cuddle là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkə.dᵊl/

Danh từ[sửa]

cuddle /ˈkə.dᵊl/

Bạn đang xem: cuddle là gì

 1. Sự ôm ấp, sự quan tâm, sự vuốt ve sầu.

Ngoại động từ[sửa]

cuddle ngoại động từ /ˈkə.dᵊl/

 1. Ôm ấp, nâng niu, quan tâm, vuốt ve sầu.

Chia động từ[sửa]

cuddle

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to cuddle
Phân kể từ hiện nay tại cuddling
Phân kể từ vượt lên khứ cuddled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại cuddle cuddle hoặc cuddlest¹ cuddles hoặc cuddleth¹ cuddle cuddle cuddle
Quá khứ cuddled cuddled hoặc cuddledst¹ cuddled cuddled cuddled cuddled
Tương lai will/shall² cuddle will/shall cuddle hoặc wilt/shalt¹ cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại cuddle cuddle hoặc cuddlest¹ cuddle cuddle cuddle cuddle
Quá khứ cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled
Tương lai were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại cuddle let’s cuddle cuddle
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

Xem thêm: Những cách nhận biết giày Sneaker Nike thật giả

cuddle nội động từ /ˈkə.dᵊl/

 1. Cuộn bản thân, thu bản thân.
  to cuddle up under a blanket — cuộn bản thân nhập chăn
 2. Ôm ấp nhau, quan tâm nhau.

Chia động từ[sửa]

cuddle

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to cuddle
Phân kể từ hiện nay tại cuddling
Phân kể từ vượt lên khứ cuddled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại cuddle cuddle hoặc cuddlest¹ cuddles hoặc cuddleth¹ cuddle cuddle cuddle
Quá khứ cuddled cuddled hoặc cuddledst¹ cuddled cuddled cuddled cuddled
Tương lai will/shall² cuddle will/shall cuddle hoặc wilt/shalt¹ cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại cuddle cuddle hoặc cuddlest¹ cuddle cuddle cuddle cuddle
Quá khứ cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled
Tương lai were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại cuddle let’s cuddle cuddle
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "cuddle". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://zaia.vn/w/index.php?title=cuddle&oldid=1820132”

Xem thêm: norms là gì