CỔ PHIẾU CTG (VIETINBANK) RỦI RO LỚN NHƯNG CƠ HỘI CÓ CÒN..Qua video này hy vọng sẽ mô tả khái quát cho NĐT về hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng nói chung và VietinBank (CTG) nói riêng.
========================================================
Để mở TK tại Chứng Khoán FPT
Để tham gia các khoá học đầu tư của DŨNG

Để nhận ” Quản lý tài sản”
Liên hệ với QUANG DŨNG qua: 0933.687.436
Website: Quangdungstock.com
#đầutưchứngkhoán
#họcchứngkhoán
#mởtàikhoảnchứngkhoán
#đầutư
#cổphiếuCTG

Nguồn:https://zaia.vn/