dad là gì

Bản dịch của "dad" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: dad là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "dad" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "dad" nhập một câu

Later that day his real dad comes over to tướng try to tướng convince him to tướng go out with him.

Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

He went to tướng his first siêu xe race when he was 9 years old, with his dad.

Part told his dad that he would make his name famous.

Everyone tries not to tướng laugh, and her dad is surprised since he read about the dance in a magazine.

He also talks about how his dad compares him unfavorably to tướng his boss's sons, who are very athletic.

Xem thêm: rape là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "dad":