Đáp Án Môn Gdcd Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2021 Chính Thức, Đáp Án Gdcd


Đáp án đề tham khảo 2022 môn GDCD thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (Đề minh họa 2022 GDCD) được Bộ GDĐT vừa công bố ngày 31/3 giúp các bạn học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, tìm ra những điểm yếu, lỗ hổng trong kiến thức của mình để kịp thời bổ sung. Việc luyện đề còn giúp học sinh biết được cách chia thời gian làm bài đối với từng câu sao cho phù hợp.

Bạn đang xem: Đáp Án Môn Gdcd Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2021 Chính Thức, Đáp Án Gdcd

Bạn đang xem: Đáp án môn gdcd kỳ thi thpt quốc gia 2021

Để thuận tiện cho các bạn thí sinh trong việc tra cứu điểm thi, glaskragujevca.net cũng xin gửi tới các bạn đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD - Cập nhật nhanh nhất khi có Bộ công bố đề thi (Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD- Sớm cập nhật)


Đáp án đề minh họa 2022 GDCD, Đáp án đề tham khảo GDCD 2022


Đáp án đề minh họa môn GDCD năm 2022

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91B101A111A
82A92C102C112A
83A93C103D113C
84C94D104A114C
85D95B105A115C
86C96A106C116C
87A97D107A117A
88B98A108D118C
89B99B109A119A
90A100C110C120B

Hướng dẫn giải chi tiết đề tham khảo GDCD 2022

Trong đề thi GDCD 2022, một số vấn đề của pháp luật được tích hợp thành câu hỏi ngắn gọn, với những câu hỏi này, nếu không có kiến thức nền tảng hiểu biết pháp luật rất dễ bị nhầm lẫn. glaskragujevca.net gửi bạn đáp án giải thích chi tiết một số câu trong đề thi GDCD 2022.

Giải chi tiết câu 89: Thi hành pháp luật là gì? Ví dụ về thi hành pháp luật

Giải chi tiết câu 98: Quyền tự do ngôn luận được thể hiện qua hành vi nào 2022?

Giải chi tiết câu 109: Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

Đề thi minh họa môn GDCD năm 2022


Nhận định đề minh họa GDCD 2022

Đề tham khảo môn GDCD nằm trong tổ hợp môn Khoa học xã hội. Xét riêng đề thi Giáo dục công dân năm nay, 90% tổng số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 12 và 10% câu hỏi thuộc chương trình lớp 11. 75% câu hỏi trong đề thuộc mức độ nhận biết – thông hiểu. Đề thi có mức độ tương đương đề tốt nghiệp THPT 2021, không xuất hiện dạng bài hay nội dung kiến thức mới. Các bạn học sinh chỉ cần ôn tập lại toàn bộ nội dung của GDCD lớp 12 và luyện các đề thi minh họa và đề thi chính thức môn GDCD các năm trước là hoàn toàn có khả năng hoàn thành bài thi với số điểm gần như tuyệt đối.

Môn GDCD là môn học có mối liên hệ trực tiếp đến đời sống hàng ngày, do vậy người học thường ôn thi các câu hỏi GDCD trong 1 thời gian ngắn, khác với những môn khối tự nhiên cần phải có kiến thức nền nhiều năm học. Theo đánh giá thì không quá khó, phần câu hỏi vận dụng vẫn là câu dài, nhiều chi tiết lừa nếu không nắm chắc kiến thức pháp luật sẽ dễ bị đánh lừa. Với những câu hỏi liên quan đến pháp luật, các bạn nên tư duy hệ thống để không bị nhầm lẫn giữa các khái niệm, tránh việc mất điểm không đáng có.

Đáp án GDCD chính thức của Bộ - Cập nhật sau khi kì thi diễn ra

Sau khi kì thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra và Bộ công bố đề thi tốt nghiệp 2022 môn GDCD, cập nhật đáp án nhanh nhất tại glaskragujevca.net.

Dưới đây là Đáp án thi tốt nghiệp 2021 GDCD mời các bạn tham khảo trong thời gian kì thi tốt nghiệp 2022 sắp diễn ra trong tháng 7.

