cope with là gì

Bản dịch của "cope with" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: cope with là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "cope with" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "cope with" vô một câu

The offense began to lớn improve at midseason, but the defense found it difficult to lớn cope with new rules intended to lớn open up the passing game.

To cope with the strain, hospitals are postponing non-emergency operations to lớn accommodate the dengue patients.

Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

He has to lớn cope with malfunctioning equipment, disappearing staff, and a broken popcorn machine, among other headaches.

To cope with the increase in traffic this would bring, the station required an extension.

A 2006 study found that breastfed babies are better able to lớn cope with stress later in life.

Xem thêm: hedge là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "cope with" vô giờ đồng hồ Việt

in accordance with trạng từ

be connected with động từ