Đáp Án Hoá Thpt Quốc Gia 2021, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa (Có Đáp Án)


Đề và đáp án môn Hóa học trang 220 - glaskragujevca.net tốt nghiệp THPT năm 2021 của bộ GD được cập nhật dưới đây, mời các bạn tham khảo.

Đề glaskragujevca.net THPT 2021 môn Hóa - Mã đề 220

Bạn đang xem: Đáp Án Hoá Thpt Quốc Gia 2021, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa (Có Đáp Án)

Câu 71: Nung nóng một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp), thu được 0,47 mol hợp chất X tạo bởi H2 và các hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn bộ X vào bình chứa Br2 dư thì a mol Br2 tham gia phản ứng, khối lượng bình tăng 9,52 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,28 mol O2. được CO2 và H2O. Giá trị của một

A. 0,24. B. 0,20 C. 0,21. D. 0,27.

Lưu ý: Có thể đáp án của học sinh chưa chính xác, đáp án chính xác của bộ giáo dục đã được cập nhật dưới đây.

*
*
*
*

Đáp án glaskragujevca.net tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa - Mã đề 220

*

Theo TTHN

Bạn đang xem: Trả lời về việc thành lập trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2021

Hãy thử glaskragujevca.net để tốt nghiệp trung học vào năm 2022 - Tất cả học bổng

Xem thêm: get out là gì

Hãy thử glaskragujevca.net để tốt nghiệp trung học phổ thông môn Hóa học 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Hãy thử glaskragujevca.net để tốt nghiệp trung học vào năm 2022 - Tất cả học bổng

Hãy thử glaskragujevca.net để tốt nghiệp trung học phổ thông môn Hóa học 2022


Viết nhận xét: Đáp án glaskragujevca.net tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa - Mã đề 220


Tin mới nhất


Thú vị


Tin mới nhất


Gửi bài tập - Quy trình tức thì!
*

TIN TỨC
glaskragujevca.net.COM

Xem thêm: Nhất Chi Mai là ai, Nhất Chi Mai là ai, có ý nghĩa gì?

ĐIỂM glaskragujevca.net

Xem thêm: youth là gì

*