Các bạn có thể tải đáp án tại link tải về trong bài.

1. Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021

Đề GDCD năm nay có tất cả 24 mã đề từ mã 301 đến mã 324, mỗi mã có 40 câu hỏi. Đề GDCD tốt nghiệp 2021 được nhiều bạn thí sinh đánh giá là dễ thở. Cấu trúc đề bám sát chương trình học lớp 12, các câu tình huống không quá khó khăn hay đánh đố.

1.1 Đáp án GDCD tốt nghiệp mã đề 310

81. B82. B83. A84. B85. C
86. D87. B88. A89. D90. C
91. C92.D93. A94. D95. C
96. C97. A98. D99. A100. C
101. C102. C103. A104. A105.A
106.C107.A108.C109.C110.D
111.C112.C113.C114.A115.A
116.D117.C118.A119.D120.D

1.2 Đáp án GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 304

81. D

82. C

83. D

84. C

85. D

86. C

87. D

88. C

89. A

90. A

91. D

92. D

93. B

94. D

95. C

96. C

97. B

98. A

99. A

100. B

101. C

102. B

103. D

104. B

105.B

106. B

107. C

108. D

109. C

110. B

111. D

112. B

113. C

114. A

115. D

116. B

117. D

118. C

119. B

120. C

1.3 Đáp án GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 301

81. A

82. A

83. C

84. C

85. B

86. B

87. C

88. B

89. D

90. C

91.B

92.D

93.C

94.A

95.D

96.A

97.A

98.B

99.D

100.A

101.C

102.D

103.A

104.D

105.B

106.C

107.C

108.D

109.A

110.B

111.D

112.C

113.A

114.A

115.B

116.A

117.C

118.D

119.D

120.D

1.4 Đáp án GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 303

81. D

82. C

83. B

84. D

85. B

86. C

87. A

88. A

89. A

90. C

91. D

92. B

93. B

94. A

95. C

96. D

97. A

98. C

99. A

100. D

101. D

102. A

103. B

104. C

105. B

106. A

107. A

108. B

109. C

110. B

111. D

112. D

113. B

114. C

115. B

116. D

117. D

118. D

119. C

120. A

1.5 Đáp án GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 306

81. D82. A83. C84. A85. D
86. C87. D88. D89. C90. B
91. A92. A93. B94. B95. B
96. D97. C98. C99. D100. C
101. D102. D103. A104. A105.
106.107.108.109.110.
111.112.113.114.115.
116.117.118.119.120.

1.6 Đáp án GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 302

81. D

82. C

83. D

84. B

85. B

86. C

87. C

88. A

89. D

90. B

91. C

92. A

93. A

94. C

95. B

96. C

97. B

98. C

99. D

100. A

101.D

102.B

103.C

104.D

105.B

106.A

107.B

108.B

109.D

110.C

111.C

112.A

113.D

114.A

115.C

116.A

117.D

118.A

119.A

120.C

1.7 Đáp án GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 319

1.

82.

83. C

84.

85. A

86. D

87.

88. A

89. B

90. B

91. B

92. D

93. C

94.

95.

96.

97. C

98. A

99.

