Đáp Án Cuộc Thi Thanh Niên Việt Nam, Đáp Án Thanh Niên Việt Nam T8/2021


Cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống hội liên hiệp thanh niên Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên năm này hình thức thi trực tuyến 65 năm truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam. Sau đây là đáp an thanh niên việt nam của cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 65 năm truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam hay đáp án thi trực tuyến thanh niên việt nam. Hãy tham khảo bên dưới với glaskragujevca.net nhé.

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi thanh niên việt nam

Bạn đang xem: Đáp Án Cuộc Thi Thanh Niên Việt Nam, Đáp Án Thanh Niên Việt Nam T8/2021

Tải Đáp án cuộc thi

Video đáp án cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần với hình thức trực tuyến, từ ngày 19.8 – 15.9, thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

*

Những đáp án tích √ là đáp án đúng trong đáp án 65 năm ngày truyền thống hội lhtn việt nam.

1. Đáp án cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam tuần 3 bộ số 1

1. Trong di chúc, Bác Hồ đã nhận định như thế nào về thanh niên?

B. Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ.

2. Hội viên có bao nhiêu quyền?

A. 4 quyền

3. Tiêu đề báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI tại đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII?

C. Xây dựng hội LHTN Việt nam vững mạnh, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết…..

4. Từ khi thành lập đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trải qua mấy kỳ Đại hội?

D. 8 kỳ đại hội

5. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi là lấp biển, có chí ắt thành công” Đây là câu thơ Bác Hồ viết tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy cho biết thời gian và hoàn cảnh sáng tác bài thơ.

6. Tiêu đề Báo cáo của Ủy ban Trung ương HLH Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc HLHTNVN lần thứ VIII, nhiệm kì 2019-2024?

B. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ vì tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh

D. Cả A, B và C

8. Đại hội, hội nghị Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có nhiệm vụ? câu hỏi hay trong bộ câu hỏi về 65 năm truyền thống hội lhtn việt nam

D. Tất cả đều đúng

9. Theo Luật thanh niên 2020, định nghĩa nào sau đây của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là chính xác nhất? nó giống với câu tổ chức nào sau đây không phải là thành viên tập thể của hội liên hiệp thanh niên việt nam

C. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

10. Theo luật thanh niên 2020, yếu tố nào sau đây không phải là trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân hoạt động nào sau đây không phải hoạt động của hội liên hiệp thanh niên việt nam?

A. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng

11. Phong trào do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII phát động trong thanh niên cả nước là gì?

A. Tôi yêu tổ quốc tôi

12. Trong động tác di động, động tác nào thực hiện bằng chân phải trước?

B. Sang phải

13. Hội viên danh dự là gì?

D. cả 3 đáp án đều đúng

14. Đội hình đội ngũ trong Nghi thức Hội không có chuẩn?

D. Đội hình vòng tròn

15. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

B. Đông Dương Cộng sản Đảng

16. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là?

A. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn

17. Theo luật thanh niên 2020, tổ chức thanh niên gồm?

Đáp án C: tổ chức thanh niên gồm đoàn thanh niên cộng sản HCM, hội sinh viên Việt Nam….

18. Một trong những nhiệm vụ của Hội viên là?

B. Chấp hành điều lệ hội, tích cực tham gia….

19. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thực hiện chử trương vô sản hóa khi nào?

C. Cuối năm 1928 đầu năm 1929

20. Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên việt nam là gì?

B. Báo thanh niên

21. Khẩu hiệu của hội liên hiệp thanh niên việt nam là gì?

Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển

22. Bài hát lên đàng được sáng tác năm nào?

Đáp án: Năm 1944

2. Đáp án cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam bộ số 2

1. Những thanh niên sau đây không được xem xét công nhận vào Hội?

A. Đang trong thời gian thi hành án, tù giam, cải tạo tập trung, mất quyền công dân

B. Mắc bệnh tâm thần; Mắc bệnh nan y, truyền nhiễm

C. Cả a và b đều đúng √

D. Cả a và b đều sai

2. Đội hình đội ngũ nào trong Nghi thức Hội không có chuẩn?

A. Đội hình hàng dọc

B. Đội hình hàng ngang

C. Đội hình chữ U

D. Đội hình vòng tròn √

3. Thành viên tập thể của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam có quyền hạn gì?

A. Thảo luận, chất vấn, đề nghị các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Hội các cấp

B. Giới thiệu đại diện của mình vào Ủy ban Hội các cấp

C. Yêu cầu Hội tổ chức phối hợp hoạt động với thành viên khác theo sáng kiến của mình và mục tiêu chung

D. Cả 3 phương án trên √

4. Hội viên có bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 2 nhiệm vụ

B. 4 nhiệm vụ

C. 3 nhiệm vụ

D. 5 nhiệm vụ √

5. Theo Luật Thanh niên năm 2020, định nghĩa nào sau đây của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là chính xác nhất?

A. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên.

B. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

D. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xậy dựng và bảo vệ Tổ quốc.

6. Động tác chào của Hội được sử dụng trong trường hợp nào?

A. 2 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong đời thường

B. 1 trường hợp: chào trong nghi lễ √

C. 2 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong sinh hoạt

D. 3 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong sinh hoạt, chào khi gặp nhau bình thường

7. Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chương, mấy điều?

A. 7 chương – 27 điều

B. 8 chương – 27 điều

C. 7 chương – 28 điều √

D. 8 chương – 28 điều

8. Nhiệm kỳ của Đại hội, hội nghị đại biểu từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên

A. 5 năm/2 lần

B. 5 năm/1 lần √

C. 4 năm/1 lần

D. Tất cả đều sai

9. Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ III, ai được bầu là Chủ tịch?

A. Anh Hồ Đức Việt √

B. Chị Trương Thị Mai

C. Giáo sư Phạm Huy Thông

D. Tất cả đều sai

10. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII đã hiệp thương bao nhiêu anh, chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam?

A. 130

B. 157

C. 137 √

D. 155

11. Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

C. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương √

D. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

12. Bác sĩ, Anh hùng lao động đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là ai?

A. Hà Quang Dự

B. Hoàng Bình Quân

C. Nguyễn Phước Lộc

D. Phạm Ngọc Thạch √

13. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chức năng?

A. 1 chức năng

B. 2 chức năng √

C. 3 chức năng

D. 4 chức năng

14. Từ khi thành lập đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trải qua mấy kỳ Đại hội?

A. 4 kỳ Đại hội

B. 5 kỳ Đại hội

C. 6 kỳ Đại hội

D. 8 kỳ Đại hội √

A. Chánh cương vắn tắt

B. Sách lược vắn tắt

C. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

D. Cả A, B và C √

16. Đơn vị nào sau đây không trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

A. Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam

B. Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam

C. Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình √

D. Trung tâm giới thiệu việc làm

17. Bài hát Lên Đàng được sáng tác năm nào?

A. 1947

B. 1956

C. 1944

D. 1988

18. Chủ đề Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021 của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là gì?

A. Khát vọng Tuổi trẻ dựng xây đất nước

B. Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp √

C. Tôi yêu Tổ quốc tôi

D. Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

19. Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?

A. 1920

B. 1921 √

C. 1923

D. 1924

20. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân”?

A. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

B. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

C. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái √

D. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Xem thêm: life expectancy là gì

Mời các bạn tham khảo thêm đáp án các cuộc thi khác trên chuyên mục Tài liệu của glaskragujevca.net.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên. Sau đây là đáp án tham khảo của cuộc thi

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần với hình thức trực tuyến, từ ngày 19.8 – 15.9, thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

1. Đáp án thi tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bộ số 1

1. Trong di chúc, Bác Hồ đã nhận định như thế nào về thanh niên?

B. Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ.

2. Hội viên có bao nhiêu quyền?

A. 4 quyền

3. Tiêu đề báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI tại đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII?

C. Xây dựng hội LHTN Việt nam vững mạnh, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết…..

4. Từ khi thành lập đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trải qua mấy kỳ Đại hội?

D. 8 kỳ đại hội

5. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi là lấp biển, có chí ắt thành công” Đây là câu thơ Bác Hồ viết tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy cho biết thời gian và hoàn cảnh sáng tác bài thơ.

6. Tiêu đề Báo cáo của Ủy ban Trung ương HLH Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc HLHTNVN lần thứ VIII, nhiệm kì 2019-2024?

B. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ vì tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh

D. Cả A, B và C

8. Đại hội, hội nghị Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có nhiệm vụ?

D. Tất cả đều đúng

9. Theo Luật thanh niên 2020, định nghĩa nào sau đây của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là chính xác nhất?

C. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

10. Theo luật thanh niên 2020, yếu tố nào sau đây không phải là trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân

A. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng

11. Phong trào do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII phát động trong thanh niên cả nước là gì?

A. Tôi yêu tổ quốc tôi

12. Trong động tác di động, động tác nào thực hiện bằng chân phải trước?

B. Sang phải

13. Hội viên danh dự là gì?

D. cả 3 đáp án đều đúng

14. Đội hình đội ngũ trong Nghi thức Hội không có chuẩn?

D. Đội hình vòng tròn

15. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

B. Đông Dương Cộng sản Đảng

16. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là?

A. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn

17. Theo luật thanh niên 2020, tổ chức thanh niên gồm?

Đáp án C: tổ chức thanh niên gồm đoàn thanh niên cộng sản HCM, hội sinh viên Việt Nam….

