 4

Công tơ ĐÃ BÁN DÙNG TRONG 3 THÁNG

*

3. Dựa vào biểu đồ dưới đây, trả lời các câu hỏi sau:

LỚP 1 SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH

*
Quảng cáo

a) Trường Tiểu học Hòa Bình năm học 2012-2013 tăng bao nhiêu học sinh so với năm học 2010-2011?

Xem thêm: Tips buộc dây giày AF1 “chất lừ” nhất cho tín đồ yêu giày

b) Năm học 2013-2014 mỗi lớp có 30 học sinh Hỏi năm học đó trường Tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp 1?

c) Năm 2011-2012 mỗi lớp có 35 học sinh, hỏi năm học đó trường có ít hơn năm học 2013-2014 bao nhiêu học sinh lớp 1?

*

Đầu tiên.

a) Chọn câu trả lời KHÔNG

b) Chọn đáp án A

c) Chọn đáp án A

2.

*

3.

a) Số học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hòa Bình năm học 2012-2013 nhiều hơn năm học 2010-2011 là: 1 lớp

Xem thêm: hedge là gì

b) Năm học 2013-2014 mỗi lớp có 30 học sinh, năm học đó trường tiểu học Hòa Bình có 180 học sinh lớp một.

Xem thêm: Đại học Quốc Tế - International University:

c) Năm 2011-2012 mỗi lớp có 35 học sinh, số học sinh của năm học đó ít hơn năm học 2013-2014 5 học sinh lớp một.