100. A

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

1.8 Đáp án GDCD THPT quốc gia 2021 mã đề 311

81. C

82. C

83. B

84. C

85. B

86. C

87. C

88. A

89. A

90. D

91. B

92. D

93. B

94. B

95. A

96. B

97. C

98. C

99. D

100. C

101. A

102. D

103. D

104. A

105. C

106. B

107. C

108. A

109. C

110. C

111. D

112. D

113. C

114. A

115. C

116. A

117. D

118. D

119. D

120. C

1.9 Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 305

81. D

82. B

83. C

84. A

85. A

86. C

87. D

88. C

89. B

90. C

91. A

92. A

93. B

94. B

95. C

96. C

97. D

98. A

99. D

100. D

101. A

102. C

103. A

104. A

105. D

106. D

107. D

108. C

109. A

110. A

111. D

112. A

113. C

114. A

115. C

116. C

117. D

118. D

119. A

120. A

1.10 Đáp án GDCD thi THPT 2021 mã đề 307

81. D

82. B

83. D

84. A

85. A

86. A

87. B

88. B

89. C

90. B

91. D

92. A

93. D

94. C

95. D

96. B

97. A

98. D

99. D

100. C

101. D

102. B

103. C

104. D

105. C

106. D

107. D

108. D

109. C

110. C

111. B

112. B

113. D

114. B

115. B

116. B

117. C

118. C

119. D

120. A

1.11 Đáp án GDCD thi tốt nghiệp 2021 mã đề 313

81. B

82. B

83. D

84. D

85. B

86. C

87. D

88. D

89. A

90. C

91. C

92. A

93. C

94. C

95. A

96. C

97. B

98. D

99. C

100. A

101. A

102. C

103. D

104. B

105. D

106. A

107. B

108. C

109. A

110. D

111. A

112. D

113. B

114. A

115. B

116. B

117. A

118. C

119. C

120. D

1.12 Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021 mã đề 315

81. B

82. D

83. C

84. A

85. A

86. B

87. A

88. A

89. C

90. B

91. D

92. B

93. B

94. C

95. D

96. B

97. C

98. C

99. D

100. D

101. C

102. B

103. A

104. D

105. C

106. D

107. B

108. B

109. C

110. D

111. C

112. D

113. B

114. C

115. A

116. C

117. B

118. C

119. A

120. A

1.13 Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021 mã đề 316

81. A

82. D

83. C

84. C

85. D

86. D

87. A

88. A

89. D

90. B

91. A

92. B

93. A

94. B

95. D

96. A

97. B

98. B

99. D

100. A

101. D

102. B

103. C

104. B

105. C

106. C

107. C

108. B

109. A

110. B

111. C

112. A

113. B

114. A

115. A

116. C

117. D

118. B

119. C

120. C

1.14 Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021 mã đề 317

81. C

82. D

83. B

84. B

85. C

86. A

87. B

88. A

89. B

90. B

91. C

92. C

93. A

94. D

95. D

96. A

97. B

98. A

99. B

100. D

101. C

102. A

103. A

104. C

105. A

106. C

107. C

108. B

109. A

110. B

111. B

112. C

113. A

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. C

120. C

1.15 Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021 mã đề 318

81. A

82. D

83. B

Xem thêm: norms là gì

84. C

85. B

86. A

87. D

88. C

89. D

90. C

91. B

92. B

93. A

94. B

95. A

96. A

97. C

98. C

99. C

100. A

101. D

102. D

103. A

104. B

105. B

106. C

107. B

108. C

109. B

110. C

111. C

112. D

113. D

114. B

115. A

116. D

117. A

118. B

119. D

120. B

1.16 Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021 mã đề 321

81. C

82. B

83. D

84. B

85. B

86. A

87. A

88. B

89. B

90. C

91. C

92. D

93. A

94. C

95. A

96. D

97. A

98. D

99. D

100. A

101. D

102. D

103. B

104. A

105. B

106. A

107. B

108. A

109. D

110. B

111. A

112. D

113. D

114. B

115. D

116. B

117. D

118. D

119. A

120. B

1.17 Đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2021 mã đề 324

81. A

82. A

83. B

84. B

85. A

86. D

87. B

88. B

89. A

90. A

91. B

92. D

93. B

94. C

95. C

96. D

97. D

98. A

99. C

100. A

101. A

102. B

103. B

104. C

105. C

106. B

107. B

108. C

109. C

110. A

111. C

112. D

113. C

114. B

115. A

