Đáp Án Bài Tập Cuối Khóa Module 4.0 Tiểu Học, Bài Tập Cuối Khóa Mô Đun 4 Tiểu Học


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=0DeuA1VrIA0[/embed]

Bạn đang xem: Đáp Án Bài Tập Cuối Khóa Module 4.0 Tiểu Học, Bài Tập Cuối Khóa Mô Đun 4 Tiểu Học

Bài tập cuối khóa module 4.0 Tiểu học bao gồm đáp án các câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, chọn đáp án đúng nhất, điền vào chỗ trống… có trong chương trình tập huấn để gửi tới thầy cô. Qua đó các thầy cô có thể dễ dàng hoàn thành chương trình tập huấn của mình đạt hiệu quả cao nhất.

Bạn đang xem: Đáp án bài tập cuối khóa module 4.0 tiểu học

Đáp án cuối khóa module 4 được thầy cô gửi tới san sớt miễn phí cùng đồng nghiệp những nội dung chung nhất. Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, thích hợp với tri thức, môi trường dạy và học tư nhân.

Gợi ý đáp án tự luận module 4 Tiểu học – Tất cả các môn

Gợi ý đáp án mô đun 4.0

Gợi ý đáp án mô đun 4 công nghệ thông tin Tiểu học

Đáp án cuối khóa module 4.0

Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các mục tiêu kế hoạch giáo dục cần phải được xác định rõ ràng, cụ thể và thích hợp; phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kỹ năng, thái độ và định hướng trị giá. Mục tiêu cụ thể chú trọng tới kết quả cuối cùng, cụ thể cần đạt, có thể đo lường được thông qua các tiêu chí cụ thể.

2. Chọn các đáp án đúng

Lựa chọn đáp án KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục

Đảm bảo việc thực hiện đồng bộ, thống nhất Chương trình giáo dục phổ thông ở các địa phương

*

Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương

Tăng lên năng lực của hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức

Huy động nguồn lực tham gia giáo dục nhà trường

Phát huy được tính chủ động, thông minh, dân chủ của thầy cô giáo và học trò

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các nội dung ở cột bên phải thích hợp với các nội dung bên trái theo đúng nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học và cấp học

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học bổ sung, sắp xếp, tăng trưởng nội dung giáo dục được quy định tại Chương trình cho thích hợp điều kiện thực tiễn cụ thể nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của chương trình

Đảm bảo tính logic của mạch tri thức

Trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định hình thức thực hiện phản ánh đặc trưng và thích hợp với thực tiễn trường mình nhằm phục vụ yêu cầu tăng trưởng phẩm chất và năng lực của học trò, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục

Đảm bảo thích hợp năng lực nhận thức của học trò

Việc tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ tới đặc điểm tâm sinh lí và nhận thức của học trò, bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhà trường

Đảm bảo tính thuận tiện cho việc tổ chức thực ngày nay trường

Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần cập nhật với các sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội của quê hương, non sông và được xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp tới phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học.

Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Hàng ngũ thầy cô giáo cần được tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học và phải được tập huấn đầy đủ để có thể thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường. Năng lực và cả tâm lý sẵn sàng của thầy cô giáo quyết định sự thành bại của kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Đảm bảo sự chỉ huy thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên

Kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần được xây dựng tuân thủ chỉ huy, hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các đối tác liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế tới thời đoạn thực thi.

4. Chọn các đáp án đúng

Chọn ý kiến KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) lúc nói đến nguyên tắc đảm bảo tính thuận tiện cho việc tổ chức thực ngày nay trường, cho việc giảng dạy của thầy cô giáo và học tập của học trò trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường:

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tích hợp các nội dung giáo dục mang tính cập nhật xã hội, thời đại nhiều chủng loại, phong phú.

Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động thống nhất ở các lớp

*

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được quy định,.

Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần được xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp tới phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học.

5. Chọn các đáp án đúng

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học bao gồm:

Vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

*

Đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục đồng bộ trong toàn quốc

Phát huy năng lực tự chủ, thông minh của tổ chuyên môn, thầy cô giáo

*

Đảm bảo thực hiện nội dung thống nhất trong toàn quốc

Tính dân chủ, công khai, thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường

*

Phấn đấu đạt được mức độ cao của Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

9. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Vai trò trực tiếp thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường trình bày qua việc thầy cô giáo tổ chức các hoạt động dạy học môn học mình phụ trách và các hoạt động giáo dục tại nhà trường

a. Đ

*

12. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cần lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục của địa phương vào chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm để thích hợp với đặc điểm tâm lí, trình độ tăng trưởng nhận thức của học trò theo từng khối lớp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, ko gây sức ép, quá tải cho học trò lúc thực hiện

13. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau

Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, nội dung các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, yêu cầu cần đạt, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu giáo dục năm học, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện.

*

Yêu cầu cần đạt và thời lượng thực hiện

16. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông cấp tiểu học do người nào ban hành?

