Cây Hoa Lài khủng nhất Bảo Lộc (Lâm Đồng) – Cách trồng cây đảm bảo sống cho cây mới đào vềcây Hoa Lài Nhật Bản gọi tắt là hoa Lài Nhật hay còn gọi là hoa Nhài Nhật khủng nhất thành phố Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng đã về vườn cây cảnh Bảo Lâm. Cây hiện tại đang được chăm sóc bảo dưỡng tại vườn.
Nhân tiện cũng hướng dẫn cách trồng cây tại vườn theo kinh nghiệm đảm bảo cây sống!
#caycanhbaolam #lainhat

Nguồn:https://zaia.vn/