Cộng, Trừ Số Hữu Tỉ, Cộng, Trừ Số Hữu Tỉ


Các bài giải toán trang 10 giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo các gợi ý giải bài tập bài 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ trong chương 1.

Các bạn xem: Giải toán 7 tập 2

Bạn đang xem: Cộng, Trừ Số Hữu Tỉ, Cộng, Trừ Số Hữu Tỉ

Tài liệu được biên soạn chính xác, bám sát chương trình sách Toán 7 tập 1. Qua đó giúp các em học sinh lớp 7 giải thích được các kiến ​​thức trên lớp. Mời các bạn theo dõi câu chuyện này tại đây.


Bài 6 (trang 10 - SGK Toán 7 Tập 1)

Một)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 7 (trang 10 - SGK Toán 7 Tập 1)

Ta có thể viết số hữu tỉ

*
ở dạng này:

Một)

*
là tổng của hai số âm. Ví dụ:
*

b)

*
là hiệu của hai số hữu tỉ. Ví dụ
*

Đối với mỗi câu, tìm một ví dụ.

Một)

*

b)

*

Bài 8 (trang 10 - SGK Toán 7 Tập 1)

Đọc:

Một)

*
*
*
*

b)

*
*
*
*

Một)

Xem thêm: hedge là gì

*

Vì thế

*

b)

*

Vì thế

*

c)

*

Vì thế

*

d)

*
.

Xem thêm: Hệ thống và thủ tục công chứng Toeic tại TP.HCM, Công chứng Toeic ở đâu

Vì thế

*

Ghi chú: Khi chúng ta chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của phương trình, chúng ta phải đổi dấu của số hạng đó.


Bài 10 (trang 10 - SGK Toán 7 Tập 1)

Vì câu nói:

một =

*

Hãy tính giá trị của A theo hai cách:

Cách 1: Đầu tiên, đọc giá trị của mỗi từ trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc và chọn từ đúng

Xem thêm: estimate là gì

Cách 1: Đầu tiên, đọc giá trị của mỗi từ trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc và chọn từ đúng

một =

*
*
*
*
*

Đại số - Chương 1: Số hữu tỷ. Đại Số Số Thực - Chương 2: Hàm Số Và Hình Học - Chương 1: Đường Thẳng Vuông Góc. Hình Học Đường Song Song - Chương 2: Tam Giác