Đáp Án Module 4 Môn Tiếng Việt Tiểu Học Đầy Đủ Nhất, Gợi Ý Đáp Án Môn Tiếng Việt Mô Đun 4 Tiểu Học


(1): Nhóm đặc biệt chuẩn bị thực hiện:

- Học bài Tiếng Việt; Tra cứu sách Tiếng Việt dùng trong nhà trường và các sách Tiếng Việt khác trong danh mục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép để lựa chọn các chủ đề dạy học phù hợp, tích hợp, bổ sung, cải tiến đưa vào chương trình. nghiên cứu thời khóa biểu quản lý chương trình giáo dục, các hoạt động giáo dục của nhà trường, hướng dẫn quản lý các hoạt động trong năm học, hướng dẫn thực hiện chuyên đề, giáo dục của các tổ có liên quan và các nội quy chính. của trường (nếu có).

Bạn đang xem: Đáp Án Module 4 Môn Tiếng Việt Tiểu Học Đầy Đủ Nhất, Gợi Ý Đáp Án Môn Tiếng Việt Mô Đun 4 Tiểu Học

- Điều tra các điều kiện dạy học tiếng Việt gồm: đội ngũ giáo viên, giáo trình, tài liệu dạy học, phòng học (nếu có); giáo dục trên địa bàn,… là chủ đề của công tác giáo dục song song, đó là thực hiện tích hợp liên môn và các bảo đảm cần thiết khác để chuẩn bị cho công tác dạy học tiếng Việt ở nhà trường.

Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt cần đảm bảo trách nhiệm của mỗi người, khuyến khích sự hợp tác, cộng tác để đảm bảo tính liên thông giữa việc học Tiếng Việt với các hoạt động giáo dục, đào tạo khác.

Xem thêm: basket là gì

Xem thêm: hearsay là gì

(2): Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Việt; tích hợp và xây dựng chương trình dạy học tiếng Việt theo cấp học; tổ chức trao đổi, thảo luận giữa các thành viên trong nhóm chuyên gia về quy trình lập quy hoạch; hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị trình Hiệu trưởng phê duyệt cho điểm.

(3): Giáo viên siêng năng nghiên cứu các nghiên cứu, sách và các vấn đề liên quan khác; nghiên cứu đặc điểm học sinh, bao gồm: đặc điểm cộng đồng; tình trạng gia giáo; học lực kém (xét theo học bạ);...; xây dựng kế hoạch dạy học tiếng Việt trên lớp được phân công phù hợp với tình hình thực tế

(4): Nhóm chuyên gia xác định các khóa học/chuyên đề có nội dung cần cập nhật, bổ sung (nếu có); cải thiện hạ tầng dạy và học khoa học trong giáo dục Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên chuẩn bị triển khai các hoạt động dạy học tiếng Việt theo kế hoạch; theo dõi, kiểm tra, đánh giá và đưa ra những thay đổi, bổ sung đối với kế hoạch đào tạo.