Đáp Án Module 4 Cán Bộ Quản Lý Tiểu Học, Đáp Án Trắc Nghiệm Module 4 Cán Bộ Quản Lý


Bài tập trắc nghiệm cuối Unit 4 Hướng dẫn quản lý & Đáp án Bài tập trắc nghiệm cuối Unit 4 Hướng dẫn quản lý

Bạn đang xem: Đáp Án Module 4 Cán Bộ Quản Lý Tiểu Học, Đáp Án Trắc Nghiệm Module 4 Cán Bộ Quản Lý

Bài viết cùng chủ đề:

» Bài tập cuối buổi 4 CBQL trường THPT - Bài tập cuối buổi 4 CBQL trường THPT

Đầu tiên. Chọn đúng phương pháp chỉ yêu cầu kỹ năng kỹ thuật trong giảng dạy trực tuyến

Trả lời:

Hệ thống quản lý hàng tồn kho. Phương pháp giảng dạy trực tuyến. Hệ thống quản lý giáo dục.

2. Thông tin mới về nhu cầu về không gian, thiết bị và kỹ năng dạy học ở cấp trung học cơ sở

Trả lời:

Mua bổ sung đồ dùng dạy học các cấp theo chương trình và sách giáo khoa, trước hết là lớp 6. Tiếp nhận đồ dùng dạy học hiện có, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào dạy học.

3. Để thực hiện Chương trình giáo dục quốc gia năm 2018, ban giám hiệu có thể đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực kỹ thuật của nhà trường theo các phương thức đánh giá sau:

Trả lời:

Kiểm kê Quan sátKiểm tra hồ sơ hành chính của nhà trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường.

4. Ra quyết định đúng đắn: Vai trò của giám đốc cơ sở giáo dục trong việc lập kế hoạch thu, nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho giáo dục?

Trả lời:

Phối hợp với các nhà tài trợ để xây dựng hiệu quả các chương trình hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục. Khuyến khích các nhà tài trợ chủ động lập kế hoạch cho các hoạt động ưu tiên trong việc sử dụng kinh phí để cải thiện cơ sở vật chất trường học, hỗ trợ hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục. thu, tiếp nhận, quản lý và sử dụng. Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình với các đơn vị quản lý, kiểm tra, giám sát việc quản lý tài chính và sử dụng các quỹ trong cơ sở giáo dục khi cần thiết. nộp kết quả công việc cho quản lý cấp cao và các tổ chức hỗ trợ. Thiết lập Nhóm hỗ trợ.

5. Mục tiêu theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển vật tư, thiết bị và công nghệ là:

Trả lời:

Quản lý các hoạt động trong tương lai Khen thưởng, khuyến khích phát triển Giám sát hiệu suất, thiết bị và công nghệ của trường.

6. Lựa chọn phương pháp phù hợp: Khi sử dụng tiền, các cơ sở giáo dục nên tuân theo những nguyên tắc nào?

Trả lời:

Lập kế hoạch sử dụng khoản tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; thành lập tổ chức, kế hoạch quản lý; Chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như so sánh chi tiết về giá cả theo quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn và giao thông... Kế hoạch sử dụng kinh phí phải được công bố và công khai.. ít nhất 15 ngày trước khi tổ chức bắt đầu thu thập ý kiến. từ ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, cố vấn (nếu có) và những người ủng hộ. Cơ sở giáo dục phải cung cấp báo cáo cuối cùng về công việc đã hoàn thành và công bố công khai để học sinh và công chúng xem xét, đánh giá.

7. Khi xem xét đánh giá điều kiện, trang thiết bị, công nghệ dạy và học của nhà trường, ban lãnh đạo cần thực hiện như sau:

Trả lời:

Điều quan trọng là phải quan sát mọi lúc, mọi nơi, ngẫu nhiên để thu thập thông tin về tình hình một cách chính xác và chính xác, điều quan trọng là phải ghi lại tình trạng của trường học, thiết bị và công nghệ.

8. Khi thực hiện phỏng vấn để đánh giá điều kiện, trang thiết bị, công nghệ của nhà trường, cán bộ quản lý cần lưu ý:

Trả lời:

Chọn những chủ đề phù hợp để hỏi; Nêu rõ mục đích phỏng vấn; Tìm hiểu những gì được bao gồm trong cuộc phỏng vấn giữa kỳ và thông tin về số lượng, loại và không gian có sẵn, thiết bị và kỹ năng của trường.

Bạn đang xem: Đáp án đề 4 dành cho cán bộ quản lý trường tiểu học

9. Chọn phương pháp chứa danh sách đầy đủ các quy tắc cho các lớp học của cơ sở giáo dục phổ thông

Trả lời:

Quy định về các lớp học chính quy của tất cả các cơ sở giáo dục, bao gồm: Các lớp học chính quy; tài liệu lớp học giáo dục; yêu cầu kỹ thuật cho các lớp học; quản lý, sử dụng phòng học bộ môn.

10. Lựa chọn phương thức phù hợp: Nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc lập kế hoạch thu, nhận, quản lý và sử dụng các khoản hỗ trợ CSGD.

Trả lời:

Phối hợp với các nhà tài trợ để xây dựng hiệu quả các chương trình hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục. Xem xét nhanh chóng cho các nhà tài trợ về kế hoạch hoạt động ưu tiên trong việc sử dụng kinh phí để cải tạo trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy và học, giáo dục theo kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.

