Chọn Đáp Án Đúng Tam Giác Đều Abc Có Ba Cạnh Bằng Nhau Và Ba Góc Bằng Nhau


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=NYAwzzi16vQ[/embed]

Phép đối xứng trục có đáp án

Với bài tập trắc nghiệm Phép đối xứng trục Toán lớp 8 được tuyển chọn có đáp án sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị kiến ​​thức học tập và luyện tập đạt kết quả cao trong bài kiểm tra trắc nghiệm môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Chọn Đáp Án Đúng Tam Giác Đều Abc Có Ba Cạnh Bằng Nhau Và Ba Góc Bằng Nhau

Mời các bạn xem: Chọn đáp án đúng để tam giác đều abc có

Mời các bạn xem: Chọn đáp án đúng để tam giác đều abc có

*

Bài 1: Hãy chọn câu đúng. Đường đối xứng của hình thang cân là:

A. Đường thẳng đi qua hai cạnh của hình thang cân

B. Đường chéo của hình thang cân

C. Đường thẳng vuông góc với đáy của hình thang cân

D. Đường thẳng đi qua hai đáy của hình thang cân

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Đường thẳng đi qua hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân.

Câu trả lời để lựa chọn là đơn giản

Bài 2: Hãy chọn câu đúng.

A. Hình thang cân có cạnh bên song song với gốc tọa độ

B. Tam giác có cạnh bằng trung điểm

C. Tam giác có các cạnh đối song song

D. Hình thang vuông có tâm đối xứng

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Đường thẳng đi qua hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân.

Do đó, hình thang cân có cạnh đối xứng là đường phân giác vuông góc của hai đáy.

Đáp án nên chọn là: A

Bài 3: Hãy chọn một câu Chính xác?

A. Tam giác đều có ba trục song song

B. Tam giác cân có hai trục tọa độ song song

C. Tam giác có ba trục bằng nhau

D. Hình thang cân có hai trục đối song song

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

+ Hình thang cân có một trục đối xứng là đường thẳng đi qua hai đáy nên hình thang cân có một trục đối xứng. Do đó A sai.

+ Tam giác cân có trục đối xứng qua tâm vuông góc với đỉnh cân nên B sai.

+ Tam giác đều không có trục đối xứng nên C sai.

+ Tam giác đều có ba trục song song là ba đường trung trực của tam giác nên D đúng.

Đáp án nên chọn là: A

Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại B, các trọng tâm AA', BB', CC'. Trục đối xứng của tam giác ABC là:

A. AA'

B.BB'

C. AA' và CC'

D. CC'

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

*

Vì tam giác ABC cân tại B nên trung tuyến BB' cũng là đường trung trực của tam giác ABC.

Do đó BB' là cạnh đối xứng của tam giác ABC.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A, các trọng tâm AA', BB', CC'. Trục đối xứng của tam giác ABC là:

A. AA'

B.BB'

C. AA' và CC'

D. CC'

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

*

Vì tam giác ABC cân tại A nên trung tuyến AA' cũng là đường trung trực của tam giác ABC.

Vậy AA' là cạnh đối xứng của tam giác ABC.

Đáp án nên chọn là: A

Bài 6: Chọn câu sai:

A. Hai góc bằng nhau qua một đường thẳng thì bằng nhau

B. Nếu các tam giác bằng nhau thì chúng bằng nhau

C. Nếu các tam giác bằng nhau qua một đường thẳng thì chu vi của chúng bằng nhau.

D. Nếu hai tia cùng song song với một đường thẳng thì chúng song song với nhau.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Vì hai đoạn thẳng (góc, tam giác) song song với nhau qua đoạn thẳng thì chúng bằng nhau nên D sai.

Câu trả lời để lựa chọn là đơn giản

Bài 7: Bản vẽ. Chọn câu đúng:

*

A. Một điểm bằng A qua đường thẳng d và A .

B. Điểm song song với K qua đường thẳng d là K

C. Một điểm song song với A qua đường thẳng d và K

D. Một điểm song song với Q qua đường thẳng d là Q.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Từ hình vẽ ta có đường thẳng d thuộc đường thẳng AK nên điểm bằng A qua đường thẳng d là K.

Đáp án nên chọn là:

Bài 8: Bản vẽ. Chọn câu sai.

