Chọn Đáp Án Đúng Nội Năng Của Một Vật Là, Chọn Đáp Án Đúng


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=r2kWA2Bgycc[/embed]

Bạn đang xem: Chọn Đáp Án Đúng Nội Năng Của Một Vật Là, Chọn Đáp Án Đúng

C. nhiệt toàn phần là cơ năng mà vật nhận được khi biến đổi nhiệt năng và sinh công.

D. nhiệt lượng mà vật nhận được khi nung nóng.

Bạn đang tìm: Chọn câu trả lời đúng nội năng của một vật

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Nội năng của một chất là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên chất đó.

Hãy cùng Top giải pháp tìm hiểu rõ hơn qua nội dung:

1. Nội năng (U)

a) Nội năng là gì?

Trong nhiệt động lực học, tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nội năng của vật.

Đơn vị của nội năng là joule (J).

Động năng của một phân tử phụ thuộc vào tốc độ của phân tử. Sức mạnh của một chất phụ thuộc vào sự phân bố của các phân tử.

=> Nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ và khối lượng của vật:

U = f(T,V)

*
Nội lực của một vật là" width="442">

b) Độ biến thiên nội năng

Trong nhiệt động lực học, người ta quan tâm đến độ biến thiên nội năng (∆U) của một chất, tức là sự tăng giảm nội năng.

2. Cách thay đổi nội năng

Làm việc: Khi làm việc có sự chuyển hóa từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng bên trong.

b) Thay đổi nhiệt độ: Quá trình biến đổi nội năng mà không sinh công gọi là quá trình truyền nhiệt. Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác mà chỉ có sự truyền nội năng từ chất này sang chất khác.

c) Nhiệt độ

* Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình tỏa nhiệt gọi là nhiệt lượng.

Ta có: ∆U = Q, trong đó ∆U là độ biến thiên nội năng và Q là nhiệt lượng mà vật này nhận từ vật khác hoặc truyền cho vật khác.

* Ta đã biết Q = mc. t. Trong đó Q là nhiệt lượng hấp thụ hoặc tỏa ra (J); m là khối lượng (kg); c là nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K); ∆t là độ thay đổi nhiệt độ (0C hoặc K).

Bài tập nội lực

1. Ghép các mục bên trái với các mục bên phải để tìm câu đúng.

1. Nội năng là

a) tăng động năng của các phân tử cấu tạo nên chất.

2. Nội lực của khí tốt

b) J/(kg.K).

3. Nhiệt độ của vật

c) phép đo sự thay đổi năng lượng bên trong trong quá trình truyền nhiệt.

4. Nhiệt độ là

d) quá trình chuyển hóa nội năng thành cơ năng và ngược lại.

5. Công chúng là

d) lượng động năng và thế năng của các nguyên tử và phân tử cấu tạo nên chất.

Xem thêm: basket là gì

6. Tùy thuộc vào nhiệt độ và

e) chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

7. Làm việc là

g) Q = mcΔt.

8. Lịch trình nhiệt độ là

h) phép đo sự thay đổi năng lượng bên trong khi thực hiện công.

9. Nhiệt dung riêng của đơn vị là

i) quá trình chỉ nội năng được truyền từ vật này sang vật khác.

2. Câu nào đúng? Nhiệt độ của một chất giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên chất đó

A. ngừng chuyển động.

B. thu thêm năng lượng.

C. đi chậm.

D. đánh nhau.

3. Nhiệt độ của một chất không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Khối lượng của vật.

B. Tốc độ của các phân tử cấu tạo nên chất.

C. Khối lượng của mỗi phân tử cấu tạo nên chất.

D. Cả ba ý trên.

4. Phát biểu nào sau đây về nội năng là đúng?

A. Nội năng và nhiệt lượng.

B. Nếu nội năng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A cũng lớn hơn nhiệt độ của B.

C. Nội năng của một chất chỉ biến đổi khi bị nung nóng, không biến đổi khi sinh công.

D. Nội năng là một loại năng lượng.

5. Những câu nào sau đây là đúng và sai?

1. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là ΔU = Q.

2. Nhiệt độ của một chất cũng làm cho nó nóng hơn.

3. Trong truyền nhiệt không có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

4. Tại nhiệt độ của nhiệt độ là công việc được thực hiện. Nội năng của vật được bảo toàn.

5. Nhiệt lượng là một loại năng lượng có đơn vị là jun.

6. Một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng 50 g ở 1360°C được đặt trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung (nhiệt lượng cần thiết để làm nóng vật lên 10°C) là 50 J/K trong đó có 100 g. nước ở 140C. . Xác định phần trăm khối lượng của kẽm và chì trong hợp kim trên, biết nhiệt độ ban đầu của nhiệt lượng kế là 180C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài.

Nhiệt dung riêng của kẽm là 337 J/(kg.K), của chì là 126 J/(kg.K) và của nước là 4180 J/(kg.K).

7. Một quả cầu khối lượng 100 g được thả rơi từ độ cao 10 m xuống mặt sân và nảy đi 7 m. Tại sao quả bóng không nảy trở lại độ cao ban đầu? Tính độ biến thiên năng lượng trong quả bóng, quả cầu và không khí.

8. Không khí trong một xi lanh được đốt nóng đến 100 J. Không khí thừa đẩy pít-tông đi lên và thực hiện một công 70 J. Nội năng của khí thay đổi như thế nào?

9* trên. Để xác định nhiệt độ của lò, người ta cho vào lò một miếng sắt nặng 22,3 g. Khi kim loại đạt đến cùng nhiệt độ với lò nung, nó được lấy ra và rơi ngay vào nhiệt lượng kế chứa 450 g nước ở 150C. Nhiệt độ nước tăng lên 22,50C.

Xem thêm: Huỳnh Lập Hở - Link Ảnh Nóng Huỳnh Lập

a) Xác định nhiệt độ của lò. Nhiệt dung riêng của sắt là 478 J/(kg.K) và của nước là 4180 J/(kg.K).

b) Trong phát biểu trên, bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của nhiệt lượng kế. Nhiệt lượng kế có khối lượng 200 g và được làm bằng chất có nhiệt dung riêng là 418 J/(kg.K). Nhiệt độ được xác định trong câu trên khác với nhiệt độ của lò như thế nào?

Xem thêm: hearsay là gì