Dạng Bài Tìm M Để Hàm Số Đạt Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước (Pdf)


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=5FQ_i5pxh84[/embed]

Bạn đang xem: Dạng Bài Tìm M Để Hàm Số Đạt Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước (Pdf)

Tìm m là hàm cực đại thỏa mãn một điều kiện cho trước là một trong những loại nghiên cứu hoạt động phổ biến nhất. Các vấn đề liên quan đến giải tích các hàm rất đa dạng và hàm bậc ba là phổ biến nhất trong toán học.

Bạn đang tìm: Tìm m để dự án thành công

ĐỔI 3 CORTH

Vấn đề chính: Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d (a ≠ 0, a, b, c, d tùy tham số). Tìm giá trị của tham số để hàm số đạt cực đại, cực tiểu (thành công) thỏa mãn điều kiện cho trước.

Phương pháp:

Bước 1: Tính y' = 3ax2 + 2bx + c, y' = 0 3ax2 +2bx + c = 0 (1)

Để hàm số là cấp số nhân thì ít nhất y' = 0 có hai nghiệm phân biệt (1) có hai nghiệm phân biệt.

\(\left\{\begin{matrix} a\neq 0 & \\ \Delta (\Delta ")\neq 0 & \end{matrix}\right.\)⇔ Giá trị tham số thuộc miền khác D

Bước 2:

Từ điều kiện dẫn đến phương trình tham số hay bất phương trình, giải phương trình này ta tìm được kí hiệu và đối chiếu với tình huống.

và kết thúc.

Xem thêm: Thuốc Thử Nhận Biết Mg Al2O3 Để Nhận Biết Chất Rắn Trong Suốt, Thuốc Thử Nhận Biết Mg, Al, Al2O3

Xem thêm: typo là gì

Một số sự cố phổ biến bao gồm:

- Cho hàm số y = f(x) có 2 cực trị \(\left\{\begin{matrix} a\neq 0 & \\\Delta _{y"}>0 & \end{matrix}\right.\ )

- Cho hàm số y = f(x) có 2 cực trị nằm về 2 phía của trục hoành \(y_{CD}.y_{CT} \(x_{CD}.x_{CT} \(\left\{) \ begin{ matrix} y_{CD}+y_{CT}>0 & \\ y_{CD}.y_{CT}>0 & \end{matrix}\right.\)

- Cho hàm số y = f(x) có 2 cực trị nằm dưới trục hoành \(\left\{\begin{matrix} y_{CD}+y_{CT} \(y_{CD}.y_{CT} =0 ) \)

- Đồ thị có hai điểm cực trị nằm bên kia đường thẳng d: Ax +By +C = 0 *

Hãy cẩn thận:

Nếu thay đường thẳng d bằng ô vuông Ox hoặc Oy hoặc đường tròn thì vẫn áp dụng kết quả trên. Các kết quả khác sẽ được theo dõi.

GIÁO DỤC
*
*
*

*

*

Xem thêm: snail là gì


Tải Bài tập thực hành môn Toán lớp 12 - Xem tại đây