116. C

117. C

118. B

119. A

120. A

1.18 Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 309

81. B

82. C

83. D

84. C

85. B

86. A

87. B

88. A

89. C

90. B

91. D

92. A

93. A

94. D

95. B

96. A

97. A

98. B

99. D

100. C

101. B

102. B

103. D

104. D

105. A

106. A

107. D

108. D

109. C

110. C

111. C

112. D

113. C

114. A

115. C

116. A

117. D

118. D

119. C

120. C

1.19 Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 312

81. D

82. A

83. D

84. D

85. B

86. B

87. C

88. B

89. B

90. A

91. C

92. A

93. A

94. D

95. D

96. C

97. B

98. D

99. C

100. D

101. D

102. C

103. A

104. D

105. D

106. C

107. C

108. B

109. B

110. C

111. B

112. A

113. C

114. B

115. C

116. B

117. A

118. C

119. B

120. B

1.20 Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 314

81. B

82. D

83. B

84. C

85. A

86. C

87. C

88. A

89. D

90. B

91. A

92. B

93. C

94. A

95. D

96. B

97. B

98. D

99. D

100. A

101. B

102. B

103. A

104. A

105. D

106. D

107. D

108. B

109. B

110. A

111. B

112. B

113. D

114. A

115. D

116. A

117. A

118. B

119. D

120. D

1.21 Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 308

81. B

82. D

83. D

84. B

85. A

86. D

87. A

88. C

89. B

90. C

91. C

92. B

93. B

94. A

95. D

96. B

97. C

98. D

99. A

100. A

101. C

102. D

103. D

104. A

105. B

106. B

107. B

108. D

109. B

110. D

111. A

112. B

113. C

114. B

115. C

116. D

117. A

118. B

119. A

120. C

1.22 Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 320

81. D

82. D

83. A

84. C

85. B

86. A

87. A

88. C

89. D

90. A

91. C

92. D

93. A

94. B

95. A

96. C

97. B

98. C

99. D

100. D

101. B

102. D

103. B

104. A

105. A

106. D

107. D

108. D

109. C

110. A

111. B

112. B

113. C

114. A

115. B

116. A

117. C

118. B

119. C

120. D

1.23 Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 322

81. D

82. C

83. D

84. C

85. A

86. B

87. B

88. C

89. D

90. B

91. A

92. B

93. C

94. B

95. D

96. C

97. D

98. A

99. C

100. A

101. B

102. D

103. C

104. D

105. B

106. B

107. A

108. C

109. D

110. A

111. D

112. D

113. B

114. B

115. A

116. D

117. A

118. C

119. B

120. B

1.24 Đáp án GDCD tốt nghiệp 2021 mã đề 323

81. C

82. B

83. C

84. A

85. A

86. B

87. D

88. B

89. C

90. C

91. B

92. B

93. A

94. B

95. C

96. B

97. C

98. A

99. B

100. C

101. A

102. C

103. D

104. B

105. A

106. A

107. D

108. D

109. B

110. C

111. D

112. A

113. C

114. B

115. D

116. D

117. B

118. A

119. A

120. D

2. Đáp án đề tham khảo 2021 môn GDCD thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

81. B

82. A

83. A

84. C

85. D

86. C

87. A

88. B

89. B

90. A

91. B

92. C

93. C

94. D

95. B

96. A

97. D

98. A

99. B

100. C

101.A

102.C

103.D

104.A

105.A

106.C

107.A

108.D

109.B

110.C

111.A

112.C

113.A

114.C

115.C

116.C

117.A

118.B

119.C

120.B

Đáp án đề minh họa 2021 môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sẽ được glaskragujevca.net cập nhật đầy đủ.


3. Đề minh họa GDCD 2021

Câu 81: Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình là

A. quá trình loại bỏ độc quyền.

B. sản xuất của cải vật chất.

C. phương thức triệt tiêu cạnh tranh.

D. hoạt động thúc đẩy đầu cơ.

Câu 82: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và

A. làm tăng năng suất lao động.

B. thâu tóm tổ chức độc quyền.

C. duy trì mọi nguồn thu nhập.

D. định đoạt tài nguyên thiên nhiên.

Câu 83: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là

A. pháp luật.

B. thỏa thuận.

C. hương ước.

D. biên bản.

Câu 84: Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Tuân thủ quy chế.

