Chuyển Động Tròn Đều Có


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tps://www.youtube.com/c/PHYSICIANS/videos[/embed]

Bạn đang xem: Chuyển Động Tròn Đều Có

Bạn đang tìm: Chọn câu trả lời sai trong vòng tròn

Một vật chuyển động quanh bán kính \(r = 100cm\) với gia tốc hướng tâm \({a_{ht}} = 4{\rm{}}cm/{s^2}\). Thời gian \(T\) vật chuyển động là:

Một vệ tinh nhân tạo quay quanh trái đất, mỗi vòng mất \(90\) phút. Vệ tinh bay ở độ cao \(320km\) so với trái đất. Chu vi Trái đất là \(6380{\rm{}}km\). Tốc độ vệ tinh có giá lân cận Hiện tại:

Trên mặt đồng hồ treo tường, kim giờ là \(10cm\), kim phút là \(15cm\). Momen động lượng của kim giờ và kim phút là:

Một hòn đá được buộc vào một sợi dây dài \(1m\), quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với vận tốc \(60\) vòng/phút. Thời gian để hòn đá đi hết một vòng là:

Theo những cách sau lỗi Nêu mối quan hệ giữa số hình trong chuyển động tròn đều?

Quỹ đạo chuyển động bằng thời gian \(T\), bán kính quỹ đạo \(r\). Gia tốc hướng tâm của một vật có giá trị là:

Một vật chuyển động tròn đều với bán kính \(r\), vận tốc góc \(\omega\). Biểu thức liên hệ vận tốc trung bình của một vật với tần số góc \(\omega \) và bán kính \(r\) là:

Đồng hồ có kim giờ dài \(3{\rm{}}cm\), kim phút dài \(4{\rm{}}cm\). Tỉ số độ dài của hai chiếc kim là:

Xem thêm: plushie là gì

Một chiếc xe đạp đi \(40{\rm{}}km/h\) trên đường đi có bán kính \(100m\). Gia tốc hướng tâm của ô tô là:

Hai vật thể \(A\) và \(B\) lần lượt chuyển động quanh hai đường tròn có bán kính \({r_A} = 4{r_B}\) khác nhau nhưng đồng thời chuyển động. Nếu vật \(A\) chuyển động với vận tốc bằng \(12{\rm{}}m/s\), thì vận tốc thẳng của \(B\) là:

Một vật đang chuyển động tròn đều với vận tốc dọc \(5{\rm{}}m/s\) và vận tốc góc \(10{\rm{}}rad/s\). Độ lớn gia tốc hướng tâm của vật là:

Kim giờ dài 15 cm, kim phút dài 20 cm ở mặt trước của đồng hồ treo tường. Lúc 12 giờ hai kim thẳng hàng, sau bao lâu các kim lại thẳng hàng?

Điểm A nằm trên một đường tròn chuyển động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm trên cùng một khoảng cách với điểm A đang chuyển động với vận tốc 10cm/s. Biết AB = 20 cm. Tính gia tốc giữa hai điểm A và B:

Hai điểm A và B cùng nằm trên một đường tròn bán kính, cách nhau 20cm. Điểm A bên ngoài có tốc độ 0,6 m/s và điểm B có tốc độ 0,2 m/s. Khoảng cách từ điểm A đến vận tốc góc của điểm B lần lượt là bao nhiêu?

Xem thêm: Cách Trồng Hạt Giống Dưa Hấu - How To Grow Watermelon: 11 Bước (Đính Kèm Ảnh)

Một con tàu nằm trên sườn của đường xích đạo. Tính tốc độ góc và tốc độ dọc của tàu so với trục quay của Trái Đất. Chiều dài của trái đất là 6400 km.

Bánh xe chuyển động với vận tốc góc \(2\pi \left( {rad/s} \right)\). Chiều dài của bánh xe là \(30cm\). Xác định chu kỳ, tần số, vận tốc thẳng và gia tốc hướng tâm của vành bánh xe. Lấy \({\pi^2} = 10\).

Xem thêm: function là gì