Trưởng phòng Giáo dục và Tập huấn

Hiệu trưởng trường tiểu học

*

một cách chủ động, ko có điều chỉnh về hình thức tổ chức dạy học

một cách chủ động và linh hoạt với những điều chỉnh, bổ sung về yêu cầu cần đạt

18. Chọn đáp án đúng nhất

Xem thêm: shampoo là gì

Vai trò của thầy cô giáo trong trực tiếp thẩm định hiệu quả của kế hoạch giáo dục của nhà trường từng năm trình bày ở việc.

Đưa ra các ý kiến về thuận tiện, khó khăn và những hoạt động nào ko thích hợp với thực tiễn nhà trường.

*

20. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc nghiên cứu các văn bản chỉ huy, hướng dẫn tạo điều kiện cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo cơ sở pháp lý; đồng thời thích hợp với chỉ huy của ngành và địa phương.

21. Phân loại và kéo thả

Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng.

Lựa chọn và nối các nội dung ở cột bên phải thích hợp với các nội dung bên trái cho thích hợp về ý nghĩa phát huy được tính chủ động, thông minh, dân chủ của thầy cô giáo và học trò.

Phát huy tính chủ động, thông minh.

Phát huy tính dân chủ

Học trò được tiếp thụ lượng tri thức vừa sức gắn với thực tiễn và chủ động tìm hiểu tri thức thông qua hoạt động thực tiễn của bản thân dưới sự định hướng của thầy cô giáo.

Giáo viên tham gia xác định mục tiêu xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Giáo viên lựa chọn nội dung dạy học thích hợp với trình độ của học trò và điều kiện dạy học của nhà trường.

Giáo viên tham gia tổ chức thực hiện tuyển sinh, tổ chức hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

22 . Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Chương trình tổng thể là cơ sở để biên soạn Chương trình môn học, hoạt động giáo dục đảm bảo tính đặc thù về mục tiêu và nội dung giáo dục về cấu trúc và phương pháp xây dựng chương trình môn học.

a. Đ

b.

*

24. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của thầy cô giáo trình bày ở các công việc.

a. Đóng góp ý kiến đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đạt phương pháp dạy học môn học.

b. Đóng góp ý kiến đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đảm hình thức thực hiện môn học.

c. Đóng góp ý kiến đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, hình thức thực hiện môn học.

*

26. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Nguyên tắc đảm bảo sự chỉ huy thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, trình bày ở việc tuân thủ chỉ huy, hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên sự tham gia của các đối tác liên quan trong và ngoài nhà trường.Khâu thiết kế tới thời đoạn thi.

a. S

b. Đ

*

28. Trong thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, việc thẩm định đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương để làm gì?

Tạo nên một báo cáo thẩm định rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động tới việc lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp.

Tạo nên một báo cáo thẩm định rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động tới việc lựa chọn hình thức rà soát, thẩm định học trò thích hợp.

Tạo nên một báo cáo thẩm định rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động tới hoạt động giáo dục của nhà trường

*

30. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở được trình bày ở các điểm sau:

Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, thời lượng giáo dục; quy định cụ thể yêu cầu cần đạt; ko quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt; quy định cụ thể thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục; ko quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

*

Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò.

32. Vai trò tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường của thầy cô giáo trình bày ở các công việc:

Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, hình thức thực hiện môn học

*

Căn cứ kế hoạch thời kì năm học do UBND tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương quyết định và ban hành; Căn cứ yêu cầu cần đạt của các môn học qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Căn cứ kế hoạch thời kì năm học do UBND tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương quyết định và ban hành; Căn cứ thời lượng các môn học qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

34. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ tới đặc điểm tâm sinh lí và nhận thức của học trò, bối cảnh chung của các địa phương, năng lực tài chính, hạ tầng, trang thiết bị của các trường tiểu học

⇒ Sai

35. Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học là Sự vận dụng linh hoạt thông minh chương trình phổ thông cấp tiểu học vào thực tiễn nhà trường cho thích hợp. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học tuân thủ mục tiêu giáo dục và yêu cầu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông quốc gia và các yêu cầu giáo dục địa phương của các tỉnh, thành thị.

36. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Chương trình môn học, hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục then chốt của môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học đối với tất cả học trò trên phạm vi toàn quốc

37. Chọn năng lực nào dưới đây ko được tăng lên hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường

□ Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học trò tự học, tự nghiên cứu và định hướng của học trò chủ động lĩnh hội tri thức mới, vận dụng tri thức vào khắc phục vấn đề trong thực tiễn

□ Xây dụng được tiêu chí thẩm định quan trọng thẩm định thầy cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông.

Xem thêm: Nghìn Lẻ Một Nghìn Lẻ Một Đêm (48/48 Lồng Tiếng), Nghìn Lẻ Một Đêm

*

□ Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương

□ Tăng lên năng lực hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức

□ Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường Tiểu học

□ Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục

39. Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành

□ S

□ Đ

*

□ Kế hoạch giáo dục cũng cần phản ánh những đổi mới tích cực về mặt phương pháp tổ chức hoạt động nhằm đề cao và phát huy vai trò chủ thể của học trò

*

Sở Giáo dục và Tập huấn

Bộ Giáo dục và Tập huấn

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.

Xem thêm: from time to time là gì