Đảng ủy VietinBank tập huấn nghiệp vụNgày 9/8/2019, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCTVN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và thông tin về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong tình hình hiện nay bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 161 điểm cầu trong toàn hệ thống…

Xem thêm tại:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank
Website: www.vietinbank.vn

Nguồn:https://zaia.vn/