Cung cấp Laptop đã qua sử dụng còn nguyên bản nhập từ mỹCung cấp Laptop đã qua sử dụng còn nguyên bản nhập từ mỹ .
Các đơn vị cần nhập Laptop số lượng vui lòng liên hệ trực tiếp
điện thoại: 0902 668 669 – Hoàng Ngọc Thành.

Nguồn:https://zaia.vn/