18. Một trong những nhiệm vụ của Hội viên là?

B. Chấp hành điều lệ hội, tích cực tham gia….

19. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thực hiện chử trương vô sản hóa khi nào?

C. Cuối năm 1928 đầu năm 1929

20. Diễn đàn của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam là?

B. Báo thanh niên

21. Khẩu hiệu của hội liên hiệp thanh niên việt nam là gì?

Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển

22. Bài hát lên đàng được sáng tác năm nào?

Đáp án: Năm 1944

2. Đáp án thi tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bộ số 2

1. Những thanh niên sau đây không được xem xét công nhận vào Hội?

A. Đang trong thời gian thi hành án, tù giam, cải tạo tập trung, mất quyền công dân

B. Mắc bệnh tâm thần; Mắc bệnh nan y, truyền nhiễm

C. Cả a và b đều đúng √

D. Cả a và b đều sai

2. Đội hình đội ngũ nào trong Nghi thức Hội không có chuẩn?

A. Đội hình hàng dọc

B. Đội hình hàng ngang

C. Đội hình chữ U

D. Đội hình vòng tròn √

3. Thành viên tập thể của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam có quyền hạn gì?

A. Thảo luận, chất vấn, đề nghị các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Hội các cấp

B. Giới thiệu đại diện của mình vào Ủy ban Hội các cấp

C. Yêu cầu Hội tổ chức phối hợp hoạt động với thành viên khác theo sáng kiến của mình và mục tiêu chung

D. Cả 3 phương án trên √

4. Hội viên có bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 2 nhiệm vụ

B. 4 nhiệm vụ

C. 3 nhiệm vụ

D. 5 nhiệm vụ √

5. Theo Luật Thanh niên năm 2020, định nghĩa nào sau đây của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là chính xác nhất?

A. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên.

B. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm: Top 19 Cách Bấm Lim Trên Máy Tính Fx-580Vn Plus, Cách Tính Phương Sai Bằng Máy Tính Fx 580Vn Plus

D. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xậy dựng và bảo vệ Tổ quốc.

6. Động tác chào của Hội được sử dụng trong trường hợp nào?

A. 2 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong đời thường

B. 1 trường hợp: chào trong nghi lễ √

C. 2 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong sinh hoạt

D. 3 trường hợp: chào trong nghi lễ, chào trong sinh hoạt, chào khi gặp nhau bình thường

7. Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chương, mấy điều?

A. 7 chương – 27 điều

B. 8 chương – 27 điều

C. 7 chương – 28 điều √

D. 8 chương – 28 điều

8. Nhiệm kỳ của Đại hội, hội nghị đại biểu từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên

A. 5 năm/2 lần

B. 5 năm/1 lần √

C. 4 năm/1 lần

D. Tất cả đều sai

9. Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ III, ai được bầu là Chủ tịch?

A. Anh Hồ Đức Việt √

B. Chị Trương Thị Mai

C. Giáo sư Phạm Huy Thông

D. Tất cả đều sai

10. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII đã hiệp thương bao nhiêu anh, chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam?

A. 130

B. 157

C. 137 √

D. 155

11. Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

C. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương √

D. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

12. Bác sĩ, Anh hùng lao động đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là ai?

A. Hà Quang Dự

B. Hoàng Bình Quân

C. Nguyễn Phước Lộc

D. Phạm Ngọc Thạch √

13. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chức năng?

A. 1 chức năng

B. 2 chức năng √

C. 3 chức năng

D. 4 chức năng

14. Từ khi thành lập đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trải qua mấy kỳ Đại hội?

A. 4 kỳ Đại hội

B. 5 kỳ Đại hội

C. 6 kỳ Đại hội

D. 8 kỳ Đại hội √

A. Chánh cương vắn tắt

B. Sách lược vắn tắt

C. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

D. Cả A, B và C √

16. Đơn vị nào sau đây không trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

A. Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam

B. Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam

C. Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình √

D. Trung tâm giới thiệu việc làm

17. Bài hát Lên Đàng được sáng tác năm nào?

A. 1947

B. 1956

C. 1944 √

D. 1988

18. Chủ đề Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021 của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là gì?

A. Khát vọng Tuổi trẻ dựng xây đất nước

B. Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp √

C. Tôi yêu Tổ quốc tôi

D. Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

19. Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?

A. 1920

B. 1921 √

C. 1923

D. 1924

20. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân”?

A. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

B. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

Xem thêm: estimate là gì

C. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái √

D. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Mời các bạn tham khảo thêm đáp án các cuộc thi khác trên chuyên mục Tài liệu của glaskragujevca.net để biết thêm đáp án cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam tuần 2,đáp án cuộc thi tìm hiểu 65 năm truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam tuần 1