come over là gì

Come over là một trong những cụm động kể từ, Tức là nhằm cho tới một điểm, dịch rời kể từ điểm này cho tới điểm không giống hoặc tiến thủ về phía ai cơ. Tùy vào cụ thể từng tình huống không giống nhau nhưng mà nghĩa của kể từ cũng tiếp tục linh động theo gót.

Bạn đang xem: come over là gì

Come over là một trong những cụm động kể từ, Tức là ghé thăm, lại gần, bước vào, tiến thủ đến…Tùy vào cụ thể từng tình huống không giống nhau nhưng mà nghĩa của kể từ cũng tiếp tục linh động theo gót. 

Dùng nhằm biểu đạt hành vi vượt lên trước (biển), thông qua, lướt qua loa (đồng), dịch rời kể từ điểm này cho tới điểm không giống (đến thăm hỏi ai đó). Hoặc thao diễn mô tả một cảm hứng bất thần ùa đến, bao quấn lên, hoặc nhằm lại tuyệt hảo thâm thúy với ai, đồ vật gi.

Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Come over:

Call, come by, drop by, drop in, pop (in), run rẩy (over), run rẩy in, step in, stop (by or in), visit…

Một số cụm động kể từ tương quan cho tới Come over:

Come out: Hóa rời khỏi, xuất hiện tại hoặc tạo ra.

Come with: Đi kèm cặp với.

Come away: Có cảm hứng hoặc tuyệt hảo sau thời điểm thực hiện điều gì cơ.

Come across: Gây tuyệt hảo ra làm sao.

Come into: dùng để làm chỉ Lúc nhận chi phí, gia tài một cơ hội bất thần.

Come along = be along: Đều Tức là cho tới. 

Come up: Xảy rời khỏi, xuất hiện tại.

Come out of: Đi thoát ra khỏi.

Come off: Tách rời khỏi, rời rời khỏi.

Come through: Được nhận, được gửi gì cơ.

Mẫu câu giờ Anh tương quan cho tới Come over:

Xem thêm: life expectancy là gì

Ron came over for dinner the other night.

Ron cho tới bữa tối vô tối nọ.

Would you come over here, please?

Cô lại trên đây tí được không? 

I was coming over to tướng apologize for my behavior.

Tôi chỉ quý phái nhằm nài lỗi vì như thế cơ hội đối xử của tôi.

If I'd known you guys were coming over, I would've brought more pizza.

Nếu tớ biết những cậu cho tới đùa tớ đang được mua sắm nhiều pizza rộng lớn.

We can have the boys come over to tướng decorate.

Chúng tao hoàn toàn có thể chào anh Chandler và chưng sĩ cho tới tô điểm. 

I watched the interview and felt he came over as quite arrogant.

Tôi đang được coi cuộc phỏng vấn và cảm nhận thấy anh ấy cho tới khá kiêu ngạo.

I stood up too quickly and came over all dizzy/faint/peculiar.

Tôi đứng lên vượt lên trước thời gian nhanh và choáng ngợp / ngất xỉu / kỳ kỳ lạ. 

Bài viết Come over là gì được tổ hợp vị nhà giáo trung tâm giờ Anh SGV.

Xem thêm: task force là gì