B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Phổ biến quy chế.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là vi phạm

A. truyền thống.

B. tập quán.

C. phong tục.

D. kỉ luật.

Câu 86: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật có hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ phải

A. hủy bỏ mọi giao dịch.

B. công khai bí mật đời tư.

C. chịu trách nhiệm dân sự.

D. tiến hành tư vấn pháp lí.

Câu 87: Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí mọi công dân đều không bị

A. phân biệt đối xử.

B. thay đổi quốc tịch.

C. áp dụng hình phạt.

D. truy cứu trách nhiệm.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn

A. tài sản công.

B. nơi cư trú.

C. địa giới hành chính.

D. giới tính thai nhi.

Câu 89: Người sử dụng lao động không bố trí nhân viên nữ đảm nhiệm công việc nặng nhọc, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh đẻ và nuôi con là thực hiện quyền bình đẳng giữa

A. người sản xuất và người kinh doanh.

B. lao động nam và lao động nữ.

C. nhà nước và doanh nghiệp.

D. chính quyền và nhân dân.

Câu 90: Bình đẳng trong kinh doanh được thể hiện thông qua việc các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều phải

A. tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường.

B. cân bằng quan hệ cung - cầu.

C. đồng loạt duy trì chế độ một giá.

D. chấm dứt phân hóa giàu - nghèo.

Câu 91: Theo quy định của pháp luật ở nước ta, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị được thể hiện thông qua việc công dân được tham gia

A. phát triển kinh tế địa phương.

B. quản lý nhà nước và xã hội.

C. tôn tạo các di sản văn hóa.

D. bảo vệ ngôn ngữ vùng miền.

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó

A. nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai.

B. thiếu chứng nhận quyền sử dụng đất.

C. có đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

D. thuộc địa bàn cần phải quy hoạch.

Câu 93: Theo quy định của pháp luật, hành vi vu khống để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. hộ tịch cá nhân.

B. tính mạng, thân thể.

C. danh dự, nhân phẩm.

D. lí lịch tư pháp.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có quyết định của

A. người làm dịch vụ chuyển phát.

B. đại diện của chính quyền địa phương.

C. đối tượng có hộ chiếu công vụ.

D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Câu 95: Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ các trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định đều được tham gia bầu cử là thể hiện nguyên tắc bầu cử

A. tự nguyện.

B. phổ thông.

C. hợp tác.

D. đại diện.

Câu 96: Trong phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách góp ý xây dựng các

A. văn bản pháp luật.

B. kĩ năng giao tiếp.

C. hương ước làng xã.

D. tập tục vùng miền.

Câu 97: Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền

A. tố cáo.

C. kháng nghị.

D. khiếu nại.

Câu 98: Theo quy định của pháp luật, quyền sáng tạo của công dân được hiểu là quyền của mỗi người được tự do

A. đưa ra các phát minh, sáng chế.

B. sưu tầm tài liệu tham khảo.

C. bày tỏ mọi quan điểm cá nhân.

D, bảo mật mọi phong tục, tập quán.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp đặc biệt, người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được

A. miễn trừ trách nhiệm pháp lí.

B. học rút ngắn thời gian.

C. hưởng mọi đặc quyền đặc lợi.

D. nhận trợ cấp định kì.

Câu 100: Pháp luật về phát triển kinh tế quy định công dân có quyền tự mình lựa chọn và

A. ấn định mức thuế thu nhập.

B. phân phối mọi loại hàng hóa.

C. quyết định hình thức kinh doanh.

D. triệt tiêu các loại cạnh tranh.

Câu 101: Tiền tệ thực hiện chức năng nào sau đây khi được dùng để nộp thuế thu nhập cá nhân?

A. Phương tiện thanh toán.

B. Công cụ cất trữ.

C. Bảo mật thông tin.

D. Điều tiết sản xuất.

Câu 102: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh có vai trò

A. gia tăng hiện tượng lạm phát.

B. duy trì mọi nguồn thu nhập.

C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

D. khuyến khích hoạt động đầu cơ.

Câu 103: Công dân sử dụng pháp luật khi chủ động

A. bảo lưu mọi nguồn thu nhập.

B. san bằng quy mô dân số.

C. thúc đẩy các loại cạnh tranh.

Xem thêm: " Hoành Độ Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Hoành Độ Là Gì

D. đăng kí thử nghiệm vắc-xin.

Câu 104: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

Xem thêm: circus là gì