*

A. Góc song song với P qua đường thẳng QG là P'.

B. Điểm song song với B qua đường thẳng QG là B'.

C. Điểm đối xứng tại D qua đường thẳng QG và G.

D. Điểm đối xứng tại G qua đường thẳng QG là G

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Từ hình bên ta có đoạn thẳng QG và đoạn thẳng DD', BB', PP' là đoạn thẳng.

Điểm song song với P qua đường thẳng QG là P' nên B đúng.

Điểm song song với B qua đường thẳng QG là B' nên B đúng.

Điểm song song với D qua đường thẳng QG là D' nên C âm.

Vì G Є QG nên điểm song song với G qua QG là G nên D đúng.

Đáp án nên chọn là:

Bài 9: Hãy chọn một câu lỗi.

A. Hai đường thẳng EB và E'B' song song qua m.

B. Hai đoạn thẳng DB và D'B' song song qua m.

C. Các tam giác DEB và D'E'B' đồng dạng qua m

D. Hai đoạn thẳng DE và D'B' song song qua m.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Từ giản đồ này, ta có A và A' song song với đường thẳng m; B và B' song song với đường thẳng m; C và C' song song với đường thẳng m.

Chứng minh rằng hai đoạn thẳng EB và E'B' qua m bằng nhau.

Hai đoạn thẳng DB và D'B' song song qua m.

Hai đường thẳng DE và D'E' song song với nhau qua m nên D sai.

Câu trả lời để lựa chọn là đơn giản

Bài 10: Cho hình vẽ, AD = AE, AG là phân cung của DE. Có bao nhiêu đoạn thẳng song song với trục AG (các đoạn thẳng song song với các đường thẳng AD, AE)? Chọn những đáp án đúng.

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Theo logic ta thấy ΔADE vuông góc với A và AG là đường trên nên AG cũng là đường trung trực của DE.

Do đó điểm D và E song song với AG.

Lại có BC // DE (ô vuông bằng AG) nên suy ra
(Định lý Tales)

Mà AD = AE (gt) AB = AC

Do đó ΔABC cân tại A và AF vuông góc nên AF cũng là tia phân giác của BC.

Từ đó điểm B, C song song với AG.

Do đó: + Hai đường thẳng BD, CE song song qua AG.

+ Hai đường thẳng AB và AC song song qua AG

Xem thêm: Tips buộc dây giày AF1 “chất lừ” nhất cho tín đồ yêu giày

+ Hai đường thẳng AD và AE song song quanh AG

Đáp án nên chọn là:

Bài 11: Cho đoạn thẳng AB có độ dài 3cm và đường thẳng d. Đoạn thẳng A'B' song song với AB qua d. Độ dài đoạn thẳng A'B' là:

A. 3cm

B. 6cm

d là 9 cm

D. 12cm

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Vì đoạn thẳng A'B' song song với AB qua d nên A'B' = AB = 3cm.

Đáp án nên chọn là: A

Bài 12: Cho đoạn thẳng AB có độ dài 6cm và đường thẳng d. Đoạn thẳng A'B' song song với AB qua d. Độ dài đoạn thẳng A'B' là:

A. 3cm

B. 6cm

d là 9 cm

D. 12cm

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Vì đoạn thẳng A'B' song song với AB qua d nên A'B' = AB = 6cm.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Bài 13: Cho ΔABC và ΔA'B'C' bằng nhau qua đường thẳng d, cho AB = 4cm, BC = 7cm và chu vi tam giác ABC = 17cm. Khi đó độ dài cạnh C'A' của tam giác A'B'C' là:

MỘT.17 cm

B. 6cm

C. 7cm

D là 4cm

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

+ Xét tam giác ABC có chu vi PABC = AB + AC + BC ⇒ PABC = 6cm.

+ Vì tam giác ABC và tam giác A'B'C' đồng dạng qua đường thẳng d nên AC = A'C' = 6cm

Câu trả lời nên chọn là: GET

Bài 14: Cho ΔABC và ΔA'B'C' song song với đường thẳng d, cho AB = 8cm, BC = 11cm và chu vi tam giác ABC = 30cm. Khi đó độ dài cạnh C'A' của tam giác A'B'C' là:

MỘT.16 cm

B. 15cm

c.8cm

D. 11cm

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

+ Xét tam giác ABC có chu vi PABC = AB + AC + BC ⇒ PABC = 11cm.

