couple là gì

Bản dịch của "couple" vô Việt là gì?

en

Bạn đang xem: couple là gì

volume_up

couple = vi cặp

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

couple {danh}

VI

 • cặp
 • đôi
 • cặp đôi

Bản dịch

EN

couple {danh từ}

volume_up

couple (từ khác: double, duo, pair)

cặp {danh}

couple (từ khác: double, duo, pair)

đôi {danh}

couple (từ khác: double, twin)

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "couple" vô một câu

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

She did everything in a couple of takes.

Xem thêm: typo là gì

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Within a couple of years, over 500,000 dance courses had been sold.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

The money ran out after he stayed for a couple of days in a good khách sạn.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Up lớn five trainsets can be coupled together.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

The couple married in 1965 and had two sons.

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "couple":

couple

English

 • brace
 • copulate
 • couple on
 • couple up
 • couplet
 • distich
 • duad
 • duet
 • duo
 • dyad
 • match
 • mate
 • mates
 • pair
 • pair off

cách trị âm

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • counterweight
 • countess
 • countless
 • country
 • country code
 • country lane
 • countrymen
 • countryside
 • county
 • coup d'état
 • couple
 • couplet
 • couplets
 • coupon
 • coupons
 • courage
 • courageous
 • courgette
 • course
 • course of study
 • court