Cho Tam Giác Abc Nhọn


Tất cảToán LýHóa SinhLịch sử Tiếng AnhĐịa lýTin họcCông nghệVăn minhGiáo dụcĐạo đức Tiếng Anh Phi côngTự nhiên và Xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng ViệtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcNghệ thuật

Bạn xem: Cho tam giác nhọn abc

Bạn đang xem: Cho Tam Giác Abc Nhọn

*

Cho tam giác ABC nhọn (AB1) Bốn điểm B,M,N,C cùng thuộc một đường tròn .2)ON là đường tròn đường kính AH.

Trả lời:

1) Vì $BN,CM$ là độ dài tam giác $ABC$ nên:

\(\widehat{BMC}=\widehat{BNC}(=90^0)\)

Hai góc đối với cạnh $BC$ nên theo dấu của tgnt ta viết tứ giác $BMNC$ nội tiếp hay $B,M,N,C$ cùng thuộc một đường tròn.

2) Gọi $K$ là giao điểm của $AH$ và $BC$

Gọi $T$ là tâm của $AH$

Ta thấy $NT$ là trung tuyến ứng với cạnh huyền $AH$ của tam giác $ANH$ nên \(NT=\frac{AH}{2}=r\) nên $N$ cũng nằm trong đường tròn . kính $AH$

\(NT=\frac{AH}{2}=TH\Rightarrow \) tam giác $TNH$ cân tại $T$

\(\Rightarrow \widehat{TNH}=\widehat{THN}=\widehat{BHK}(1)\)

Tương tự, tam giác vuông $BNC$ có tâm $NO$ nên \(NO=\frac{BC}{2}=OB\)

\(\Rightarrow \triangle OBN\) tại $O$

\(\Right \widehat{BNO}=\widehat{OBN}(2)\)

Từ \((1);(2)\Right \widehat{TNH}+\widehat{BNO}=\widehat{BHK}+\widehat{OBN}\)

\(\Rightarrow \widehat{TNO}=\widehat{BHK}+\widehat{HBK}=90^0\)

\(\Rightarrow NT\perp ON\)

Do đó ON là tiếp tuyến của $(T)$


Chính xác 0
Bình luận (0)

Hình ảnh:

*

Cho tam giác ABC có 3 góc (AB
Toán lớp 9 Tính góc vuông
Đầu tiên
0

Cho tam giác ABC (AB
Toán lớp 9 Tính góc vuông
0
0

Cho Δ ABC vuông tại A và độ dài AH. Vẽ đường tròn (O) đường kính AH đi qua AB, AC lần lượt tại M, N. Gọi I là trung điểm BC, nối AI và kẻ MN qua K.

a) CM: M, O, N thẳng hàng và BC là tiếp tuyến của (O)

Xem thêm: Tips buộc dây giày AF1 “chất lừ” nhất cho tín đồ yêu giày

b) CM: AM.AB=AN.AC

c) CM: AK.AI=\(\dfrac{1}{2}\) \(^{AH^2}\)

d) Cho \(S_{MBH}\)=4 \(cm^2\), \(S_{NCH}\)=9 \(cm^2\).Tính \(S_{ABC}\)=?

e) Chứng minh MB.BA+CN.CA ≥ \(2AH^2\)


Toán lớp 9 Ôn tập góc với hình vuông
0
0

Gọi ∆ABC là điểm liền (AB
Toán lớp 9 Ôn tập góc với hình vuông
0
0

Cho tam giác ABC nhọn AB
Toán lớp 9 Tính góc vuông
Đầu tiên
0

Bài IV. (3,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC (ABAMACAMAC=AFECAFEC là ABF=CBE

3) Gọi N là chân đường đi lên từ A đến BM. Chứng minh: BA là tia phân giác của đài MBC và N, K, E thẳng hàng.


Toán lớp 9 Tính góc vuông
0
Đầu tiên

Bài IV. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC (AB\(\dfrac{AM}{AC}\)=\(\dfrac{AF}{EC}\) và ABF=CBE

3) Gọi N là chân đường đi lên từ A đến BM. Chứng minh: BA là tia phân giác của đài MBC và N, K, E thẳng hàng.


Toán lớp 9 Tính góc vuông
0
đầu tiên

Cho tam giác ABC, các đường cao AD,BE,CF. Gọi H là trực tâm) Chứng minh 4 điểm A, E, H, F cùng thuộc một đường tròn, gọi I là tâm đường tròn, biết Ib) Gọi O là tâm BC, chứng minh OE là một tiếp tuyến . bởi tôi)


Toán lớp 9 Tính góc vuông
Đầu tiên
0

Cho \(\Delta ABC\) được đánh dấu rõ ràng (O), hai miền thẳng đứng BE và AD đi qua H.

a) Chứng minh 4 điểm C, H, D, E cùng thuộc một đường tròn

b) Ngoài \(\Delta ABC\) vẽ nửa đường tròn đường kính AC, đường thẳng BE đi qua đường tròn tại F. CM : \(AF^2=AH.AD\)


Toán lớp 9 Tính góc vuông
đầu tiên
2

Các khóa học trực tuyến

Toán 9- Cô. Ngọc Anh Văn 9- Mayi Thảo Toán 9- Mr. Làm Sinh học 9- Ms. Châu Hóa 9- Thầy Kiệt Ngữ văn 9- Bà Hạnh

Khóa Học OLM (olm.vn)

Các khóa học trực tuyến

Toán 9- Cô. Ngọc Anh Văn 9- Mayi Thảo Toán 9- Mr. Làm Sinh học 9- Ms. Châu Hóa 9- Thầy Kiệt Ngữ văn 9- Bà Hạnh

Xem thêm: Isfj: Hồ sơ tính cách Mbti ®, Isfj: Đánh giá cảm giác hướng nội

Xem thêm: hence là gì

Khóa Học OLM (olm.vn)