+ Vì tam giác ABC và tam giác A'B'C' đồng dạng qua đường thẳng d nên AC = A'C' = 11cm

Câu trả lời để lựa chọn là đơn giản

Bài 15: Cho tam giác ABC có AB = 11cm, AC = 15cm. Vẽ một hình đồng dạng cho tam giác ABC đi qua cạnh BC. Đường tứ giác được tạo bởi:

MỘT.52 cm

B. 54cm

C. 26cm

đ. 51 cm

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Gọi A' là điểm song song với A thuộc BC. Khi đó tam giác A'BC bằng tam giác ABC qua BC.

Tứ giác ABCA' tạo thành.

Ta có A'B = AB = 11cm (vì A'B và AB cùng song song với BC)

A'C = AC = 15cm (vì A'C và AC bằng BC)

Chu vi tứ giác ABCA' là

P = AB + AC + A'B + A'C = 11 + 15 + 11 + 15 = 52 cm

Đáp án nên chọn là: A

Bài 16: Cho tam giác ABC có AB = 8cm, AC = 10cm. Vẽ một hình đồng dạng cho tam giác ABC đi qua cạnh BC. Đường tứ giác được tạo bởi:

MỘT.38cm

B. 54cm

C. 36cm

D. 18cm

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Gọi A' là điểm song song với A thuộc BC. Khi đó tam giác A'BC bằng tam giác ABC qua BC.

Tứ giác ABCA' tạo thành.

Ta có A'B = AB = 8cm (vì A'B và AB cùng song song với BC)

A'C = AC = 10cm (vì A'C và AC bằng BC)

Chu vi tứ giác ABCA' là

P = AB + AC + A'B + A'C = 8 + 10 + 8 + 10 = 36 cm

Đáp án nên chọn là:

Bài 17: Cho ABCD có cạnh A. M và N lần lượt là hai điểm di động dọc theo AB và AD sao cho
. Vẽ tia Cx vuông góc với CN, Cx cắt đường thẳng AB tại E.

1. Chọn từ cuối cùng rất chính xác.

A. E là phần tỉ khối của N về CM

B. Tam giác CEN là tam giác cân tại C

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Ta có: CMN = CME (do có phép đối xứng qua CM)

Vậy MN = TÔI

Chu vi tam giác AMN là:

AM + AN + MN = AM + AN + TÔI

= AM + AN + MB + BE = AM + AN + MB + ND (vì ΔCDN = ΔCBE (theo câu trước) BE = ND)

= (AM + MB) + (AN + ND)

Do đó chu vi tam giác AMN là 2a.

Câu trả lời để lựa chọn là đơn giản

Bài 18: Cho hai điểm A, B cùng nằm trên một nửa mặt phẳng đường thẳng d. Gọi B' là phần tỉ lệ của B trên đường thẳng d. Tìm trên đường thẳng d một điểm M sao cho tổng MA + MB nhỏ. Chọn bảo lãnh rất chính xác.

A. M là giao điểm của đoạn thẳng AB và đường thẳng d.

B. M là giao điểm của đoạn thẳng AB' với đường thẳng d.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời

Gọi B' là phần tỉ lệ của B trên đường thẳng d. B' được thiết lập.

Ta có: MB = MB' (tính chất đối xứng trục).

Cho ba điểm M, A, B' ta có MA + MB' AB'

Do đó MA + MB AB'

Dấu "=" xảy ra nếu A, M, B thẳng hàng theo thứ tự này hoặc M là giao điểm của đoạn thẳng AB' và đường thẳng d.

Vậy khi M ≡ M' là giao điểm của đoạn thẳng AB' và đường thẳng d thì số MA + MB rất ít, còn B' là điểm tương ứng của B qua d.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Bài 19: Trên tia phân giác ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC lấy điểm M (M không kể C). Chọn những đáp án đúng.

A. MA + MB = AC + BC

B. MA + MB > AC + BC

C.MA + MB Hiển thị câu trả lờiTrả lời

Trên tia CB khác lấy A' sao cho CA = CA'

Khi đó ta có: ΔCAA' cân với A mà CM là tia phân giác của góc ACA' nên CM là tia phân giác của AA'.

Xem thêm: Top 5 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2022, Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021

Từ đó ta có: MA = MA'

Vậy MA + MB = MA' + MB

Xét tam giác MA'B và MA' + MB > A'B MA + MB > A'C + BC

Xem thêm: vegetarian là gì

Hoặc MA + MB > AC + BC (vì CA = CA')

Câu trả lời nên chọn là: GET

Bài 20: Cho tam giác ABC
, d là đoạn thẳng của cạnh AB. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM = BC và gọi M' là điểm song song với M qua d.