11. Nội dung đánh giá hiện trạng, thiết bị, công nghệ dạy và học ở trường trung học thực hiện chương trình Thể dục năm 2018 là:

Trả lời:

Đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ dạy và học hiện có và nhu cầu sử dụng các trang thiết bị, thiết bị, công nghệ hiện có trong nhà trường.

12. Việc đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong các trường trung học có thể được thực hiện dựa trên các phương pháp sau.

(Đầu tiên) Ban hành và công bố các quyết định về tài nguyên, vật liệu và công nghệ; (2) Thực hiện các công cụ, thiết bị và công nghệ tổ chức; (3) Lập kế hoạch sản phẩm; (4) Thực hiện tính toán theo kế hoạch; (5) Xử lý số liệu và báo cáo kết quả về CSVC, TB&CN.

Xem thêm: get out là gì

13. Giám sát và đánh giá là hai mặt của quá trình, giám sát và (1) ____ ____ thông tin, dữ liệu, bằng chứng về kết quả đạt được, đánh giá và (2) ____ __ so với kế hoạch mục tiêu, đưa ra quyết định cuối cùng về các hoạt động và cái gây ra hiệu ứng.

Trả lời:

(1) Thu thập; (2) So sánh

14. Nguyên tắc lập kế hoạch mua sắm, bảo trì, bổ sung, tiếp nhận và sử dụng vật tư, thiết bị, công nghệ tại trường?

Trả lời:

Mục đích của kế hoạch này là bám sát chương trình giảng dạy của tất cả các trường để đạt được Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Nó phải phù hợp với điều kiện và ngân sách của trường và địa điểm.

Đảm bảo dân chủ trong trường học.

15. Chọn 5 từ viết tắt đúng nhất cho Mô hình 5S trong sử dụng, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ.

Trả lời:

Sắp xếp, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng.

16. Lựa chọn chiến lược phù hợp: Đây được coi là lực lượng quan trọng có nhiệm vụ lựa chọn các nguồn vốn của cơ sở giáo dục và tạo ra các cách thức, điều kiện để khuyến khích các nguồn lực được sử dụng có hiệu quả trong cơ sở giáo dục.

Trả lời:

Chính quyền các cấp là liên đoàn lao động

17. Kế hoạch phát triển tài liệu, thiết bị, kỹ năng dạy và học ở trường phổ thông là loại văn bản (1) ____ ____ được xây dựng hàng năm căn cứ vào chương trình, Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia của nhà trường. . Chi tiết phương án (2) ____ ____ sử dụng, bảo trì, mua mới, cải tạo, bổ sung, tiếp nhận mặt bằng, thiết bị, công nghệ phục vụ dạy học, rèn luyện học sinh đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.

Xem thêm: Say Cafe là gì? 14 Cách Chữa Chứng Nghiện Cà Phê Cách Chữa Chứng Nghiện Cà Phê Đơn Giản

Trả lời:

(1) Thẩm quyền, (2) Quy trình

18. Chọn phương pháp phù hợp, cho biết diện tích làm việc tối thiểu trong phòng học đối với các môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa năng được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu của học sinh. Trung học phổ thông

Trả lời:

Đối với các lớp Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Hoạt động phổ thông diện tích hoạt động tối thiểu cho 01 học sinh là l,85m2 và mỗi phòng có diện tích tối thiểu 60m2;

19. Chọn phương pháp phù hợp: Nguyên tắc phát động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các quỹ ở trường THCS.

Trả lời:

Việc thu, nhận, quản lý và sử dụng kinh phí phải được thông báo công khai và gửi cho cơ sở giáo dục được hỗ trợ; Đừng nhận những thứ từ nhà không phù hợp với những gì bạn muốn sử dụng ở trường. môi trường và sức khỏe của người lớn, giáo viên, người lao động và học sinh Đảm bảo tự do, thông báo, hành động công khai, không ép buộc, không kiểm soát bình quân số tiền, không coi việc thu tiền là một cách cung cấp giáo dục và Đào tạo;

20. Diện tích đất chuyên dùng cho hoạt động sự nghiệp của cơ sở giáo dục được xác định trên cơ sở diện tích xây dựng, quy mô ___ ___ (1), học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động và theo quy định của pháp luật. giáo dục để đáp ứng các tiêu chuẩn của ___ ___ (2) mỗi lần.Trả lời:

(1) Trường học; (2) Tài nguyên

Bài tập trắc nghiệm cuối tiết 4 Cán bộ quản lý


*

Bài tập trắc nghiệm cuối tiết 4 Cán bộ quản lý

Các lưu ý khác:

Đáp án phần 4 Tin học THCS

Đáp án phần 4 môn Công nghệ thông tin sơ cấp

♥Cảm ơn đã xem: Một số hoạt động để lựa chọn ở cuối tập 4 Người lãnh đạo; Bài tập trắc nghiệm cuối unit 4 Work Leaders; Bài tập trắc nghiệm cuối unit 4 Work Leaders; Bài tập trắc nghiệm cuối unit 4 Work Leaders; Bài tập trắc nghiệm cuối unit 4 Work Leaders; Bài tập trắc nghiệm cuối unit 4 Work Leaders; Bài tập trắc nghiệm cuối tiết 4 Cán bộ quản lý

Xem thêm: shampoo là gì